22. februar 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: En nænsom SU-reform

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

SU-systemet skal målrettes, så unge kommer hurtigere og bedre gennem uddannelserne.

Der bliver stillet krav til de studerende om at komme hurtigere i gang og gøre uddannelserne færdige til tiden. Til gengæld bevares muligheden for 12 måneders ekstra SU, hvis man skifter uddannelse.

- Det er lykkedes at lave en reform, der bevarer SU-systemets princip om, at alle unge uanset social baggrund har mulighed for at tage en uddannelse. Det er vigtigt, for vi har en målsætning om at gøre danske børn og unge til den bedst uddannede generation, siger Socialdemokraternes SU-ordfører, Mette Reissmann.

For at tilskynde unge til at komme hurtigere i gang med en videregående uddannelse, vil det fremover være sådan, at der højst må gå to år fra man er færdig med en ungdomsuddannelse til man påbegynder en videregående uddannelse, hvis man vil bevare retten til 12 måneders ekstra SU - udover den tid, uddannelsen er nomineret til. Hvis man starter senere end to år efter endt ungdomsuddannelse, og studietiden forlænges på grund af studieskift, har man stadig ret til at få ekstra SU. Samtidig vil der blive stillet krav om, at man er aktiv på uddannelsen og går til eksamen, hvis man vil modtage SU.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at vi tilskynder de unge til både at komme hurtigere i gang og komme igennem studiet uden for mange forsinkelser. I den forbindelse stiller vi krav til universiteterne om, at de fjerner blindgyder og barrierer, siger Mette Reissmann.

Derudover indeholder reformen forslag om et loft over, hvor mange ungdomsuddannelser, man kan få SU til, hvor meget SU, man kan modtage som hjemmeboende og en ændret regulering af SU-taksten, så den fremover stiger i takt med andre overførselsindkomster.

Reformen skønnes at forbedre de offentlige finanser med to milliarder kroner frem til 2020.

Regeringen skrotter Løkkes mislykkede lastbilafgift, som Venstre allerede har brugt løs af pengene fra.

For dyr og for bøvlet. Så kort kan Lars Løkkes lastbilafgift beskrives. Derfor har regeringen nu besluttet at droppe afgiften. Det er især en lettelse for danske virksomheder i Danmarks yderområder.

- Jeg er glad for, at vi fjerner endnu en af Venstres mislykkede afgifter. Erhvervslivet blev udsat for et sandt byrdeboom under Løkkes tid som statsminister med mere 101 nye skatter og afgifter, forklarer Socialdemokraternes skatteordfører, Thomas Jensen.

Det er ikke første gang, regeringen fjerner en af Løkkes afgifter. Løkkes fedtafgift og iværksætterskat er seneste eksempler. Desværre har Venstre allerede brugt løs af pengene fra Løkkes lastbilafgift. Derfor samler regeringen nu Venstres ubetalte regning op.

Fjernelsen af Løkkes lastbilafgift sker som led i regeringens kommende pakke, der skal rette op på erhvervslivets konkurrenceevne og på den måde skabe flere arbejdspladser.

Fødevareminister Mette Gjerskov vil til bunds i sagen om den europæiske skandale om svindel med hestekød.

Hestekød mærket som oksekød truer forbrugernes tillid til vores mad. De brodne kar i branchen skal findes og stilles til ansvar. Og forbrugernes tillid skal genoprettes:

- Forbrugerne skal kunne have tillid til, at maden indeholder det, der står på pakken. Vi har været vidner til noget svineri, hvor der bevidst er blevet svindlet med fødevarer. Nu skal hver en sten vendes, og derfor har jeg besluttet at skærpe kontrollen, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Afsløringerne af færdigretter, der indeholder hestekød, selvom der står oksekød på pakken, betyder, at Fødevarestyrelsen nu er i gang med ekstra kontrol af færdigretter i de danske kølediske. Det bliver også undersøgt, om virksomhederne trækker de mistænkte varer tilbage.

Samtidig er det på europæisk plan aftalt, at der gennemføres en koordineret screening for at afdække problemets omfang.

- Hestekødsskandalen er en international skandale, og derfor er det vigtigt, at EU-landene står sammen om at opklare sagen og drage konsekvenser. Og på det punkt er jeg optimistisk. EU-landenes fødevareministre har handlet kontant og hurtigt i denne sag, siger Mette Gjerskov.

Af politisk ordfører Magnus Heunicke

I mandags fremlagde Venstre deres såkaldte byrdestop. En ægte klassiker i Venstre-kategorien navneord, der ender på stop. Nu skal det være slut med flere skatter og afgifter på erhvervslivet. Stop-ordet fra hængekøjen er det nye sort i Venstre, lod Venstres pressesky formand Lars Løkke Rasmussen forstå, da han for en sjælden gangs skyld viste sig for offentligheden.

Regeringen har sagt det meget tydeligt. Vi har ikke nogen planer om at indføre nye skatter og afgifter for erhvervslivet. Mindre klar har linjen været fra Venstre.

Partiet er løbet fra den fedtafgift, de indførte før valget, ligesom Venstre har forsøgt at tørre Lars Løkkes lastbilafgift af på regeringen. Senest er Venstre zigzagget uden om grønne afgifter på el, som partiet var med til at indføre for under et år siden.

Alt imens vokser listen over afgifter, Lars Løkke indførte, men som vi nu fjerner:

Fedtafgiften

Multimedieafgiften

Iværksætterskatten

Lastbilafgiften.

Fælles for dem er, at Løkke har opfundet dem og brugt pengene. Socialdemokraterne har konstateret, at de går ud over danske arbejdspladser. Derfor har vi fjernet dem.

Venstres nye byrdestop er altså intet andet end en politisk fortrydelsespille fra det byrdeboom, Løkke lavede lige inden valget. Løkke bebyrdede i sin korte tid som statsminister erhvervslivet med 101 skatter og afgifter for 24 mia. kr. Nu hvor Venstre ikke længere har ansvaret, løber de i zigzag fra regningen for alle de skatter og afgifter, de bebyrdede erhvervslivet med.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

Ingen kommentarer: