29. marts 2013

Den første dyst mellem borgmesterkandidaterne

Henrik Møller og Benedikte Kiær
Socialdemokratiske Seniorer:
Mød op til debat mellem de to borgmesterkandidater Henrik Møller fra Socialdemokratiet og Benedikte Kiær fra Det Konservative Folkeparti. De starter valgkampen med en debat om Fremtidens Helsingør. Mødet finder sted Mandag den 15. april kl. 13.30 – 15.30 METALs lokaler Strandgade 46, Helsingør Bemærk den sædvanlige mødedag onsdag er ændret! Som vanligt er alle velkomne.

V og K sagde nej til plakatfri kommune

Af kredsformand Vibeke Schmidt,

Da forslag om at undlade at hænge valgplakater op i lygtepælene og andre steder blev behandlet i byrådet, var De konservative og Venstre ikke superbegejstrede. Men de var optændt af ønsket om ikke at stå tilbage
som mere gammeldags end de er og allerede opfattes af vælgerne. Derfor besluttede de to partier at være med i den fælles henvendelse til de politiske partier om en plakatfri valgkamp.
Så rakte det heller ikke længere. Et aftalt møde om, hvordan valgkampen skulle tackles uden valgplakater blev hængt op, blev aflyst. De to partier – og deres byrådsgrupper, må vi forstå – turde ikke, da det kom til stykket. Mon ikke årsagen er, at deres indbyrdes uenighed ikke lader Venstre give De konservative nogen chance for at komme mere på banen end dem selv – og omvendt?
Resultatet er altså, at det som Byrådet opfattede som en spændende prøve på, om vi kunne få en anden valgkamp at se, røg på gulvet, fordi V og K i den kommende valgkamp virkelig er hinandens modstandere – og derfor skal vi igen se masser af plakater rundt om i byen.

8 måneder til kommunalvalget

Af Vibeke Schmidt, Kredsformand

Når man ser de lokale aviser føles det næsten ud som om kommunevalget skal finde sted allerede i næste måned. Det skal det som bekendt ikke. Men jeg skal love for, at der allerede nu er gang i kandidaternes lyst til at markere standpunkter. Både nye og ”gamle” kandidater fra stort set alle de politiske partier er på
banen. Det er rigtig godt. Det kommende K-valg handler – måske mere end tidligere valg – også om at få så mange vælgere frem til urnerne som overhovedet muligt. Socialdemokratiet i Helsingør er langt inde i forberedelserne til et godt valg.
Vores borgmesterkandidat er på plads. De 16 kandidater til posterne i Byrådet er på plads. På de tre partiforeningers og kredsens generalforsamlinger her i foråret drøftes, hvordan partiets valgkamp skal gennemføres. Både om det vi ønsker, skal fremmes i debatten og om hvordan valgkampen skal afvikles. Heldigvis kan vi allerede nu mærke, at både kandidater og medlemmer er opsat på, at nu skal det være. Vi vil have en socialdemokratisk borgmester denne gang! Lad mig komme med en lille bøn til jer alle sammen: Lul jer ikke ind i, at valgkampen kun skal køre de sidste tre uger før valget. Det skal den også. Men vi kan ikke sige for mange gange til hinanden, at det er mellem valgene, at valget vindes. Vi skal være på mærkerne hele tiden. Debatten i det offentlige rum skal være aktiv hele tiden. Vi socialdemokrater skal være aktive hele tiden. Det gælder både byrådspolitikerne, kandidaterne og medlemmerne. Der er jo nok af emner at tage fat på. Både om det vi som parti har præsteret de seneste 3-4 år – men især det vi gerne vil præstere i de næste fire år.

25. marts 2013

Generalforsamling i Centrum

Husk at Partiforeningen Centrum afholder generalforsamling tirsdag den 26. marts kl. 19.00 i METALs lokale, Strandgade 46, Helsingør.

23. marts 2013

Friske opvaskerdrenge søges!

ASteffen Agger, Byrådskandidat for Socialdemokraterne
En jobannonce fra slagter Bogø i fredagens Dagblad – mere skulle der ikke til at gøre mig glad den morgen, men den fik mig  til at tænke over, hvor sjældne sådanne annoncer efterhånden er.
Den fik mig også til at tænke på min egen start på arbejdslivet i slut 60érne, hvor job af denne type var frit tilgængelige for  unge mennesker med ” lommesmerter”, som endnu ikke var uddannelses- eller studieparate.
Inden jeg selv fyldte 18, og fik en læreplads som skibsbygger på Værftet, havde der både været opvaskerjobs på Sundkroen, DSB og Sundbusserne, jobs som arbejdsdreng hos Tretorn og hos Brd. Jacobsen (der havde tobaks- og chokoladesalget hos DSB), flere avisruter, budpladser hos Kødbørsen, gartneriet Belvedere, Brugsen og købmand Købke.
Udover penge, gav disse jobs også en masse værdifuld  erfaring, som har kunnet bruges i mit videre arbejdsliv. Jeg ønsker slagter Bogø og dem der får jobbene, held og lykke med ansættelserne, i håbet om, at det bliver til fælles gavn og glæde,  og i håbet om at flere lokale arbejdsgivere vil følge eksemplet, og give nyt liv til begreberne, arbejdsdreng, ungarbejder, praktikant osv.
Det vil være et godt og værdifuldt skridt til at hjælpe unge mennesker i gang med en tilværelse, hvor de føler der er brug for deres arbejdskraft, også selv om de i første omgang ikke er parate til en læreplads eller ungdomsuddannelse.

Resultat af ur-afsteming


21. marts 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Den danske model

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

>

Er den danske model under pres på grund af politisk indblanding?

Nej. den fungerer fuldstændigt efter hensigten. Det er helt normalt, at der op til at overenskomster skal fornys, er store diskussioner i offentligheden, særligt op til, at en mulig konflikt mellem arbejdsmarkedets parter bryder ud.

Politikere spiller selvfølgelig ingen rolle i overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Men på det offentlige område er staten og kommunerne arbejdsgivere, og det betyder også, at politikerne både er politikere og arbejdsgivere.

Politikerne er demokratisk valgt til at træffe de overordnede beslutninger og lægge rammerne fast – det skal ikke være op til enkelte fagforeninger. Fagforeninger spiller til gengæld en nøglerolle, når det handler om at forhandle konkrete løn- og arbejdsvilkår.

Har regeringen en "masterplan", hvor det er aftalt med KL, at der kommer et regeringsindgreb?


Nej, der er ikke noget aftalt spil.

Der er desuden ikke noget odiøst i, at Kommunernes Landsforening løbende har haft møder med Finansministeriet. Lige såvel, som at lønmodtagerorganisationerne taler sammen, så gør arbejdsgiverne (i det her tilfælde kommunerne og staten) det også. Og for nylig lykkes det på statens område – med finansminister Bjarne Corydon i spidsen – at indgå en ny overenskomst med gymnasielærerne.

Hvis regeringens skoleudspil skal blive til virkelighed kræver det, at lærerne underviser mere. Dermed har regeringen vel blandet tingene sammen?


Det er politikerne, der sætter rammerne for den offentlige sektors udvikling. Det er en politisk opgave at diskutere, hvordan vores skoler, ældrepleje, sundhedsvæsen osv. skal indrettes, og hvor mange penge, der skal sættes af til de forskellige områder.

Derfor er det også helt legitimt i forbindelse med skoleudspillet at foreslå, at børnene skal være mere sammen med deres lærere, og at det kan ske ved, at lærerne bruger en større del af deres arbejdstid på at undervise.

Burde regeringen ikke bare holde mund, mens forhandlingerne mellem lærerne og KL foregår?


Regeringen har intet ønske om at blande sig i forhandlingerne mellem kommunerne og lærerne.

Men når Danmarks Lærerforening indrykker store annoncer med forkerte anklager om, hvad regeringens skolepolitik går ud på, så skal det selvfølgelig ikke stå uimodsagt hen. Det er derfor, at Socialdemokraterne har gjort opmærksomme på, at vi ikke har foreslået hverken en heldagsskole eller en discountskole.

Regeringen har netop indgået en bred transportaftale, der skaber arbejdspladser, vækst og gør det lettere at transportere sig rundt i landet på skinner og asfalt.

Aftalen betyder bl.a. togforbindelse til Aalborg Lufthavn, ny Storstrømsbro, motorvej til Holstebro, en ny bro over Roskilde Fjord, udbygning af Køge Bugt motorvejen og et nyt tilslutningsanlæg ved det kommende supersygehus i Odense.

Læs mere om de mange initiativer her

 

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

19. marts 2013

Kommunikation


Af Morten Bådstorp (S), byrådskandidat

Vi må lave en mailtjeneste her i kommunen. En mailtjeneste, hvor vi på kommunens hjemmeside kan krydse de punkter af, der interesserer os, så vi derefter kan modtage mails om punkterne. F.eks. et punkt for nybagte eller kommende forældre, som så kan modtage al den information, der ligger på hjemmesiden omkring nye forældres rettigheder og pligter. Såsom hvor man skal henvende sig, når barnet er født, hvad der sker automatisk, og hvad man selv skal sørge for. Hvordan registrerer man sit barn, for det er bestemt ikke alt, der sker automatisk på personnummeret, selv i 2013. Eller en mailtjeneste, der skriver løbende til os med de mange oplevelser, vi kan få i byen, hvad går i bio, hvem spiller hvor på fredag osv. osv.
Mailtjeneste? Ja, det må da meget gerne også være en SMS-tjeneste, noget på Facebook / Twitter og/eller….?
I øvrigt mener jeg, at Helsingør Sygehus skal genåbnes.

16. marts 2013

Vi har brug for de unge – dem alle sammen

Af Thomas Horn (S), byrådskandidat
Tryghed i nattelivet og i nærmiljøet drejer sig langt fra kun om mere politi eller strammere straffe.
Lokalt skal vi prioritere indsatsen på den lange bane.
Vi skal have sikret uddannelse til alle de mange unge der ikke har nogen uddannelse og vi skal få styrket indsatsen for den alvorlige høje andel af unge der ikke er i arbejde.
En lokal ungdomsarbejdsløshed på 10% er demotiverende  og holder unge fast i en trist spiral som for nogens vedkommende udmønter sig i kedsomhed som skaber utryghed i lokalmiljøet.

Vi skal have alle de unge med igennem krisen. Vi har og får brug for dem. 

Parkering

Af Morten Bådstorp (S), byrådskandidat
Helsingør er nu ved at overtage de dårlige takter fra mange andre byer. Økonomiudvalget har vedtaget at anbefale byrådet at give Nordhavnen lov til at tage betaling for parkering - bare fordi Kronborg har indført betalt parkering og derved skubber deres gæster over på Nordhavnen. Det er da den lodret forkerte vej at gå! Vi skal i stedet presse Kronborg til at fjerne deres betaling for parkering, så gæster til Kronborg kan holde dér.

Og hvad så i Bymidten? Næste step kunne meget nemt blive, at Nordhavnens gæster presses op i Centrum, hvor de dog kan holde en time i fred - skal vi så også, ligesom Domkirken har, indføre betalt parkering dér (i øvrigt ikke til at finde, hvis man kommer som ny gæst en sen time)?
Spørg de færre og færre butiksdrivende, hvad de synes om dén ide.
Næ-h lad os turde tænke ”nyt”. Eller snarere gammelt. Lad os indrette os efter de dårlige markedsvilkår, der er for butikker i dag: giv parkering fri i Helsingør med to- eller tre-timers parkering og mange flere p-pladser i gaderne, fuldstændigt, som der var tidligere. Det kunne være med til at folk havde lyst til at komme i Bymidten igen - for vi kan ligeså godt se det i øjnene: vi er mange dovne eller reelt dårligt gående, der spontant vil køre en tur i byen, hvis det ikke er besværligt og ikke skal planlægges alt for meget - ellers kører vi til butikscentrene f.x. det glimrende Espergærde Center, hvor der altid er plads, for resten gratis plads. Det er ikke de ti kr i timen, der afholder os fra at parkere på betalingspladserne; det er besværet og risikoen for at få en bøde, i fald vi holder længere end betalt for.
Hvor blev parkeringskælderen under Axeltorv af, da det blev renoveret? Dér kunne vi sagtens styre betalt parkering, for i en parkeringskælder tjekker du ind med dit Dankort og på samme måde tjekker du ud, hvorefter du bliver trukket kun akkurat for den periode, du har parkeret der. Jeg ved godt, vi netop har

Farcen om valgplakater

Af Vibeke Schmidt, Kredsformand for Socialdemokraterne

Man skal som bekendt høre meget før ørerne falder af, men det er da lige før det sker med De Konservatives udmelding, få timer før et længe indkaldt møde for alle opstillede partier om valgplakater eller ej.
Det ser ud til, at De konservatives partiorganisation allerede d. 24. februar har truffet en beslutning om at de ikke vil være med til at modernisere valgkampen. En beslutning de har holdt helt for dem selv, end ikke deres gruppeformand kendte den.
Socialdemokraterne har hele tiden været for en beslutning om at befri byen for valgplakater, men i stedet bruge de moderne medier som Facebook, Twitter og andre sociale medier. Vi er også med på ideen fra Jan Ryberg om at partierne og deres kandidater, i fællesskab udgiver en husstandomdelt og reklamefri folder der omtaler valget, kandidaterne og valgets temaer fra de politiske partier. Med et sådant tiltag kunne alle borgere blive orienteret om det kommende kommunalvalg.
Alle os der arbejder i de politiske partier kender problemerne med valgplakater. De er dyre, de forurener på grund af stærke farver og glittet papir, de skal sættes op og tages ned og de flytter ikke en eneste stemme.
Et af Venstres argumenter for ikke at være med er, at det er et demokratisk problem hvis vi ikke har valgplakater. Hvis de virkelig mener det, så står det sløjt til med demokratiet.
Beslutningen fra Venstre og Konservative gavner ikke valgkampen og miljøet, men de er åbenbart ikke til fornyelser.

15. marts 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Lige på og hårdt om fremtidens folkeskole

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

>

Er det rigtigt, at regeringen vil indføre en heldagsskole?

Nej. Vi foreslår en sammenhængende skoledag med flere og bedre timer, hvor alle børn bliver så dygtige, de kan, uanset baggrund. Hvor de mindste elever skal gå i skole fra 8-14. Fra 4.-6. klasse går man i skole fra 8-15, og fra 7.-9. klasse til kl. ca. 15.30. Som noget nyt får alle elever fra 1. klasse engelsk. Og dansk og matematik styrkes sammen med natur/teknik og de praktiske/musiske fag. Alle elever får som noget nyt aktivitetstid i løbet af dagen. Denne tid, kan bruges på at kombinere leg og læring med fx mere bevægelse.

Stjæler vi børnenes fritid?

Nej. 87% af børnene i 0.-3. klasse går i forvejen i SFO eller andre fritidstilbud. Med vores nye skole bliver der meget bedre mulighed for fx bevægelse og værkstedsundervisning i skolen. Alt det børnene kender fra SFO'en - bare integreret i skoledagen. For både de små og de større børn vil der stadig være tid til at gå til fritidsaktiviteter efter skoletid. Derudover vil vi åbne skolens døre for fx fritidslivet, musikskoler og erhvervslivet, sådan at der bliver mulighed for et gensidigt samarbejde. Og så skal man huske på, at der vil være lektiehjælp på alle skoler, så børnene kan lave lektier i løbet af dagen. Derfor har de reelt fri, når skolen slutter.

Når børnene får flere timer, skal lærerne så ikke arbejde mere?

Nej. Der er ikke lagt op til, at lærerne skal arbejde mere end i dag, men vi vil gerne have, at lærerne bruger lidt mere af deres tid på undervisning sammen med eleverne. Af en almindelig arbejdsuge bruger lærerne i gennemsnit 16 timer til undervisning. Selv om lærerne fremover skal bruge lidt mere tid sammen med børnene til undervisning, vil der stadig være tid til forberedelse, skole-hjem-samarbejde, team-samarbejde og alle de øvrige opgaver, som selvfølgelig også er vigtige for at få en endnu bedre skole.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

14. marts 2013

Socialdemokratiet og fremtidens sundhedshus


Af Jørgen E. Hansen, Gruppeformand

Det er en speciel oplevelse hver dag at se en række læserbreve, der handler om både Helsingør Sygehus og Sundhedshuset. Det virker som om det først nu er gået op for borgerne, at VORES HOSPITAL er blevet lukket og at der er blevet placeret et såkaldt sundhedshus i Murergade – og nu må vi altså reagere!
Retfærdigvis må det siges, at debatten om den helt unødvendige akutlukning af Helsingør Sygehus har stået på i hvert fald siden sidste sommer. Så når læserbrevene i denne tid handler om, hvem der har gjort hvad og hvornår, så er det desværre en postgang for sent. At det er en kæmpefejl og at der er kommet kaos ud af det, er bare en kedelig kendsgerning.
Socialdemokratiet i Helsingør var blandt de første til at gøre noget aktivt, da vi – af flere uheldige årsager – først fik oplysningerne om den akutte lukning, da det var blevet en kendsgerning og besluttet af et flertal i Regionsrådet. Desværre med mine egne partifælles stemmer. Forklaringerne vi fik efterfølgende gik så på, at det var nødvendigt, at det var lægefagligt rigtigt at gøre det, at der kunne spares mange penge, at lægerne mere og mere henviste patienter til Hillerød osv. osv. Alt sammen forklaringer, som sikkert er rigtige, men som hver for sig kunne have været vurderet anderledes end de blev af Regionen – og så måske havde fået en anden udgang.
Selv om vi fik stort set hele Helsingør Byråd med på en fælles aktion, hjalp det ikke. Beslutningen var taget. Nu bliver Helsingør Sygehus solgt til det statslige ejendomsselskab Freja og hvad der kommer på stedet ved ingen af os i dag.
Det jeg kan konstatere er derimod, at i december, januar og formentlig februar, har der ligget ca. 600 patienter fra Helsingør kommune på Hillerød Sygehus. Af hvilken årsag ved jeg ikke. Men det viser måske lidt om, hvor dårligt lederskab, der er udvist af Regionen i denne sag.
Socialdemokratiet har nu nedsat en Task Force, som med konkrete initiativer og forslag skal få rettet op på situationen, så der om nogle år bliver bedre styr på sundhedsområdet for helsingoranerne. I denne Task Force-gruppe deltager politikere fra både Regionsrådet, Helsingør Byråd samt lægefaglige personer. Vi håber, at der ud af dette kan komme en løsning, som alle partierne i den sidste ende vil bakke op omkring.

Sundhedsstævne 2013 – baggrundsorientering


Formanden for Udvalget for Sundhed, Idræt og Medborgerskab, socialdemokraten Jørgen E. Hansen, har taget et nyt meget spændende initiativ til planlægningen af et Sundhedsstævne. Bliver det den succes, som han regner med, vil det kunne blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

Hvad går Sundhedsstævnet ud på?
Sundhedsstævnet skal sammenkæde de, der har noget at tilbyde - med de, der gerne vil tilbydes noget. Især de, der ikke selv har kunnet finde frem til netop den aktivitet, de ønsker at bruge tid og kræfter på. På Sundhedsstævnet skal de foreninger, klubber og andre, der har aktiviteter at tilbyde, møde borgerne for at fortælle om muligheder og tilbud. Som pensionist eller efterlønner – det gælder også andre borgere – kan du her få at vide, hvad der tilbydes af aktiviteter i Helsingør Kommune – og du vil kunne tilmelde dig med det samme.

Sundhedsstævnet bliver et supermarked med gode tilbud
Sundhedsstævnet bliver et stort arrangement, som holdes lørdag den 31. august i Helsingør-Hallen.  Her vil man blive præsenteret for masser af gode tilbud, når foreninger, klubber, travegrupper, kortspillere, hobbyfolk og aktive af enhver slags, vil vise sig frem med deres tilbud om at være med.

Hvorfor et Sundhedsstævne?
Jeg er som sundhedsudvalgsformand, som også har idrætten med i opdraget – meget opsat på at få borgerne til at bruge Sundhedsstævne 2013 til at have det sjovt, skabe kontakter og sætte endnu mere i gang end der

Danske løsninger vækker opsigt i EU


Af Britta Thomsen, medlem af Europa-parlamentet

Den økonomiske krise har ramt hele Europa, men ikke alle steder er lige hårdt ramt. 

Selv om vi i Danmark også oplever nedskæringer mange steder, så blegner vores problemer, når man kigger rundt omkring på kontinentet. I Spanien er mere end hver anden person under 30 år arbejdsløs, mens Grækenland som bekendt er på fallittens rand. Befolkningerne i de sydeuropæiske lande bliver mere og mere desperate over, at deres situation ikke forbedres efter de hårde besparelser. Tværtimod ser det ud til at gå den modsatte vej.

For den borgerlige nedskæringspolitik, der præger EU lige nu, tillader ikke kriselandene at investere. En politik som vi europæiske socialdemokrater er meget imod. De velfærdsstater, som socialdemokratiske ledere i 1990'erne udbredte til hele EU, er nu ved at falde fuldstændigt fra hinanden. Oveni nedskæringer på sundhed og skole, så bliver folk også sat ud af deres boliger, og mange må flytte hjem til forældrene med børn og ægtefælle.

Samtidig med nedskæringerne kræver EU, som en forudsætning for hjælpen til kriselandene, at de laver reformer. Det kan man roligt sige, at der har været brug for. I lande, hvor de ikke har haft en velfærdsstat,

13. marts 2013

Fag – og andre entrepriser

ASteffen Agger, Byrådskandidat for Socialdemokraterne

En undersøgelse fra Århus af gevinsten ved brug af fagentrepriser til vedligeholdelsesopgaver på kommunale ejendomme, viser en årlig gevinst på 5-10 millioner kr, ud af et budget på 105 mio. kr/år.

Skaleret efter indbyggertal vil det give en besparelse i Helsingør på 1-2 millioner kr., og de penge kan der jo nok være brug for andre steder i den kommunale husholdning.
Af undersøgelsen fremgår det, at ”det både er lokale og ikke-lokale virksomheder, der fra i år og fire år frem har fået en rammeaftale inden for tømrer-, murer-, maler-, VVS- eller elinstallationsarbejder på de 950 ejendomme, som Aarhus kommune ejer”
Det fremgår ikke af resume`et af undersøgelsen, om der i besparelsen også  er indregnet, de angivelige ekstra omkostninger, der er ved at udbyde, føre tilsyn og administrere fagentrepriser, frem for totalentrepriser og større rammeaftaler,  men det kan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formentlig få svar på inden næste møde, hvor man skal drøfte øget brug af fagentrepriser i Helsingør kommune.
Målet - at styrke de små  og mellemstore lokale håndværksvirksomheder, tror jeg alle kan være enige om, idet hverken de konservative eller venstre har patent på det ønske, ikke mindst hvis det, som angivet, medfører, at indtaget af lærlinge- og praktikanter i virksomhederne øges væsentligt, ift det vi ser i dag.
En måde at sikre dette, vil være at indbygge en vægtning af den bydende virksomheds lærlingepolitik i udbudsmaterialet, når kommunale opgaver lægges i markedet. Jeg håber at udvalget tager dette med i sine overvejelser.
En anden måde de mindre og mellemstore virksomheder kunne styrke sig på, var at de gik sammen i gensidigt forpligtigende samarbejder, som man tidligere har set udmærkede eksempler på indenfor Helsingør Kommunes grænser.
På den måde kunne de deltage i større udbud af totalentrepriser og rammeaftaler, både indenfor og udenfor kommunen.
Jeg er sikker på, at de fleste virksomheder er opmærksomme muligheden, men her blot nævnt som en reminder om, at der er flere måder at sikre sin virksomhed ordrer, og at det set udefra virker ud som om at entreprisesamarbejdsformen, ikke er blevet fornyet de senere år.9. marts 2013

Mød vores 17 byrådskandidater på tirsdag den 12. marts. Håber at vi ses på LO-skolen kl. 19.00.

6. marts 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Hvorfor er Venstre imod nye hurtige tog?

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Af Magnus Heunicke, Socialdemokraternes politiske ordfører

I dag tager det længere tid at køre i tog mellem København og Fredericia, end det gør mellem Bruxelles og Paris. På trods af, at afstanden mellem Paris og Bruxelles er næsten to gange så stor som mellem København og Fredericia.

Men det er forhåbentligt snart fortid. Med den største plan for fornyelse af jernbanen i nyere tid, vil regeringen binde Danmark tættere sammen. En time mellem de største fire byer. Med Togfonden DK vil vi investere næsten 28 mia. kr. i nye spor, broer og effektiv elektrisk togdrift.

Det er svært at forestille sig, at andre end bil- og olieproducenter kan være imod sådan et massivt fremskridt, der også vil skabe tusindvis af arbejdspladser. Men så er der jo Venstre. Partiets transportordfører vil gerne bruge løs af pengene, men synes ikke, at Danmark har brug for en ny hurtig jernbane. Nej, vi skal i stedet lave "nogle massive vejinvesteringer," som Kristian Pihl Lorentzen (V) udtrykker det.

Det forholder Venstres formand Lars Løkke sig ikke til. Han kalder i stedet planen "en ugennemtænkt og dårlig ide", fordi det er uretfærdigt at lade udenlandske olieselskaber betale det samme i skat som fx danske Mærsk. Lars Løkke vil hellere vente på toget, hvis blot udvalgte selskaber fortsat kan få lov til at slippe billigere, når de hiver den olie op fra Nordsøen, som tilhører os alle sammen.

Det er uklart, hvad Venstre egentlig mener. Vil de slet ikke stemme for en plan, der betyder, at de olieselskaber, der i dag slipper billigt i skat, skal betale mere? Eller er Venstre med, hvis bare de får nogle kilometer motorvej med i aftalen? Og hvilken del af landet, er det så i givet fald, der skal holde for? Er det elektrificeringen af jernbanen i Nordjylland eller hurtigtoget til Esbjerg? Vi venter spændt på svar og på, at Venstre bliver enig med sig selv.

Bookmark and Share