13. januar 2013

Tilliden skal genskabes

Af Thomas Horn, medlem af kredsbestyrelsen,


Løftebrud, rævekager og kovendinger. En følelse af der ikke bliver lyttet og en undren over den hårde tone. Sårene fra sidste kommunalvalg er stadig åbne. Der er derfor nok at tage fat på for de lokale politikere op til kommunalvalget hvis tilliden til byens borgere skal genskabes.

Socialdemokraten Thomas Horn, har derfor taget første skridt til at få skabt en platform for at få genskabt tilliden. Således har socialdemokraten taget initiativ til at oprette et tværpolitisk forum på facebook hvor han vil inviterer samtlige byrådskandidater og kommunens borgere til at deltage.

Horn: Vi bliver nødt til at møde borgerne i øjenhøjde og i en ligeværdig opsætning. Som politikere skal vi stille os til rådighed der hvor borgerne er. Alt for ofte ender vi med
at stå og hive i travle forbipasserende eller stå til panelarrangementer hvor 95% af tilhørerne er partimedlemmer. Facebook er en meget fin platform for at mødes. Alles holdninger vil få samme opmærksomhed og alle kan deltage. Og netop det ligeværdige møde med borgerne vil være helt centralt for det nye debatforum fortæller Horn.

Horn: Ingen politikere vil stå bag et højt bord med en kildevand. Som politiker kommer man så at sige ned og sidde blandt ”publikum”. Horn: Jeg synes der har manglet en lokal-politisk anerkendelse af problemstillingen. Man har talt om frygten for politikerlede – men ingen har rigtig taget nogen former for initiativer for at imødekomme den.

Thomas Horns initiativ er tværpolitisk og succesen er ifølge Horn helt afhængig af at alle partier hopper med på vognen. Derfor vil Horn – når de forskellige opstillingslister er officielle, invitere kandidaterne til at deltage ligesom der snarest vil blive fundet en medadministrator fra et andet parti.

Horn: Indtil videre må jeg invitere de politikere som vi alle har på fornemmelse stiller op – men i bund og grund er alle jo velkomne fra dag 1. Dette gælder i høj grad også borgerne. Horn: Der vil være få regler. Alle emner er åbne. Men konferencen bliver baseret på korte spørgsmål og korte svar. Der vil ikke komme til at blive lagt lange læserbreve og partiprogrammer ud lover Horn. Den gode tone er vigtig lige som anerkendelse af vores forskellige baggrunde og holdninger skal respekteres. Det nye debatforum kan findes på www.facebook.com/kv2013helsingor For yderligere kommentarer, Thomas Horn 51946546

Ingen kommentarer: