3. januar 2013

Rød nytårskur 2013


Socialdemokraterne i Region Hovedstaden afholder Rød nytårskur 2013


Traditionen tro inviterer Socialdemokratiet i Region Hovedstaden alle aktive medlemmer til
”Rød Nytårskur” tirsdag den 8. januar 2o13. Dørene åbnes kl. 17.30, og man er velkommen til
at komme forbi i løbet af aftenen, eller være der hele aftenen.

Stedet er kantinen i HK Københavns bygning, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.
Aftenen slutter omkring kl. 21.30.

Regionsorganisationen byder velkommen kl. 18.00
Formanden for region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen holder ”sin sidste nytårstale” kl.
18.15, og gør en slags status over et langt liv i politik. Næste år skal der gerne stå en ny
socialdemokratisk regionsformand, arvtager til Vibeke Storm Rasmussens post, og holde talen.

Socialdemokratiets formand, statsminister Helle Thorning‐Schmidt taler kl. 19.00.

Efter Helle Thornings Schmidts tale vil der være underholdning af sangeren Marie Carmen Koppel.

Talerrækken slutter ca. kl. 20.15 med Socialdemokratiets spidskandidat til ny regionsformand,
folketingsmedlem Sophie Hæstorp Andersen, som vi sender ud på ”En 1 år lang rejse mod
valgsejren i november”.

Undervejs vil der være buffet samt drikkevarer og kaffe til de fremmødte samt lidt røde sange
for at få løsnet tungebåndene samt plads til small talk ved bordene.

Der er fri entre for medlemmer. Du kan hjælpe os ved forlods at melde dig til arrangementet på
mail til: Heidi Storck: heidi@imove.dk eller Peter Valenius: peter.valenius@mail.dk, så vi får en
smule overblik over hvor mange deltagere, vi bliver. Du kan også melde dig til din
kredsformand, som så samler tilmeldingerne op fra din kreds.

På gensyn.
Med venlig hilsen
Peter Valenius
Formand for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden

Ingen kommentarer: