26. januar 2013

Hvor har vi egentlig de konservative?


Af Jørgen E. Hansen (S), Formand for Idræt, Sundhed og Medborgerskab


Det konservative byrådsmedlem Jens Bertram harcelerer i et læserbrev over, at Socialdemokratiet i Helsingør har en anden mening end vores medlemmer af Regionsrådet, når det gælder hospitalsbygningerne. Det har vi i Helsingør for længst meldt ud og beklaget. Men ofte er det jo sådan, at der indgår mange forskellige faktorer i politiske forhandlinger – og det har der sikkert også gjort i Regionsflertallets beslutninger om hospitalsplanerne.

Derfor har vi socialdemokratier i Helsingør indledt et samarbejde med nogle andre partier i Helsingør, herunder de konservative (hvis du ikke skulle have hørt det!!) Dette har vi gjort fordi vi mener, at det er vigtigt at få belyst, om vi sammen med Regionen, som ejer såvel grund som bygning. Vi håber på at finde en løsning på økonomien og få opbakning til at etablere et rigtigt Sundhedshus for borgerne i og omkring Helsingør, hvilket jeg stadig tror på, at Regionspolitikerne også gerne vil.

Jeg og andre socialdemokrater har nogen tid arbejdet med en gruppe, der er engageret i problemløsninger for et fremtidigt Sundhedshus i Helsingør. Gruppen arbejder på at finde optimale løsninger – uanset hvordan andre ser på det. Det har du læst første del af i den råskitse, jeg præsenterede i HD forleden. Jeg kan forstå, at du også giver skitsen en god bedømmelse i dit læserbrev.

Jeg har drøftet råskitsen med den socialdemokratiske gruppeformand i Regionen, Laila Lindén m. fl. De er alle indstillet på, at Helsingør skal have et fremtidssikret sundhedshus til borgernes og naboernes tryghed. Her håber jeg, at de konservative også vil være med, men hvor har vi egentlig de konservative?

Lad mig så for god ordens skyld tilføje: Hvad Benedikte Kiær laver er jeg sådan set ligeglad med. Hun plejer jo at løbe, når de kalder fra Christiansborg!

Ingen kommentarer: