13. marts 2013

Fag – og andre entrepriser

ASteffen Agger, Byrådskandidat for Socialdemokraterne

En undersøgelse fra Århus af gevinsten ved brug af fagentrepriser til vedligeholdelsesopgaver på kommunale ejendomme, viser en årlig gevinst på 5-10 millioner kr, ud af et budget på 105 mio. kr/år.

Skaleret efter indbyggertal vil det give en besparelse i Helsingør på 1-2 millioner kr., og de penge kan der jo nok være brug for andre steder i den kommunale husholdning.
Af undersøgelsen fremgår det, at ”det både er lokale og ikke-lokale virksomheder, der fra i år og fire år frem har fået en rammeaftale inden for tømrer-, murer-, maler-, VVS- eller elinstallationsarbejder på de 950 ejendomme, som Aarhus kommune ejer”
Det fremgår ikke af resume`et af undersøgelsen, om der i besparelsen også  er indregnet, de angivelige ekstra omkostninger, der er ved at udbyde, føre tilsyn og administrere fagentrepriser, frem for totalentrepriser og større rammeaftaler,  men det kan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formentlig få svar på inden næste møde, hvor man skal drøfte øget brug af fagentrepriser i Helsingør kommune.
Målet - at styrke de små  og mellemstore lokale håndværksvirksomheder, tror jeg alle kan være enige om, idet hverken de konservative eller venstre har patent på det ønske, ikke mindst hvis det, som angivet, medfører, at indtaget af lærlinge- og praktikanter i virksomhederne øges væsentligt, ift det vi ser i dag.
En måde at sikre dette, vil være at indbygge en vægtning af den bydende virksomheds lærlingepolitik i udbudsmaterialet, når kommunale opgaver lægges i markedet. Jeg håber at udvalget tager dette med i sine overvejelser.
En anden måde de mindre og mellemstore virksomheder kunne styrke sig på, var at de gik sammen i gensidigt forpligtigende samarbejder, som man tidligere har set udmærkede eksempler på indenfor Helsingør Kommunes grænser.
På den måde kunne de deltage i større udbud af totalentrepriser og rammeaftaler, både indenfor og udenfor kommunen.
Jeg er sikker på, at de fleste virksomheder er opmærksomme muligheden, men her blot nævnt som en reminder om, at der er flere måder at sikre sin virksomhed ordrer, og at det set udefra virker ud som om at entreprisesamarbejdsformen, ikke er blevet fornyet de senere år.Ingen kommentarer: