19. januar 2013

Bent Valggas og den politiske dialog

Af Thomas Horn, Socialdemokrat og medlem af kredsbestyrelsen

Klaus Dalgas og Bent Jørgensen anfægter begge behovet for en netop oprettet tværpolitisk konference på facebook.
Konferencens formål er, at skabe øget dialog mellem lokale politikere og borgerne op til kommunalvalget i Helsingør. Både Dalgas og Jørgensen argumenterer for, at der allerede er et højt engagement og en sund dialog mellem politikerne og borgerne.
Verden er jo ikke sort eller hvid. Men lad mig blot påpege, at de politiske partier alle mister medlemmer. Aldersgennemsnittet bare stiger og stiger og det bliver sværere og sværere at finde kandidater til politiske hverv. Samtidig dukker der generelt ofte meget få op til politiske debatter. Så måske er det politiske skuespil og nærdemokrati slet ikke så tiltalende som de to herrer gør sig til talsmænd for. Måske skader det ikke at prøve lidt nye tiltag?
Læserbreve skal selvfølgelig læses i Dagbladet og politikere skal selvfølgelig diskutere med følelser og kant. Konferencens formål er udelukkende, at skabe en hurtig genvej for Hr. og fru Jensen til de politiske kandidater. Konferencen bør ses som et tiltag ud af flere for at få genskabt den tætte dialog og et øget politisk engagement. Det er vel ikke så slemt?
Konferencen har i øvrigt fået sig endnu en administrator. Det drejer sig om den konservative Philip Læborg. Philip er desuden formand for KU i Helsingør. Så nu er vi to – en rød og en blå.
Herfra skal opfordringen derfor lyder. Har du lyst til en direkte linje til borgmesteren og hans to udfordrere eller vil du kunne stille spørgsmål til de mere ukendte kandidater så er du velkommen på www.facebook.com/kv2013helsingor - tilbuddet gælder selvfølgelig også Bent Valggas.

Ingen kommentarer: