28. februar 2013

Socialdemokratisk Forening Espergærde-Snekkersten


Organisatorisk generalforsamling afholdes tirsdag den 5. marts kl. 19.00 i Laden på Egegården, Egegårdsvej 3a, Espergærde.
Dagsordenen er:
1) Valg af dirigent, 2) Bestyrelsens beretning v/formanden, 3) Foreningens regnskab v/kassereren, 4) Indkomne forslag, (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 5) Valg iflg. lovene og 6) Afslutning.
Efter generalforsamlingen afholdes et LYTTEMØDE med de socialdemokratiske byrådskandidater.

Ingen kommentarer: