26. februar 2013

Sundhed på åben gadeAf Jørgen E. Hansen, Formand for udvalget for Sundhed, Idræt og Medborgerskab.


Hvorfor skal kommunen tage et sådan initiativ?
Som formand for Udvalget for Sundhed, Idræt og Medborgerskab gør man sig mange tanker om, hvad det er vi bør fortælle folk om sundhed og hvordan vi får borgerne i tale om det. Det handler om at få kommunens mange gode tilbud om sundhedstiltag og livskvalitet mere direkte ud til borgerne. Det at man som borger kan møde kommunens tilbud om råd og vejledning på gaden, hvor de også handler, vil være en perfekt timing. Samtidig vil bedre sundhed for de mange være en økonomisk hjælp til vore hårdtrængte kommunale finanser.

Samarbejde med apotekerne
Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab vil i foråret som et forsøg prøve på en ny og aktiv måde at præsentere nogle spændende initiativer. Vi kalder det Sundhed på åben gade! Der er som et forsøg indgået en aftale med Apoteket på Stengade og deres filial i Prøvestenscentret om, at kommunen i nogle aftalte perioder vil informere interesserede borgere om de gratis rygestopkurser og såkaldte patientkurser.
   Hvis forsøget falder i god hos borgerne kan det tænkes, at andre apoteker vil indgå i et samarbejde. Sundhedsudvalget vil følge det nøje. Der vil naturligvis komme yderligere oplysninger i den lokale presse om, hvornår forsøget starter og hvornår kommunens medarbejdere er klar til på apotekerne at give råd og vejledning på en mere direkte facon.

Ud på arbejdspladserne
Derudover er vi i gang med at undersøge mulighederne for, om Sundhedsudvalgets konsulenter kan komme ud på kommunens arbejdspladser, hvor der er mere end 10 medarbejdere. Opgaven her vil være at fortælle medarbejderne om, hvilke muligheder kommunen har for at hjælpe dem til at gøre
dem til sundere borgere.
Formålet er at fremme kendskabet til forebyggelse af sygdomme hos den enkelte medarbejder. Men det skal også fortælle, hvordan man kan støtte og hjælpe en kollega, som har sygdomme, der kan belaste arbejdsdagen og samarbejdet med kollegerne. Her tænkes i første omgang på sygdomme som Diabetes, Kol, hjertekarsygdomme, diverse rygsygdomme og kroniske sygdomme som Astma, Bronkitis mv.
Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab vil tilbyde interesserede arbejdspladser at stille med 1-2 medarbejdere, materialer og apparater på en aftalt dato og tidspunkt. Denne kampagne vil blive tilrettelagt i løbet af foråret.

Sundhedsbutik i Stengade
En af de tanker jeg arbejder med er, at Sundhedsudvalget skal forsøge sig med etableringen af en Sundhedsbutik i et af de ledige forretningslokaler i Stengade. Ideen er, at Helsingør Kommunes Sundhedsudvalg formentlig med dette tilbud kan få folk direkte ind fra gaden for at høre om Sundhed. De vil møde et interesseret og fagligt personale. Borgene vil også kunne møde repræsentanter for forskellige foreninger mv. som arbejder med Sundhed på forskellige måder.
   På den måde vil vi som Sundhedsudvalg kunne bidrage til, at de sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende foranstaltninger, som Helsingør Kommune – ofte i samarbejde med andre – gennemfører, vil blive brugt endnu mere end i dag. Det vil være af stor betydning for familier med børn, men også mange ældre borgere vil få lettere ved at få gode råd og hjælp til en sundere hverdag.

Hvad er en Sundhedsbutik?
Jeg ser for mig en Sundhedsbutik, hvor kommunens medarbejdere som konsulenter kan bidrage med råd og vejledning til at forebygge generne ved de mange forskellige sygdomme, som plager danskerne i disse år. Lad mig blot nævne Kol, Diabetes, rygskavanker, hjertesygdomme og hvad der i øvrigt kan være tale om. Ved at have let adgang til informationer vil Sundhedsbutikken blive meget besøgt.
Hvis vi ydermere i Sundhedsbutikken – gennem et samarbejde med de mange foreninger og andre initiativtagere til sundhedsfremmende aktiviteter – kan få præsenteret og synliggjort, hvad der findes af muligheder som f.eks. motion, gymnastik, idræt, traveture, petanque mv., vil det være et fortræffeligt scoop.


1 kommentar:

Anonym sagde ...

Hej Jørgen,
Som borger i Helsingør Kommune samt indehaver af Espergærde Yogahus, syntes jeg det er en fremragende idé med en sundhedsbutik, for at lette adgangen til vigtig information for den enkelte borger. Men også for at skabe en dialog med borgerne og synliggørere de mange sundhedsfremmende aktiviteter i kommunen.
Hvad skal man gøre for at blive en del af jeres projekt? Mvh Caroline (yogahus.dk)