1. februar 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Hjælp til voldsramte udlændinge/Svinebakterie skal undersøges


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Voldsramte udlændinge skal ikke længere føle sig tvunget til leve sammen med deres ægtefælle eller samlever af frygt for at blive smidt ud af landet, hvis de bryder forholdet.
I dagens Danmark kan en voldsramt udlænding risikere at blive smidt ud af landet, hvis vedkommende forlader sin voldelige partner eller ægtefælle, inden personen har boet her i landet i to år. Det samme gælder, hvis en udlænding forlader sin samlever, fordi børnene bliver udsat for vold eller andre overgreb.

Den uretfærdighed ønsker regeringen at sætte en stopper for. Derfor fremsætter Socialdemokraternes justitsminister, Morten Bødskov, nu et lovforslag, som efter norsk forbillede giver ret til fortsat opholdstilladelse for udlændinge, der udsættes eller oplever vold i hjemmet.

- Ingen kan have nogen interesse i, at vi har personer, der er tvunget til at leve i forhold eller ægteskaber præget af vold, trusler, psykisk terror eller overgreb på børn, fordi de frygter at blive smidt ud af landet. Derfor ser jeg meget frem til, at vi får stemt denne lov igennem i Folketinget, siger Morten Bødskov.

Det vil være op til myndighederne individuelt at vurdere de enkelte sager om mulig vold og overgreb. Ved selve afgørelsen skal det indgå med betydelig vægt, om udlændingen har udvist
evne og vilje til at lade sig integrere i det danske samfund.

- Når vi indfører sådan en ændring i lovgivningen, er det utroligt vigtigt, at vi sørger for, at ordningen ikke bliver misbrugt. Sådan en balance er der nødt til at være, siger Morten Bødskov.
En ny toårig plan for den danske indsats i Afghanistan betyder, at der ikke vil være danske soldater i Afghanistan efter 2014.
Aftalen er vedtaget af regeringen sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

- Det handler om at få de danske kampsoldater hjem på en ordentlig måde, så vi sikrer de resultater, som vores soldater har skabt, og som der står stor respekt om, siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

Danmark vil i 2013 og 2014 bidrage til opbygningen af det afghanske politi, og i tiden frem mod 2014 og årene derefter, bliver det den civile indsats, der er vigtigst i Afghanistan. Landet bliver fremover den største modtager af dansk udviklingsbistand med gennemsnitligt 530 millioner kroner om året i perioden 2013 til 2017.

- Der vil være behov for international støtte til Afghanistan mange år frem i tiden. Men ansvaret for Afghanistans sikkerhed vil efter 2014 være forankret hos afghanerne, siger Nick Hækkerup.
På blot et år er der sket en fordobling af svin smittet med svinebakterien MRSA CC398 på de danske slagterier. Nu vil fødevareminister Mette Gjerskov have undersøgt, om der også er sket en stigning i svinestaldene
.- Meget tyder på, at svinene bliver smittet enten på vej til slagteriet eller på slagteriet. Men vi bliver nødt til at undersøge situationen i staldene for at være sikre, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

MRSA bakterien overvåges nøje, fordi den er resistent over for flere typer af antibiotika og derfor er vanskelig at behandle. Intet tyder på, at bakterien smitter, når mennesker spiser svinekød, men bakterien kan smitte fra dyr til mennesker ved jævnlig kontakt.

- Vi tager problemet meget seriøst, fordi resistente bakterier er en trussel mod menneskers sundhed, siger Mette Gjerskov, der sammen med sundhedsministeren har nedsat en aktionsgruppe, der skal komme med bud på, hvordan man stopper spredningen af svinebakterien.

De seneste tal viser, at der i 2011 blev fundet MRSA i 16 procent af de danske svinestalde. På slagterierne var der i 2012 88 procent af svinene, der var smittet med bakterien.

Af politisk ordfører Magnus Heunicke

Rigsfællesskabet er en del af den arv, vi bærer med os som nation. Men i respekt for det grønlandske folk vedtog et bredt flertal i Folketinget i 2009 en selvstyrelov, der bragte rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland ind i det 21. århundrede. Grønlænderne fik kort sagt mere selvbestemmelse og mere frihed.

En pointe, som daværende statsminister Lars Løkke gjorde et stort nummer ud af, da loven trådte i kraft:

- I dag er en ansvarets dag. Hvor vi bygger på det sunde princip, at et folk tager ansvar for sin egen skæbne og fremtid, sagde han.

Store ord, som forpligter. Men det føler man sig åbenbart ikke synderligt bundet af hos Venstre, for nu er grønlændernes nye ansvar for deres egen skæbne kommet på tværs af spinmaskinen Venstre.

Jeg taler naturligvis om storskalaloven, som grønlænderne har vedtaget, så de kan udnytte deres råstoffer. Det grønlandske folk har haft en grundig og lang debat om storskalaloven og den nødvendige udenlandske arbejdskraft. Og de har taget en beslutning om under særlige omstændigheder at åbne for udenlandsk arbejdskraft for at få gang i udvindingen af råstoffer. Derfor bør danske politikere respektere det grønlandske valg og ikke forsøge at trække sagen i langdrag med politisk drilleri.

I Venstres ledelse ved man udmærket, at det eneste anstændige og rigtige er at sætte handling bag skåltalerne og respektere den selvstyrelov, som partiet selv var med til at vedtage.

Kolonitiden er endegyldigt forbi for Danmark. Man kunne ønske at tiden, hvor Venstre skamløst søger at udnytte enhver politisk lejlighed til spin og taktik, også snart er et overstået kapitel. Men det har vi endnu til gode at få bevist.
Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen
Bookmark and Share

Ingen kommentarer: