8. februar 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Ingen syge skal stå uden indtægt/Jobindsats skal forbedres/Mød ministeren

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Beskæftigelsesindsatsen skal gås igennem med tættekam. Resultatet af det kommer ifølge beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, til at danne grundlag for en reform og en helt ny retning.

- En arbejdsløshedsperiode skal vi bruge til at bygge mennesker op. Arbejdsløse skal vende styrkede tilbage på arbejdsmarkedet med flere kvalifikationer, når de har været igennem beskæftigelsesindsatsen, end den dag de mistede deres job, siger Mette Frederiksen.

Et af de steder, hvor det kan blive nødvendigt at dreje på håndtagene, er i den såkaldte aktive beskæftigelsesindsats. Hvert år bruger staten seks milliarder kroner på området. Men det er kun ni procent af de midler, der bliver brugt på rent faktisk at uddanne arbejdsløse, så de får de nye kompetencer og kvalifikationer, der kan give dem et job.

- Vi er nødt til at endevende hele indsatsen for at se på, hvad der reelt virker, og hvad der ikke gør. Men det står klart, at vi skal fokusere på opkvalificering og varig beskæftigelse, frem for kontrol og meningsløs aktivering, siger Mette Frederiksen.

Det nye udvalg med tidligere S-minister Carsten Koch i spidsen skal kulegrave hele beskæftigelsessystemet. Når det er sket, skal de med input fra arbejdsmarkedets parter finde ud af, hvordan systemet kan blive bedre, så flere arbejdsløse får en varig vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Alle, der har lyst til at vide mere om regeringens udspil til et fagligt løft af folkeskolen "Gør en god skole bedre" kan nu være med til at diskutere udviklingen af den sammenhængende skoledag.

I februar og marts afholder børne- og undervisningsminister Christine Antorini fem dialogmøder rundt om i landet.

Mere bevægelse, brug af omverdenen og it i skolen skal styrke fagligheden og elevernes trivsel. Lokale foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skal inddrages i højere grad i skolen, så eleverne får en mere virkelighedsnær og afvekslende skoledag. Det er blot nogle af de nye tiltag, som regeringen vil gøre til en del af fremtidens folkeskole.

På dialogmøderne vil der være oplæg af børne- og undervisningsminister Christine Antorini, og samtidig vil lokale folkeskoler fortælle om deres arbejde. Der vil desuden være mulighed for dialog med både minister og embedsmænd.

TID OG STED:

18. februar, kl. 18-20: UCC Campus Nordsjælland i Hillerød
19. februar, kl. 19-21: Musikhuset i Slagelse
4. marts, kl. 18-20: VIA University College i Skive
5. marts, kl. 17-19: Panorama Biograf i Fredericia
8. marts, kl. 15-17: Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev

Tilmelding på uvm.dk/bedreskole

De nuværende regler betyder, at syge mennesker i dag kan miste forsørgelsesgrundlaget. Det vil regeringen lave om på.

Selvom man i dag lider af en livstruende sygdom, risikerer man at stå helt uden indtægt. Det er en kæmpe belastning for den syge, der har nok at bekymre sig om i forvejen. Derfor lægger regeringen nu op til en ændring af sygedagpengeloven, så der ikke er nogen grænse for, hvor længe mennesker med livstruende sygdomme kan modtage sygedagpenge.

- Det rammer ikke kun den syge, når sygedagpengene slipper op midt i en livstruende sygdom. Det er også en stor belastning for familien og andre omkring den syge. Jeg er glad for, vi gør op med den uretfærdighed og usikkerhed, det har skabt, siger Jens Joel.

Har man andre helbredsproblemer skal man også sikres forsørgelse. Hvis man efter seks måneder ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sygedagpengene, tilbydes man et personligt forløb, så man hurtigere kan komme tilbage på jobbet. Forsørgelsen svarer til kontanthjælpen, men afhænger ikke af ens formue eller ægtefælles indkomst.

- Vi foreslår slet og ret at fjerne det sorte hul uden forsørgelse, som alt for mange ender i, samtidig med at vi styrker indsatsen over for langtidssygemeldte, siger Jens Joel.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

Ingen kommentarer: