27. februar 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Vækstplan DK

Socialdemokraternes nyhedsbrev

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

Danmark har brug for flere private arbejdspladser. Arbejdspladser skaber velstand. Arbejdspladser giver råd til velfærden. Og som socialdemokrater forstår vi værdien af at kunne forsørge sig selv og sin familie. Det at være en del af et arbejdsfællesskab er en kilde til udvikling, glæde og tryghed.

Men vi har et problem i Danmark. Under krisen har vi mistet 170.000 private arbejdspladser. Og under den borgerlige regering blev vores konkurrenceevne 20 procent dårligere.

Mange produktionsvirksomheder er presset på omkostningerne.

Mange danske lønmodtagere er bekymrede for deres job. Arbejdspladser flytter i dag ikke bare til lande som Kina og Indien. De flytter også til Tyskland og andre lande i Europa.

Kort sagt, så har vi brug for at gøre en fælles indsats, så vi sikrer vores virksomheder nogle vilkår, så de får lettere ved at fastholde de arbejdspladser, vi har i Danmark. Og så de får lettere ved at skabe nye arbejdspladser.

Hvis ikke vi handler nu, risikerer vi, at Danmark går glip af det næste opsving. Derfor har regeringen i dag fremlagt vores plan for at få stærke virksomheder og flere job i Danmark. Den hedder Vækstplan DK.

Vi kan ikke rette op på den dårlige konkurrenceevne fra den ene dag til den anden. Der er ingen snuptagsløsninger. Men med Vækstplan DK tager vi et stort skridt i den rigtige retning.

Vi tager fat. Vi går i gang med det lange seje træk.

For det første vil vi sikre markante skatte- og afgiftslempelser for virksomhederne. Kørselsafgiften for lastbiler bliver ikke indført. Det er godt for de virksomheder og arbejdspladser, der ligger uden for de store byer.

Vi sænker flere energiafgifter. Det er godt for mange produktionsvirksomheder. Det sikrer arbejdspladser. Men vi gør det på en måde, hvor Danmark stadig har en skarp grøn profil.

Vi sænker spildevandsomkostningerne. Det er godt for eksempelvis slagterierne og andre virksomheder, som har mange arbejdspladser.

Vi afskaffer den vægtbaserede emballageafgift, fordi den er en belastning for virksomhederne.

Og vi sænker selskabsskatten, så den i 2016 er på niveau med Sverige. På den måde tiltrækker vi investeringer og arbejdspladser til Danmark.

Det er ikke nyt, at vi Socialdemokrater sænker selskabsskatten. Det gjorde vi også i 1990'erne. Denne gang målretter vi lettelsen, så den kommer produktionsvirksomhederne til gavn. Banker og olieselskaber skal stadig betale det samme.

For det andet vil regeringen skabe mere aktivitet i samfundet gennem flere offentlige investeringer. Næste år sætter vi gang i nye aktiviteter for 6 milliarder kroner.

Vi viderefører BoligJob ordningen, fordi den giver arbejdspladser. Vi øger investeringerne i renovering af almene boliger.

Vi fremrykker investeringerne i Femern Bælt-forbindelsen. Vi investerer i kystsikring. Hele Danmark skal med.

For det tredje vil vi styrke danskernes uddannelsesniveau. Som en del af Vækstplan DK er der afsat en milliard kroner til mere og bedre voksen- og efteruddannelse. Uddannelse er nøglen til fremtidens job.

Pengene skal passe. Og derfor har regeringen også fundet en holdbar finansiering. Vi finder pengene ved en lidt lavere vækst i det offentlige forbrug de næste år. Der vil fortsat være plads til, at det offentlige forbrug kan vokse år for år, men vi skruer lidt ned for stigningstakten. Nulvækst er ikke løsningen.

Det er en stor og omfattende plan regeringen i dag har fremlagt. Der er mange gode spørgsmål at stille. Og derfor vil der bliver holdt medlemsmøder i løbet de kommende uger i de fem regioner.

Vækstplan DK er ambitiøs. Den er med til at sikre private arbejdspladser. Den er med til at sikre velfærden for hele Danmark.

Mange hilsener

Helle

Bookmark and Share

Ingen kommentarer: