4. februar 2013

Kommunen må hjælpe de ældre med IT


Af Jørgen E. Hansen (S), Formand for Udvalget for Sundhed-, Idræt- og Medborgerskab.

Ældre-sagens lokale formand, Marna Dahl Nielsen gjorde for nogen tid siden opmærksom på, at det kunne give problemer for mange ældre borgere, at kommunen fra 2015 vil gå over til kun at modtage og sende meddelelser og informationer digitalt. Jeg gav i et læserbrev formanden ret i, at her er et problem, hvor kommunen må sikre, at ingen ældre borgere bliver ladt i stikken, fordi de ikke selv har eller ikke kan betjene en pc’er.
Allerede nu tænkes der flere steder i de kommunale centre grundigt over, hvordan de kan bidrage til at løse opgaven med at modvirke den usikkerhed, som mange ældre borger føler overfor den kommende digitalisering. Det vil derfor være en god ide, hvis kommunen f.eks. via annoncer eller en husstandsomdelt tryksag kan fortælle borgerne, hvordan denne opgave søges løst.
For nu at bidrage til nogle løsningsforslag, kan jeg pege på, at medarbejderne i Borgerservice i Prøvestenscentret ganske naturligt må få den opgave at være borgerne behjælpelig, hvis de kommer og beder om det. Desværre ligger Borgerservice ikke lige om hjørnet for alle borgerne, så det er ikke den eneste løsningsmulighed.
Det vil derfor også være en god ide, hvis der i Rådhusets reception i Stengade kan åbnes op for, at borgerne kan få den fornødne hjælp, evt. kan der opstilles et par pc´ere, som borgerne kan gå ind fra gaden og bruge. Det vil være oplagt, at medarbejderne her på kvalificeret vis kan være usikre ældre borgere til hjælp.
Endelig ser jeg såvel Hovedbiblioteket som filialerne som naturlige steder, hvor borgerne kan få hjælp. Der findes allerede pc´ere til rådighed for borgerne på bibliotekerne – og der findes et kyndigt personale, som kan hjælpe dem, der har svært ved selv at gå på Nettet. Det vil desuden være en stor hjælp, hvis kommunen vil oprette en hot-telefon, hvor der kan ringes til og hvor man kan få hjælp.
Når vi nu ved, at der fortsat er mange ældre borgere, som ikke er fortrolige med digitaliseringen, må kommunen i god tid sikre sig, at flest mulige får det fornødne kendskab til den ny teknik. Derfor er det også en opgave for kommunen at støtte de ældreorganisationer, som har – eller påtænker – at starte kurser, hvor ældre kan lære at bruge pc´er og opnå rutine i digitaliseringens muligheder.

Ingen kommentarer: