21. marts 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Den danske model

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

>

Er den danske model under pres på grund af politisk indblanding?

Nej. den fungerer fuldstændigt efter hensigten. Det er helt normalt, at der op til at overenskomster skal fornys, er store diskussioner i offentligheden, særligt op til, at en mulig konflikt mellem arbejdsmarkedets parter bryder ud.

Politikere spiller selvfølgelig ingen rolle i overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Men på det offentlige område er staten og kommunerne arbejdsgivere, og det betyder også, at politikerne både er politikere og arbejdsgivere.

Politikerne er demokratisk valgt til at træffe de overordnede beslutninger og lægge rammerne fast – det skal ikke være op til enkelte fagforeninger. Fagforeninger spiller til gengæld en nøglerolle, når det handler om at forhandle konkrete løn- og arbejdsvilkår.

Har regeringen en "masterplan", hvor det er aftalt med KL, at der kommer et regeringsindgreb?


Nej, der er ikke noget aftalt spil.

Der er desuden ikke noget odiøst i, at Kommunernes Landsforening løbende har haft møder med Finansministeriet. Lige såvel, som at lønmodtagerorganisationerne taler sammen, så gør arbejdsgiverne (i det her tilfælde kommunerne og staten) det også. Og for nylig lykkes det på statens område – med finansminister Bjarne Corydon i spidsen – at indgå en ny overenskomst med gymnasielærerne.

Hvis regeringens skoleudspil skal blive til virkelighed kræver det, at lærerne underviser mere. Dermed har regeringen vel blandet tingene sammen?


Det er politikerne, der sætter rammerne for den offentlige sektors udvikling. Det er en politisk opgave at diskutere, hvordan vores skoler, ældrepleje, sundhedsvæsen osv. skal indrettes, og hvor mange penge, der skal sættes af til de forskellige områder.

Derfor er det også helt legitimt i forbindelse med skoleudspillet at foreslå, at børnene skal være mere sammen med deres lærere, og at det kan ske ved, at lærerne bruger en større del af deres arbejdstid på at undervise.

Burde regeringen ikke bare holde mund, mens forhandlingerne mellem lærerne og KL foregår?


Regeringen har intet ønske om at blande sig i forhandlingerne mellem kommunerne og lærerne.

Men når Danmarks Lærerforening indrykker store annoncer med forkerte anklager om, hvad regeringens skolepolitik går ud på, så skal det selvfølgelig ikke stå uimodsagt hen. Det er derfor, at Socialdemokraterne har gjort opmærksomme på, at vi ikke har foreslået hverken en heldagsskole eller en discountskole.

Regeringen har netop indgået en bred transportaftale, der skaber arbejdspladser, vækst og gør det lettere at transportere sig rundt i landet på skinner og asfalt.

Aftalen betyder bl.a. togforbindelse til Aalborg Lufthavn, ny Storstrømsbro, motorvej til Holstebro, en ny bro over Roskilde Fjord, udbygning af Køge Bugt motorvejen og et nyt tilslutningsanlæg ved det kommende supersygehus i Odense.

Læs mere om de mange initiativer her

 

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

Ingen kommentarer: