30. april 2013

Kontrol med sociale klausuler nedstemt af de borgerlige


Af John Christensen, byrådsmedlem (S)

 På dagsordenen til byrådsmødet i mandags, kunne man finde et forslag fra Allan Berg Mortensen
omhandlende  kontrol med de sociale klausuler, der kunne indarbejdes i udbudskontrakter overfor leverandører, der udfører arbejder for  Helsingør kommune.
Der var ligeledes forslag til, hvorledes eventuelle  sanktioner kunne udformes. I en tid hvor erhvervslivet kæmper med næb og klør om bl.a. kommunale opgaver af enhver art, stort som småt, er det meget vigtigt, at denne kamp foregår på lige vilkår. Vi har her i kommunen desværre  nogle frygtelige eksempler på, hvorledes snyd med konkurrenceforhold er gået ud over mennesker gennem social dumping og lokale firmaer igennem umulige konkurrenceforhold.
Med afsæt i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter m. fl. kunne byrådet have valgt, at de foreslåede sociale beskyttelses- og  sanktionsforanstaltninger kunne være indarbejdet i kontrakterne. Så vil vi ikke bare have med hensigtserklæringer at gøre, men virkelige mene det vi siger.
Her havde byrådet virkelig en mulighed for at komme det lokale erhvervsliv i møde og sikre lige konkurrenceforhold  og  forøget beskæftigelse. Det er jo ingen hemmelighed at ved store udbud, er det typisk, at det er store udenbys firmaer med en hel hale af ukontrollerbare  udenbys underleverandører med sig, der vinder udbuddene / entrepriserne. I disse tilfælde er det meget svært at gøre noget ved eventuelle ulovligheder indenfor den tid opgaven varer med den tekst, der er i kontrakterne i dag.
Når endelig en så stor organisation, som en kommune jo er kommer i omdrejninger, ”er fuglen fløjet”.
Ærgerligt, at det kun var de ”røde” partier i byrådssalen, der her ville sikre  ens og fair spilleregler, til gavn for  de lokale firmaer og beskæftigelse, når der bydes ind på kommunale opgaver.


28. april 2013

1. maj på LO skolen

1. maj afholdes traditionen tro på LO skolen i Helsingør.
Arrangementet begynder kl. 8.00 og der vil være taler af

Henrik Møller (S), borgmesterkandidat
Lizette Risgaard, LO's næstformand
Nick Hækkerup (S), Forsvarsminister

Helsingør Kredsens nyvalgte folketingskandidat Pernille Schnoor vil sende en hilsen til forsamlingen fra talerstolen.

Vel mødt!

26. april 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Nu skal børnene i skole igen

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

På regeringens initiativ har et bredt flertal i Folketinget for få minutter siden vedtaget et indgreb i skolekonflikten.

Det betyder, at børnene skal i skole igen på mandag. Afgangseleverne får deres eksamen. Hverdagen vender tilbage for os alle. Det er jeg glad for.

Det er selvsagt ikke ligetil at gribe ind i en faglig konflikt. Meningen med den danske model er jo, at parterne selv forhandler sig frem til en løsning. Men efter fire ugers konflikt var der stadig ikke noget tegn på, at KL og Danmarks Lærerforening ville nærme sig hinanden.

Derfor greb vi ind. Fordi børnene gerne vil i skole. Fordi de store elever gerne vil til eksamen. Fordi lærerne gerne vil undervise. Og fordi familierne har brug for at få hverdagen tilbage.

Som I ved, havde vi ikke nogen mæglingsskitse at tage udgangspunkt i. I stedet har vi skruet indgrebet sammen på en måde, hvor vi tager hensyn til begge parter i konflikten.

På den ene side bliver det fremover sådan, at skolelederen skal lede og fordele arbejdet – præcis som på alle andre arbejdspladser. Men på den anden side sikrer vi trygge rammer om lærernes arbejdstid. Arbejdstiden skal normalt tilrettelægges i dagtimerne på hverdage og så vidt muligt være samlet. Og lærerne har krav på at vide, hvilke opgaver, de skal løse i løbet af året.

Den særlige ordning om nedsat arbejdstid for ældre lærere bliver langsomt udfaset. Til gengæld får lærerne en varig ekstraordinær lønstigning på mellem 3.300 og 4.200 kroner om året. Det er penge, som vi finder på finansloven, og som ikke tages fra andre offentligt ansattes løn.

Endelig afsætter vi en milliard til efteruddannelse, som lærerne selv skal være med til at udmønte.

Jeg tror, det har været tydeligt for alle, at fronterne i konflikten har været trukket meget skarpt op. Derfor er der heller ingen af parterne, der har fået det fuldstændig, som de ville have det med vores indgreb. Det er vist sjældent tilfældet, når en regering griber ind.

Det er en svær balancegang. Men jeg mener, vi har fundet en rimelig løsning på en svær konflikt.

Nu vender hverdagen tilbage. Og med konflikten bag os håber jeg meget, at vi kan genoptage det gode samarbejde mellem elever, lærere, forældre og politikere om at gøre en god skole bedre.

For er der én ting, der ikke er løst med konflikten eller indgrebet, så er det de udfordringer, skolen står over for – særligt det forhold, at for mange unge ikke lærer at læse, skrive og regne ordentligt. Det tager vi fat på som det næste.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke
Politisk ordfører

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Martin Justesen

Bookmark and Share

 

25. april 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Derfor griber regeringen ind i konflikten

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

Konflikten på lærerområdet har nu varet i næsten fire uger. Situationen er, at der i lang tid ikke har været nogen reel forhandling mellem parterne. Og der er ingen tegn på, at det vil ændre sig. Samtidig har vores børn og unge ikke fået undervisning i næsten fire uger.

Vi er nået til et punkt, hvor regeringen finder, at det er nødvendigt at gribe ind, så vores børn og unge kan komme i skole igen. Målet er, at eleverne allerede på mandag er tilbage i klasselokalet.

Konflikten har berørt over 800.000 elever og kursister, som ikke har kunne komme i skole som normalt.

Den har ramt over 50.000 lærere, som imod deres vilje ikke har kunnet være sammen med børnene og undervise.

Og konflikten har gjort dagligdagen besværlig for mange familier. Forældre har brugt feriedage for at kunne tage sig af deres børn. Og der har været trukket store veksler på bedsteforældre, familie og venner.

Et særligt problem er afgangsprøverne for de omkring 90.000 elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen og på de frie grundskoler. Det er meget vigtigt, at de kan komme til afgangsprøver og afslutte folkeskolen ordentligt.

Normalt ville de skriftlige prøver skulle begynde om præcis en uge. Men – som vi ser det – vil det give eleverne for kort tid til at indstille sig på de kommende afgangsprøver. Også selvom målet er, at de er tilbage i skolen på mandag.

Derfor udskyder vi de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. klasserne, så de bliver afholdt fra den 13. til den 23. maj. De mundtlige prøver vil blive afholdt som planlagt fra den 3. til 26. juni.

Det er afgørende for regeringen, at 9. og 10. klassernes afgangsprøver kan blive gennemført på en forsvarlig måde. Det sikrer vi nu.

Vi har fremlagt et balanceret lovforslag, hvor vi tager hensyn til begge parter.

Når børnene og lærerne om få dage er tilbage i skole, står vi med en fælles opgave. Om at komme videre og sikre, at børnene og de unge får den bedst mulige uddannelse.

Det er et fælles ansvar – for skoler, lærere, forældre og politikere. Lige nu og her skal vi indhente forsømt undervisning og få afholdt eksamener på en forsvarlig måde for eleverne. Det er i sig selv en stor opgave, som kræver en ekstra indsats af mange.

Når det er sikret, skal vi i gang med at udvikle folkeskolen og uddannelserne til gavn for vores børn og unge.

Vi skal gøre en god folkeskole endnu bedre. Vi skal give folkeskolen et fagligt løft, så alle børn bliver dygtigere.

Regeringen foreslår, at vores børn får engelsk fra 1. klasse, og at der kommer flere timer i dansk og matematik. Og at vores børn får flere timer sammen med deres lærer. Men vi skal ikke have mere af det samme. Derfor ønsker vi en skole med aktivitetstimer, mere lektiehjælp og nye undervisningsformer. Derfor foreslår regeringen, at vi bruger 1 milliard kroner på at investere i lærernes efteruddannelse.

Det er en stor og vigtig fælles opgave, som vi har foran os.

Mange børn har savnet deres skole. Savnet at lære nye ting og blive udfordret. Og selvfølgelig savnet at være sammen med deres venner.

Konflikten har understreget, hvor vigtig folkeskolen er for os alle sammen.

Mange hilsener

Helle Thorning-Schmidt

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Martin Justesen

Bookmark and Share

 

24. april 2013

Ny folketingskandidat i Helsingør Kredsen

Thomas Horn lykønsker Pernille Schnoor ved generalforsamlingen
Af Martin Nesheim, på vegne af kredsbestyrelsen

På tirsdagens velbesøgte generalforsamling i Helsingør Kredsen, skulle der vælges ny folketingskandidat.
Valget faldt på Pernille Schnoor som afløser for Thomas Horn der efter 2 flotte valg stoppede som kandidat i efteråret.
Pernille Schnoor er 46 år og bor i Hørsholm. Pernille har to børn på 18 og 6 år. Hun er medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Hun sidder i kommunens økonomiudvalg og er formand for børne- og skoleudvalget. Pernille er uddannet i kommunikation og har en Ph.d. fra Copenhagen Business School. Her har hun undervist i 12 år. Pernille har skrevet flere bøger, senest en debatbog om kvinder: Miss Perfekt. Hun arbejder som støttelærer for en dreng med ADHD på en skole i Fredensborg Kommune.

Vi glæder os meget til samarbejde med Pernille i bestræbelserne på igen at få en socialdemokratisk repræsentant på Christiansborg.

21. april 2013

Generalforsamling i Helsingør Kredsen

På tirsdag den 23. afholder Socialdemokraterne i Helsingør Kredsen ordinær generalforsamling. På mødet skal vi blandt andet vælge kredsens nye folketingskandidat, samt høre borgmesterkandidat Henrik Møller's oplæg til valgprogram.

Ses vi kl. 18.30 på LO-skolen?

Generalforsamlingen er åben for medlemmer af partiforeningerne.

18. april 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Reformer for SU og kontanthjælp på plads

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Regeringen har i dag indgået aftale med Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en reform på kontanthjælpsområdet og med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en SU-reform.

Læs her, hvad aftalerne indeholder:

 

Unge, der kan tage en uddannelse, skal i uddannelse.

Voksne, der kan arbejde, skal i arbejde. Og mennesker med større behov for hjælp, skal have bedre hjælp, end de får i dag. Det er hovedlinjerne i den aftale om en reform af kontanthjælpssystemet, der er faldet på plads i dag.

I dag modtager ca. 135.000 borgere kontanthjælp. Det er for mange, og konsekvensen af at være på kontanthjælp i årevis er en stor risiko for, at man enten aldrig kommer ind eller finder tilbage på arbejdsmarkedet. Mere end 50.000 af kontanthjælpsmodtagerne er unge under 30 år, og knap hver femte er enlig forsørger. Fremover vil kontanthjælpssystemet i højere grad tage højde for kontanthjælpsmodtagernes forskellighed og møde borgerne med klare krav og forventninger – unge om at tage en uddannelse og voksne om at komme i arbejde.

Læs mere om aftalen her

Regeringen vil uddanne den dygtigste generation i danmarkshistorien.

Med dagens SU-reform er det lykkedes at bevare og udvikle vores enestående SU-system, så vi forsat værner om en af de mest værdifulde rettigheder i vores velfærdssamfund - nemlig gratis uddannelse, uanset baggrund og pengepungens tykkelse.

Vi målretter nænsomt SU-systemet, så de unge kommer bedre og hurtigere gennem uddannelserne. Vi vil fortsat have verdens mest generøse SU-system. Samtidig investerer regeringen flere midler i uddannelse, end nogen anden regering har gjort. Regeringen har i 2012 og 2013 afsat 1,4 mia. kr. ekstra til at højne kvaliteten af uddannelserne.

Læs mere om aftalen her

 

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

17. april 2013

Klassens uartige dreng bliver straffet


Pressemeddelelse udsendt af kredsformand Vibeke Schmidt:

Peter Kay Mortensen
Regionsrådsmedlem Peter Kay Mortensen har kæmpet for, at Helsingør Hospital skulle bevares indtil der bygges et nyt supersygehus i udkanten af Hillerød. Denne kamp har Socialdemokraterne i Helsingør været rigtig glad for.

Peter Kay Mortensens overbevisning har dog medført stor modstand fra hans egen gruppe i Regionsrådet. Og desværre lykkedes det heller ikke at redde Helsingør Hospital. Nu viser det sig, at Peter Kay Mortensen straffes af egen partiorganisation:

Søndag d. 14. april var der afstemning om placering på den Socialdemokratiske liste til regionsvalget d. 19. november og her kom straffen prompte. Peter Kay blev placeret på den tredjesidste plads på listen, til stor skuffelse for de delegerede fra Helsingør Kredsen.

Vi forstår slet ikke, at Peter Kay skulle straffes for at være solidarisk i sin egen opstillingskreds, udtaler kredsformand Vibeke Schmidt. Jeg synes tværtimod, at man skal respektere, at en politiker arbejder for borgernes synspunkter, fortsætter Vibeke Schmidt.

Jeg har lyttet til Helsingørborgerenes ønsker og det vil jeg fortsætte med, siger Peter Kay Mortensen.

Nu håber både Peter Kay Mortensen og kredsformanden Vibeke Schmidt, at vælgerne i stedet for at straffe Peter Kay, vil belønne ham for at lytte og agere - så Helsingør fortsat vil have en socialdemokrat i regionsrådet, der vil det bedste for kommunen, også på sundhedsområdet.

15. april 2013

Må være en aprilsnar at Holger Danske er sat til salg

Borgmesterkandidat Henrik Møller: "Det lyder som en aprilsnar, når der i Helsingør Dagblad står at Holger Danske figuren i Bronze skal sælges. Det er Hotel Marienlyst som vil sælge den. Denne sagnomspundne figur må ikke ende et eller andet mærkeligt sted. Den hører til i Helsingør og skal forblive i Helsingør. Vi må fra byrådets side gå i forhandling med ejeren om at finde en løsning. Kunstneren havde selv forestillet sig at statuen skulle have sin plads i Kronborgs kasematter."

Se mere på https://www.facebook.com/sochelsingor

10. april 2013

Helsingør kommune med i filmfond for Hovedstadsområdet

Af John Christensen, Byrådsmedlem (S)
Næstformand i Beskæftigelse- og erhvervsudvalget

Helsingør kommune vil gennem deltagelse i filmfonden for Hovedstadsområdet understøtte den spirende aktivitet indenfor filmproduktion, der er opstået i Helsingør. Fra filmfolkenes første henvendelse til
kommunen til der i dag er optagelser i gang med en spillefilm, der foregår i Helsingør og omegn, er der knapt gået et halvt år. Projektet Helsingør Filmby, som på glimrende vis har præsenteret sig i medierne såvel lokalt som regionalt, er det synlige bevis på et nyt erhvervsområde, der både skaber arbejdspladser og positiv omtale af kommunen. Deltagelse i filmfonden for Hovedstadsområdet vil kunne levere opgaver til Helsingør filmby gennem tilskud til såvel nationale som internationale film, der skal optages i det ”Nordsjællandske”. Det kunne da også tænkes, at Helsingør filmby selv kunne søge om økonomiske midler i filmfonden. En filmfond er et regionalt anliggende og indgår i kulturaftalen for hovedstadsområdet. Filmfonden er et godt eksempel på, hvordan vi som kommuner i Hovedstadsområdet udgør et større netværk af ressourcer og faciliteter. På tværs af kommunegrænser har filmproduktioner brug for studier, locations, filmarbejdere, teknikere, make-up artister og mange andre medarbejdere fra relaterede erhverv. Derudover benytter producenterne sig af områdets hoteller, restauranter og transportmuligheder. Beskæftigelse og omsætning er naturligt spredt ud i et større område, og derfor giver det mening, at fonden bliver regional og sammensat af en bred investorkreds. Derudover kommer, at en filmfond forventes at øge turismen, samt styrke markedsføringen af Hovedstadsregionen internationalt.

Talmagi eller realiteter


Af Vibeke Schmidt, Kredsformand

I forbindelse med den forrige regerings beslutning om, at nedsætte dagpengeperioden fra 4 til 2 år, har der været mange bud på hvad det vil betyde for de ledige dagpengemodtagere. Ingen af de bud politikerne er kommet med har passet, desværre. Tættest på var AK-Samvirke som forudså, at antallet var meget større end både den tidligere regerings og den nuværende regerings tal.

AK-Samvirke forudser nu, at ca. 30.000 har mistet deres dagpenge med udgangen af 2013. Det er intet mindre end en katastrofe for dem det går ud over.

Den socialdemokratisk ledede regering kan ikke ændre på dagpengeperioden. Det kan der ikke skaffes flertal for i Folketinget. Men heldigvis har de så sat ind med andre initiativer.

Ca. 52 % af de der står til at miste dagpengene er enten kommet på uddannelses-ydelse eller er startet på en uddannelse på sædvanlige vilkår. Det kan vi kun glæde os over, samtidigt med at vi håber på, at der kommer mere gang i væksten, så flere kan komme i ordinært arbejde.

9. april 2013

Kredsbestyrelsens forslag til folketingskandidat for Socialdemokratiet i Helsingør-kredsen

Pernille Schnoor

Kredsbestyrelsens forslag til folketingskandidat for Socialdemokratiet i Helsingør-kredsen:

Pernille Schnoor er 46 år og bor i Hørsholm. Pernille har to børn på 18 og 6 år.
Hun er medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Hun sidder i kommunens økonomiudvalg og er formand for børne- og skoleudvalget.
Pernille er uddannet i kommunikation og har en Ph.d. fra Copenhagen Business School. Her har hun undervist i 12 år. Pernille har skrevet flere bøger, senest en debatbog om kvinder: Miss Perfekt.
Hun arbejder som støttelærer for en dreng med ADHD på en skole i Fredensborg Kommune.

Kredsbestyrelsen og partiforeningsbestyrelserne anbefaler Pernille Schnoor som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Helsingørkredsen.

Vibeke Schmidt, Kredsformand

A-kandidaterne til KV13 i Helsingør Kommune


5. april 2013

De lytter - du taler! - Obs! Flyttet til Toldkammeret

Mødet afholdes i Toldkammeret - IKKE Kulturværftet

Socialdemokraternes nyhedsbrev: En folkeskole for alle børn

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

>

Den faglige konflikt mellem Danmarks Lærerforening og KL har nu kørt i nogle dage. Det er ærgerligt, at det ikke lykkes parterne at nå en løsning ved forhandlingsbordet, og lockouten er generende for mange mennesker.

Men når det ikke er muligt at forhandle sig frem til en løsning, så har arbejdsgiverne mulighed for at lockoute – ligesom lønmodtagerne har muligheden for at strejke. Sådan er spillereglerne på det danske arbejdsmarked, og nu må konflikten gå sin gang. Det respekterer vi selvfølgelig.

Anderledes er det desværre for Dansk Folkeparti. Konflikten var ikke mange timer gammel, før Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulelsen Dahl, krævede et indgreb. Hvad dette indgreb skulle indeholde, fortalte han dog ikke noget om. Og i det hele taget er det lidt uklart, hvad Dansk Folkepartis ønsker til en bedre folkeskole er.

Vi har derfor fundet fem af Dansk Folkepartis skolekrav:

1. Eleverne skal have karakterer fra 1. klasse

2. Elever der faster under religiøse højtider skal kunne bortvises

3. Undervisningsmateriale om homoseksuelle skal forbydes

4. Gruppeeksamen skal afskaffes

5. Det skal være forbudt at tale andre sprog end dansk i skolegården.

Når vi vil gøre en god skole bedre er det for at sikre, at alle børn får de bedste muligheder her i livet. Alle skal lære at skrive, læse og regne – og sådan er det desværre ikke i dag. Det er blandt andet derfor, at vi vil have en mere aktiv og sammenhængende skoledag, hvor børnene er mere sammen med deres lærere.

Jeg synes, skolen er alt for vigtig til Dansk Folkepartis smarte forslag og symbolske markeringer.

Magnus Heunicke

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share