27. februar 2013

Hvad skal der ske med Siemensgrunden?


Af Vibeke Schmidt, Kredsformand

Den 13. marts kl. 19.00 holder Helsingør Kommune et borgermøde på Kulturværftet. Emnet er, hvad borgerne vil foreslå, at der skal være på Siemensgrunden ved siden af Kulturværftet, når den snart bliver fri til andet brug.
Det er rigtig godt, at kommunen har lært af tidligere dårskaber, hvor store beslutninger ikke først kom ud til debat blandt og med borgerne. Vi har jo set, at det ofte fører stribevis af negative – andre kalder det positive – reaktioner fra borgerne med sig.
Dette borgermøde kommer så tidligt i processen, at der er grund til at tro på en reel borgerindflydelse i form af, at der både bliver lyttet til de mange ideer og forslag – men også, at borgerne får mulighed for i åbenhed at følge, hvad der sker i sagen om brugen af arealet. Knap var jo nyheden blevet kendt om, at Siemensgrunden bliver ledig, før forslagene fra politikerne begyndte at komme på bordet.
I Socialdemokratiet har vi valgt den position, at nu skal borgerne på banen fra starten. Derefter igangsættes et åbent arbejde med udredning af muligheder – praktiske og økonomiske. Efter vor opfattelse skal borgerne også løbende have mulighed for at påvirke den videre proces så meget som muligt.
Kun derved får vi fuld udnyttelse af det gode initiativ med et borgermøde som start på processen. Det hele skal gerne ende med, at Helsingør kommune igen kommer på landkortet med et tiltag til gavn for byens borgere – og gerne dens turister.

Ingen kommentarer: