10. januar 2013

2012 blev et godt sportsår – 2013 bliver endnu bedre!


Af Jørgen E. Hansen, Formand for Idræt, Sundhed og Medborgerskab. 

Godt nytår til alle i idræts- og fritidsklubområdet. Det falder mig naturligt at starte sportsåret 2013 med at give en stor tak til de mange frivillige idrætsledere, trænere og instruktører, der virker i Helsingør kommune. I lavede et kæmpearbejde, som bidrog til at gøre 2012 til et rigtig godt sportsår. Alle I, der arbejder ulønnede på hver jeres område, har en meget stor værdi for samfundet og naturligvis for Helsingør kommune. Tak fra mig og utvivlsomt fra mange andre.
Vi må aldrig glemme, at idræt også er kultur – og omvendt. Derfor er det dejligt at se, at regeringen nu også syntes, at mere bevægelse til skoleeleverne vil fremme skoleundervisningen og borgernes sundhed. Vi ved godt, at en tidlig indsats for at forbedre og vedligeholde vores bevægelsesapparat nytter og giver bedre livskvalitet. Vi ved også, at det ikke holder sit niveau evigt. Vi skal forebygge og sikre, at de nødvendige reparationer og behandlinger skydes ud.

En idrætspolitik for kommunen er vedtaget
Helsingør Kommune er blevet udråbt som en god idrætskommune af DGI. Det skal vi være stolte over. Derudover er også vores vore mange frivillige idrætsledere blevet fremhævet. Politikere i Idrætsudvalget har som medansvarlige for udviklingen af idrætten i kommunen
grund til at være glade for sådanne skulderklap. Vi ved også godt, at det forpligter. Det ses bl.a. i, at I 2012 har vi fået vedtaget en idrætspolitik. Det er første gang i Helsingør kommune. Den skal bruges som ramme for en videre udvikling for Idrætten – både når det gælder breddeidrætten, eliteidrætten og det efterhånden omfattende talentarbejde.

Der er skrevet om manglende faciliteter på idrætsområdet. Det er rigtigt, at vi langt fra er førende. I de opgørelser, jeg har set, ligger vi ikke godt som kommune. Så er det heller ikke værre! Fra år til år går det fremad – heldigvis.

Idrætslinjen, Idrætsakademiet og talentudviklingen
Idrætslinjen for 7-8-9-klasserne på Snekkersten skole er blevet en kæmpesucces. Her bobler de unge talenter af iver for at være med. Den dygtige leder på området, Allan Jørgensen, må hvert år desværre sige nej til flere end der optages. Oveni har vi så oprettet Helsingør Elite Akademi. Det er en overbygning på Idrætslinjen med relationer til gymnasierne, erhvervsskole og produktionsskolen.
Talentudviklingen i tennis har også ført til en meget stor søgning. Især når det gælder indendørs. Her kniber det lidt med banekapaciteterne. Jeg ser for mig en udvikling, hvor arealerne på vandsiden af Nordre Strandvej bliver solgt og pengene blive brugt til en tennishal med klubhus i den røde kommunale bygning på landsiden. Måske en model til løsning af et problem!
Når jeg lige får nævnt landsiden så fortsætter min tankegang: Med fodboldlandsholdets og Helsingørs (måske til næste år!!) oprykkede divisionsholds fortsatte brug af det gamle stadionanlæg, kan kommunen blive nødsaget til at bringe det anlægget i takt med udviklingen efter de regler, som kræves af DBU. Det håber jeg der vil være politisk flertal for.

Ridesportens mangler stadig afklaring.
Ridesporten er stadig i en afklaringsfase. Der er kommet nye regler for området. Det rejser flere vigtige spørgsmål: Skal vi koncentrere os om at bevare en kommunal rideskole eller har vi stadig råd til at vedligeholde de to meget velfungerende rideskoler vi har. De fleste af os tænker nok, at selvfølgelig skal vi fortsætte med de to, men har vi økonomi til det? Er der et politisk flertal for det? Det vil fremtiden og prisen på omkostningerne vise.

Måske skal vi nytænke – nye haller og kunstgræsplæner.
Måske er det ikke et nyt tiltag, men alligevel. I Espergærde er de to gymnastiksale, som udbrændte i 2012, en aktuel opgave for os. Vi skal finde ud af, hvor meget vi kan få ud af pengene fra forsikringen. Måske skal vi genopføre hallerne eller måske skal vi nytænke og bruge nogle penge på noget mere multifunktionelt. Det sidste vil være til stor gavn og glæde for såvel børne- og ungdomsområdet som for idrætsområdet. Ja – og så spøger den gamle hal på Idrætsvej vel stadig?
Vi får snart to nye græsbaner i Snekkersten. De er færdigudført, men må tidligst tages i brug hen på sommeren 2013. Men det glæder rigtig mange sig til. Som bekendt åbnede vi en kunstgræsbane i Hornbæk. Glæden for den og de andre kunstgræsbaner er stor. Nu er så hele Nordkysten dækket ind. Hvor er det så dejligt at se unge som ældre boltre sig på dette underlag. Det frister til at sige, at med den succes vil det være godt at få placeret en kunstgræsbane tæt ved Snekkersten skole og dermed i nærheden af idrætslinjen, ja helt præcist på Snekkersten Idrætsanlæg.

Godt nytår.
Lad mig slutte som jeg begyndte: Godt nytår til alle i idræts- og fritidsklubområdet. I har fortjent det. Kommunen bliver en bedre kommune med jeres indsats!

Ingen kommentarer: