6. januar 2013

Billeder fra Nytårskur 2013

Af Martin Nesheim, næstformand i Helsingør Kredsen

Henrik Møller og Sophie Hæstorp Andersen
70 deltagere tog godt imod regionsformandskandidat Sophie Hæstorp Andersen. Borgmesterkandidat Henrik Møller styrede mødet som også bød på brunch.
Sophie Hæstorp Andersen fortalte om sine visioner og ideer for fremtidens Region Hovedstaden og der var udbredt tilfredshed med hendes vilje til at ville samarbejde med socialdemokraterne i kredsene.

Vi glæder os meget til at møde Sophie igen og ser frem til et fornyet og konstruktivt samarbejde med regionens socialdemokrater.

Se flere billeder fra nytårskuren.
Produktionsskolen leverede en fremragende brunch alt inklusive

Niels Bloch og Jørgen E. Hansen

Metal i Strandgade lagde lokale til ca. 70 deltagere

Thomas Horn og Sophie Hæstorp Andersen

Spørgelysten var helt i top
2 kandidater til hhv. borgmesterposten i Helsingør og regionsformandsposten i Hovedstaden. Henrik Møller og Sophie Hæstorp Andersen


Sophie fortalte os om visioner og ideer for Regionen i fremtiden og svarede på spørgsmål fra salen


Der lyttes koncentreret


Ingen kommentarer: