20. februar 2013

Thomas Horn: Nedsæt et uddannelses-task-force nu


Pressemeddelelse
36 procent af Helsingørs unge har stadig ingen anden uddannelse end Folkeskolen

Helsingør unges uddannelsesniveau synes stagneret. Således er der over de sidste 4 år nærmest ikke ske nogen udvikling på området og blandt de 20-29 årige har mere en hver tredje stadig ingen anden uddannelse end folkeskolen.

Helt præcist drejer det sig om 36% eller hvad der svarer til 1796 unge mennesker. 
Udviklingen er altså nærmest stagneret og uddannelsesmæssigt er der tabt en tredjedel af en generation. Dette til trods for at alle har kendt til problematikken. 
Tallene påvirker den socialdemokratiske byrådskandidat Thomas Horn.

Horn: Tallene burde ikke komme som nogen overraskelse for dem som arbejder med området. De er helt officielle og har i øvrigt været fremme i medierne tidligere.  Derfor er det underligt at der ikke er sket nogen udvikling på området.
Horn: Det er et uhørt højt antal unge. Som samfund har vi pligt til at hjælpe de unge mennesker.  Vi ved at de unge, der ikke får en ungdomsuddannelse står med meget dårlige kort på hånden til fremtidens arbejdsmarked. Vi ved også at børn af ufaglærte tilsvarende forbliver ufaglærte. Den negative sociale arv trives i bedste velgående. 
Horn: Der skal ske noget nu. Mit forslag vil være at nedsætte et kommunalt task-force bestående af fx uddannelsesvejledere fra UU-Øresund, udskolingslærere og skoleledere.  De må granske indsatsen og komme med et bud på hvordan vi få langt flere af vores unge igennem uddannelsessystemet.

Horn: Kommissoriet er ganske klart. Hvilke tilbud og indsatser skal etableres eller styrkes til de unge der efter
folkeskolen af den ene eller anden grund har brug for at blive gjort uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse.

For yderligere kommentarer,


Thomas Horn
Byrådskandidat (S)
Mobil: 519465461 kommentar:

Anonym sagde ...

Kære Thomas Horn. Jeg er meget enig med dig her, få et samarbejde op at stå mellem kommunen skolesektoren, vejledningen osv. Helsingør har altid være på forkant med mange ting mht. børn og skole,, så det burde være muligt at blive det igen.
Alle gode ønsker her.
Tidligere lærer i Helsingør kommune.