28. februar 2013

Stop salget af hospitalet, mens der forhandles

Af Jørgen E. Hansen, Formand for udvalget for Idræt, Sundhed og Medborger


Regionsborgmester Vibeke Storm Rasmussen både i et brev til kommunen og en pressemeddelelse fortalt, at hun gerne vil mødes med repræsentanter for Helsingør Kommune. 

Angiveligt for at tale om, hvordan en ny samarbejdsmodel kan udvikles. Målet skal være, at patienterne kan hjælpes så tæt på deres hjemsted som muligt, at kvaliteten af behandlingen skal sikres osv. Med den erfaring vi har med regionens udmeldinger og deres spin, kan jeg godt have min betænkelighed over, hvad den snak – reelle forhandlinger bliver det jo næppe – fører til.

Men lad os håbe, at der er noget fornuft tilbage i Regionen endnu.

En måde, som Regionsborgmesteren kunne vise sin gode vilje til samarbejde på, er hvis hun vil standse de forhandlinger om salg af Hospitalet via det statslige ejendomsselskab Freja, som er godt i gang. Der er så meget gang i den sag, at regionens forretningsudvalg (ikke Regionsrådet!!) forventes at indgå en endelig aftale om salget inden sommerferien.

Men da en del af ønsket om samarbejde fra et flertal i Helsingør Byråd fortsat er, at Helsingør Hospital kan komme i spil til det helt rigtige og endelige sundhedshus, er det selvfølgelig nødvendigt, at hospitalet ikke er på vej til at blive solgt, mens vore forhandlingerne står på.

I en pressemeddelelse meddeler Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen også, at en række af Region Hovedstadens politikere nu ønsker dialogen med lægernes organisation PLO om en lægevagt placeret i sundhedshuset i Helsingør. Dette hilser jeg velkomment.

Med venlige samarbejdshilsner
Jørgen E. Hansen

Ingen kommentarer: