19. januar 2013

Ældre borgere skal ikke hægtes af IT-udviklingen

Af Jørgen E. Hansen (S), Formand for Udvalget for Sundhed-, Idræt- og Medborgerskab.

Min tidligere socialdemokratiske kollega i Helsingør Byråd, Marna Dahl Nielsen, gav som formand på årsmødet i den lokale afdeling af Ældre-Sagen forleden udtryk for nogen betænkelighed ved, at det offentlige om et par år er parat til fuldstændig digitalisering i forhold til borgerne. Senest i 2015 forventes det, at al kommunikation med det offentlige – både staten, regionerne og kommunerne – skal ske via pc´eren eller andre it-muligheder. Det er sikkert ikke noget større problem for de mange unge og andre, som allerede har fået it-kendskabet ind næsten med modermælken.

Men for mange af vore ældre borgere er det en ny verden at bevæge sig ind, når de skal til at tænke på Internet, brug af e-mails, Facebook, Twitter, Netbank, rådgivning og information. Selv om der er mange ældre, som i disse år kaster sig ud i it-teknikkens verden, så er der stadig landet over flere hundrede tusinde borgere i de højere aldre, som ikke magter at bruge Internettet fuldt ud.

Bekymringen for, hvordan det skal lykkes at få de ældre borgere med på it-vognen i en form, så de kan bruge de nye kommunikationsmidler trygt og sikkert er ganske velbegrundet. Det hedder sig ganske vist, at vi stræber efter, at ældre borgere skal være selvhjulpne i dagligdagen. Men hvis ikke de er sikre på, hvad de gør, når de skal trykke på tasterne går det helt galt. Mange kan risikere at gøre dyrekøbte fejl!

Jeg ved godt, at Borgerservice i lang tid endnu vil være de ældre – og måske også andre med samme problem – behjælpelig med at skabe forbindelser til de myndigheder, som de har brug for. Jeg ved også, at bibliotekerne og de ældres egne organisationer har sat gang i nogle korte kurser. Men det er jo ikke nok. Hvis de mange ældre, der ikke får lært at bruge it-systemerne trygt, vil blive koblet af udviklingen, betyder det, at de får svært ved at få de fornødne informationer. For længst har vi hørt, at når medierne fortæller om en nyhed – ”så kan du få mere at vide ved at gå på Nettet”.

I Helsingør Kommune skal vi ikke lade det være ved det. Kommunen må helt frem på banen med kurser til de ældre aldersgrupper. Kommunen må simpelthen stille mandskab og it-maskiner til rådighed – gratis. Kommunen skal virkelig sikre, at de ældre årgange ikke bliver ladt i stikken – og at vi ikke får et A- og B-samfund, når det gælder brug af Internettet og dets mange muligheder.
Som formand for kommunens udvalg for Medborgerskab vil jeg fremsende et forslag herom til Økonomiudvalget.Ingen kommentarer: