2. april 2013

Tak til Stubtoft for bus-spørgsmål


 Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokrat og medlem af Teknisk Udvalg

Undertegnede har efter vores beslutning i Teknisk Udvalg sidst i februar og dit tankevækkende læserbrev den 19. marts igen gennemgået sagen om en direkte busforbindelse fra Prøvestenscenteret til Hillerød Hospital.
 Derfor orienterede jeg på et senere møde i udvalget om mine betænkeligheder ved den beslutning, vi politikere havde truffet vedr. den direkte busforbindelse. Jeg bad udvalget om at lytte. Jeg fortalte så, at hvis vi skulle betjene byens borgere godt, er vi nødt til at sætte os ind i deres behov.  Det synes jeg efter nærmere overvejelse ikke, at vi havde gjort i sagen om direkte bustransport fra Helsingør til Hillerød Hospital.
 Derfor anbefalede jeg på udvalgsmødet, at vi politikere snarest muligt sætter os i toget fra stationen i Helsingør og selv oplever, hvordan det er. Nej, sagde et af udvalgsmedlemmerne. Jeg vil foreslå, at vi starter hjemme hos mig i Hellebæk. Så kan vi køre med bussen til stationen. Fint sagde jeg og fortsatte: Lad os prøve, hvordan det vil være, hvis vi samtidig er syge eller handicappede. Så kører vi med toget til Hillerød og tager så bussen herfra til Hospitalet i Hillerød.
Alle udvalgsmedlemmerne var herefter enige om, at vi straks efter påske får afprøvet turen og ser, hvor nemt eller vanskeligt det er at komme til Hillerød Hospital for borgere, som ikke er så mobile.
Derefter er der kun tilbage en økonomisk vurdering af, om de to mio. kr., som er prisen for en direkte busforbindelse hver time mellem Helsingør og Hillerød Hospital, er pengene værd. Det tror jeg, at vi skal ofre.

Ingen kommentarer: