11. februar 2013

Værftsområdets fremtid og kommuneplanen


Af Steffen Agger, Byrådskandidat for Socialdemokraterne

Alle kan være enige om, at værftsområdets anvendelse og bebyggelse får stor betydning for byens borgere og erhvervsliv, og derfor er det vigtigt, at alle gode ideer kommer på banen og undersøges grundigt, inden der tages videre beslutninger.
Af den Kommuneplan der i øjeblikket er i høring, fremgår det imidlertid, at området er udlagt til offentlige formål, og at  Offentlige formål i denne ramme dækker kun anvendelser til kultur- og turistmæssige formål, samt i tilknytning hertil privat service.”.
Nu har jeg ikke undersøgt baggrunden for den relativt snævre anvendelsesmulighed, på stedet hvor der har været værfts- og anden industri i over hundrede år, men bestemmelsen giver unægtelig nogle begrænsninger for hvilke projektideer, der kan komme på banen i denne vigtige fase.
På den baggrund ville det være hensigtsmæssigt, hvis der i Kommuneplanrevisionen, blev set på om ikke andre anvendelsesmuligheder kunne tillades på stedet i fremtiden. Eksempler på dette kunne være uddannelsesformål, eller mulighed for at statslige eller internationale institutioner anvendte området, eller andet der også kunne skabe gode arbejdspladser til byen.
Det ville en flytning af Teknisk Museum til værftsområdet muligvis også skabe, men det kunne være interessant, hvis Kommuneplanen blev ændret, så andre projekttyper kunne blive realistiske alternativer i beslutningsprocessen.
Da høringsperioden for kommuneplanen er i fuld gang, og løber til 12. marts, skal der med dette indlæg stilles forslag til bredere anvendelsesmuligheder for værftsområdet, end den nuværende plan giver mulighed for, så debatten om fremtiden for området kan blive med så åbne perspektiver som overhovedet muligt.

Ingen kommentarer: