15. januar 2013

Kandidatforslag til Byrådet og Regionsrådet


Af Vibeke Schmidt, Kredsformand

På kredsgeneralforsamlingen i oktober 2012 blev det besluttet, at Socialdemokratiet skal opstille mellem 15 og 20 kandidater foruden borgmesterkandidaten til det kommende kommunevalg. Henrik Møller er som partiets borgmesterkandidat automatisk nr. 1. på partiets liste. Desuden skal Helsingørkredsen opstille 1 kandidat til Regionsrådet.

Nu er tiden derfor kommet, hvor I som medlem af partiet i Helsingør kan bringe kandidater i forslag til såvel Byrådet og som Regionsrådet. Alle partiets medlemmer har mulighed for at bringe sig selv eller andre medlemmer i forslag.

For at kunne kandidere skal man være – og have været – medlem af en af partiforeningerne mindst 1år før valgdatoen. Desuden skal man have bopæl i kommunen og betalt sit kontingent til partiet.

Forslag om kandidater til både byråd og regionsråd skal sendes til kredsformand Vibeke Schmidt. Det kan gøres på mail eller brev eller ved telefonisk henvendelse – og skal være modtaget senest 3. februar 2013. Vibeke Schmidt, kredsformand, Groskenstræde 5 3000 Helsingør. Mailadresse: breiting_schmidt@mail.dk Telefon 30 89 33 26.

Når de indkomne forslag er blevet gennemgået og partiets kandidatudvalg har sikret sig, at de foreslåede medlemmer har sagt ja til opstilling, sendes kandidatforslagene ud til urafstemning hos alle partiets medlemmer, der med sin stemmeafgivning skal prioritere kandidaternes rækkefølge på den socialdemokratiske liste. Den færdige liste er klar 23. marts 2013.

Partiorganisationen opfordrer medlemmerne til at deltage aktivt i opstilling af kandidater.

Ingen kommentarer: