30. april 2013

Kontrol med sociale klausuler nedstemt af de borgerlige


Af John Christensen, byrådsmedlem (S)

 På dagsordenen til byrådsmødet i mandags, kunne man finde et forslag fra Allan Berg Mortensen
omhandlende  kontrol med de sociale klausuler, der kunne indarbejdes i udbudskontrakter overfor leverandører, der udfører arbejder for  Helsingør kommune.
Der var ligeledes forslag til, hvorledes eventuelle  sanktioner kunne udformes. I en tid hvor erhvervslivet kæmper med næb og klør om bl.a. kommunale opgaver af enhver art, stort som småt, er det meget vigtigt, at denne kamp foregår på lige vilkår. Vi har her i kommunen desværre  nogle frygtelige eksempler på, hvorledes snyd med konkurrenceforhold er gået ud over mennesker gennem social dumping og lokale firmaer igennem umulige konkurrenceforhold.
Med afsæt i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter m. fl. kunne byrådet have valgt, at de foreslåede sociale beskyttelses- og  sanktionsforanstaltninger kunne være indarbejdet i kontrakterne. Så vil vi ikke bare have med hensigtserklæringer at gøre, men virkelige mene det vi siger.
Her havde byrådet virkelig en mulighed for at komme det lokale erhvervsliv i møde og sikre lige konkurrenceforhold  og  forøget beskæftigelse. Det er jo ingen hemmelighed at ved store udbud, er det typisk, at det er store udenbys firmaer med en hel hale af ukontrollerbare  udenbys underleverandører med sig, der vinder udbuddene / entrepriserne. I disse tilfælde er det meget svært at gøre noget ved eventuelle ulovligheder indenfor den tid opgaven varer med den tekst, der er i kontrakterne i dag.
Når endelig en så stor organisation, som en kommune jo er kommer i omdrejninger, ”er fuglen fløjet”.
Ærgerligt, at det kun var de ”røde” partier i byrådssalen, der her ville sikre  ens og fair spilleregler, til gavn for  de lokale firmaer og beskæftigelse, når der bydes ind på kommunale opgaver.


Ingen kommentarer: