14. marts 2013

Danske løsninger vækker opsigt i EU


Af Britta Thomsen, medlem af Europa-parlamentet

Den økonomiske krise har ramt hele Europa, men ikke alle steder er lige hårdt ramt. 

Selv om vi i Danmark også oplever nedskæringer mange steder, så blegner vores problemer, når man kigger rundt omkring på kontinentet. I Spanien er mere end hver anden person under 30 år arbejdsløs, mens Grækenland som bekendt er på fallittens rand. Befolkningerne i de sydeuropæiske lande bliver mere og mere desperate over, at deres situation ikke forbedres efter de hårde besparelser. Tværtimod ser det ud til at gå den modsatte vej.

For den borgerlige nedskæringspolitik, der præger EU lige nu, tillader ikke kriselandene at investere. En politik som vi europæiske socialdemokrater er meget imod. De velfærdsstater, som socialdemokratiske ledere i 1990'erne udbredte til hele EU, er nu ved at falde fuldstændigt fra hinanden. Oveni nedskæringer på sundhed og skole, så bliver folk også sat ud af deres boliger, og mange må flytte hjem til forældrene med børn og ægtefælle.

Samtidig med nedskæringerne kræver EU, som en forudsætning for hjælpen til kriselandene, at de laver reformer. Det kan man roligt sige, at der har været brug for. I lande, hvor de ikke har haft en velfærdsstat,
har de i stedet lagt mange sociale byrder over på arbejdsgiveren. Bl.a. i form af ansættelsessikkerhed. I Spanien er man f.eks. garanteret livstidsansættelse i den offentlige sektor. Som privatansat har man mindst tre års opsigelse. Det afholder selvfølgelig mange arbejdsgivere fra at ansætte nye medarbejdere.
  
I Europa-Parlamentet bliver jeg ofte spurgt af mine sydeuropæiske kolleger, hvorfor arbejdsløsheden i Danmark er meget lavere end i deres lande. De vil gerne høre nærmere om den danske arbejdsmarkedsmodel, der forener et socialt sikkerhedsnet med fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Og de nysgerrige efter at vide, hvorfor den stærke, danske fagbevægelse har accepteret, at det er nemt at fyre folk. De er nemlig ikke vant til at tænke på et fleksibelt arbejdsmarked som en fordel også for arbejderne, men på den anden side kan de se, det fungerer i Danmark.

Unik model truet
Den danske model er ikke en magisk formel, der vil løse alle Europas problemer. Men vi har fundet nogle løsninger, som andre lande kunne lære noget af. Derfor beretter jeg stolt om vores danske model, når andre europæere nysgerrigt spørger mig.

Jeg sørger dog også for at understrege, at vores unikke model, der bygger på frivillige overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, er truet i øjeblikket. Social dumping fra udenlandske virksomheder, der opretter "postboksselskaber" eller grådige danske arbejdsgivere, der udnytter billig udenlandsk uorganiseret arbejdskraft, truer modellens sammenhængskraft.

Derfor arbejder jeg i Europa-Parlamentet for at give den danske fagbevægelse de nødvendige værktøjer, der kan sikre vores fantastiske arbejdsmarkedsmodel i fremtiden.

Ingen kommentarer: