10. april 2013

Helsingør kommune med i filmfond for Hovedstadsområdet

Af John Christensen, Byrådsmedlem (S)
Næstformand i Beskæftigelse- og erhvervsudvalget

Helsingør kommune vil gennem deltagelse i filmfonden for Hovedstadsområdet understøtte den spirende aktivitet indenfor filmproduktion, der er opstået i Helsingør. Fra filmfolkenes første henvendelse til
kommunen til der i dag er optagelser i gang med en spillefilm, der foregår i Helsingør og omegn, er der knapt gået et halvt år. Projektet Helsingør Filmby, som på glimrende vis har præsenteret sig i medierne såvel lokalt som regionalt, er det synlige bevis på et nyt erhvervsområde, der både skaber arbejdspladser og positiv omtale af kommunen. Deltagelse i filmfonden for Hovedstadsområdet vil kunne levere opgaver til Helsingør filmby gennem tilskud til såvel nationale som internationale film, der skal optages i det ”Nordsjællandske”. Det kunne da også tænkes, at Helsingør filmby selv kunne søge om økonomiske midler i filmfonden. En filmfond er et regionalt anliggende og indgår i kulturaftalen for hovedstadsområdet. Filmfonden er et godt eksempel på, hvordan vi som kommuner i Hovedstadsområdet udgør et større netværk af ressourcer og faciliteter. På tværs af kommunegrænser har filmproduktioner brug for studier, locations, filmarbejdere, teknikere, make-up artister og mange andre medarbejdere fra relaterede erhverv. Derudover benytter producenterne sig af områdets hoteller, restauranter og transportmuligheder. Beskæftigelse og omsætning er naturligt spredt ud i et større område, og derfor giver det mening, at fonden bliver regional og sammensat af en bred investorkreds. Derudover kommer, at en filmfond forventes at øge turismen, samt styrke markedsføringen af Hovedstadsregionen internationalt.

Ingen kommentarer: