1. februar 2013

Sov de konservative i timen?


Af Jørgen E. Hansen, Gruppeformand, Socialdemokratiet


I et forsøg på at forklare, hvor de konservative står i debatten om Helsingør Hospital og Sundhedshuset, forsøger Benedikte Kiær at kaste smuds på Socialdemokratiet – og det må hun så gøre. Jeg synes det ville være mere reelt, hvis hun i stedet vil fortælle om, hvorfor de konservative sov i timen, da de accepterede lukningen af Helsingør Hospital ved at stemme for HOPP 2020 i Regionsrådet i 2007 – med både Per Tærsbøl og Benedikte Kiær som medlem af Regionsrådet!
Jamen vi vidste ikke….Nej for de konservative læste ikke på lektien. I HOPP 2020 står det ellers tydeligt, at der ”efter faglige indstillinger kunne foretages ændringer i organiseringen af specialer og specialfunktioner på hospitalerne”. Det var jo en åben ladeport til, at nedlukningen af Helsingør Hospital kunne fremmes uden større politiske slagsmål, hvis bare lægerne kom med deres faglige argumenter. Hvorfor fik de konservative ikke den linje ud, hvis de ikke accepterede en lukning i utide?
Det er jo rigtigt, at de konservative i 2012 stemte nej til den konkrete beslutning om lukning af Helsingør Hospital allerede i 2013. Men når Benedikte Kiær fortæller, at de konservative har haft samme holdning hele tiden i både Regionsråd og Byråd, nemlig at sundhedshuset skal ligge på Helsingør Hospital, så er det vel en sandhed med modifikationer. Hvorfor? Jo fordi de konservative jo havde nedlagt hospitalet med beslutningen i 2007.
Den socialdemokratiske gruppe i Regionsrådet har hele tiden stået fast på de beslutninger, der er truffet i HOPP 2020. De har ment, at de måtte lytte til de lægefaglige argumenter, når det nu var besluttet, at dette kunne ændre processen. Desværre har de ikke villet ændre deres beslutninger selv om socialdemokraterne i Helsingør har ønsket det. Den debat har vi taget og som sagt har vi beklaget resultatet.
Socialdemokratiet i Helsingør mener, at det var en forkert beslutning at lukke Helsingør Hospital i 2013,
at Regionens Sundhedshus er en midlertidig beslutning og at vi vil arbejde for, at Helsingør får et rigtigt sundhedshus i løbet af 2-3 år. Placeringen må vi vente med lidt endnu, men hvis et sundhedshus kan placeres på hospitalsmatriklen, vil vi naturligvis være positive overfor det. Det vil vi være sammen med socialdemokraterne i regionen – både før og efter det kommende valg til Regionsrådet i november. Det er vigtigere for os end at tage del i et borgermøde, som på det tidspunkt formentlig ikke ville kunne rokke noget som helst, men blot blive et slag i luften.
Samarbejde efter valget – jamen du skal være velkommen Benedikte Kiær, hvis du bliver valgt. Jeg har noteret, at du har lysten til at gøre noget for Helsingør. Jeg har imidlertid også noteret, at min erindring ikke fejler noget, når jeg kan huske, at en Venstre-borgmester i Frederiksborg amt før et valg næsten på tro og love erklærede, at han under alle omstændigheder ville arbejde for amtet i de kommende fire år – for så at smutte til Christiansborg og blive minister få dage efter valget. Derfor tænker jeg mit – og det er vel ikke så urimeligt!

Ingen kommentarer: