7. februar 2013

Max. 24 elever i klassen


Af borgmesterkandidat Henrik Møller (S)

Til folketingsvalget gik S og SF til valg på at klassekvotienten skulle være på max. 24 elever.

Derfor glæder det mig rigtig meget at forligspartierne bag budgettet for 2013 er blevet enige om at indføre max. 24 elever i Helsingør Kommunes skoler.
Vi har gennem en bevidst satsning skabt nogle gode skoler i kommunen, hvor vi blandt andet på IT området er meget langt fremme. Nu rykker vi endnu et skridt i den rigtige retning.

En lavere klassekvotient vil skabe bedre rammer og give bedre muligheder for at inklusionsprojektet i kommunen lykkedes.

Vi har en vision hvor vi gerne vil tiltrække børnefamilier, ved indførelse af max. 24 elever i klassen sender vi et kraftigt signal om at vi vil det bedste for børnene i denne kommune.
Det er for mig en stor dag, hvor vi socialdemokrater får sat et godt og solidt fingeraftryk på, hvor vi som kommune skal bevæge os hen.

Ingen kommentarer: