25. april 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Derfor griber regeringen ind i konflikten

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

Konflikten på lærerområdet har nu varet i næsten fire uger. Situationen er, at der i lang tid ikke har været nogen reel forhandling mellem parterne. Og der er ingen tegn på, at det vil ændre sig. Samtidig har vores børn og unge ikke fået undervisning i næsten fire uger.

Vi er nået til et punkt, hvor regeringen finder, at det er nødvendigt at gribe ind, så vores børn og unge kan komme i skole igen. Målet er, at eleverne allerede på mandag er tilbage i klasselokalet.

Konflikten har berørt over 800.000 elever og kursister, som ikke har kunne komme i skole som normalt.

Den har ramt over 50.000 lærere, som imod deres vilje ikke har kunnet være sammen med børnene og undervise.

Og konflikten har gjort dagligdagen besværlig for mange familier. Forældre har brugt feriedage for at kunne tage sig af deres børn. Og der har været trukket store veksler på bedsteforældre, familie og venner.

Et særligt problem er afgangsprøverne for de omkring 90.000 elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen og på de frie grundskoler. Det er meget vigtigt, at de kan komme til afgangsprøver og afslutte folkeskolen ordentligt.

Normalt ville de skriftlige prøver skulle begynde om præcis en uge. Men – som vi ser det – vil det give eleverne for kort tid til at indstille sig på de kommende afgangsprøver. Også selvom målet er, at de er tilbage i skolen på mandag.

Derfor udskyder vi de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. klasserne, så de bliver afholdt fra den 13. til den 23. maj. De mundtlige prøver vil blive afholdt som planlagt fra den 3. til 26. juni.

Det er afgørende for regeringen, at 9. og 10. klassernes afgangsprøver kan blive gennemført på en forsvarlig måde. Det sikrer vi nu.

Vi har fremlagt et balanceret lovforslag, hvor vi tager hensyn til begge parter.

Når børnene og lærerne om få dage er tilbage i skole, står vi med en fælles opgave. Om at komme videre og sikre, at børnene og de unge får den bedst mulige uddannelse.

Det er et fælles ansvar – for skoler, lærere, forældre og politikere. Lige nu og her skal vi indhente forsømt undervisning og få afholdt eksamener på en forsvarlig måde for eleverne. Det er i sig selv en stor opgave, som kræver en ekstra indsats af mange.

Når det er sikret, skal vi i gang med at udvikle folkeskolen og uddannelserne til gavn for vores børn og unge.

Vi skal gøre en god folkeskole endnu bedre. Vi skal give folkeskolen et fagligt løft, så alle børn bliver dygtigere.

Regeringen foreslår, at vores børn får engelsk fra 1. klasse, og at der kommer flere timer i dansk og matematik. Og at vores børn får flere timer sammen med deres lærer. Men vi skal ikke have mere af det samme. Derfor ønsker vi en skole med aktivitetstimer, mere lektiehjælp og nye undervisningsformer. Derfor foreslår regeringen, at vi bruger 1 milliard kroner på at investere i lærernes efteruddannelse.

Det er en stor og vigtig fælles opgave, som vi har foran os.

Mange børn har savnet deres skole. Savnet at lære nye ting og blive udfordret. Og selvfølgelig savnet at være sammen med deres venner.

Konflikten har understreget, hvor vigtig folkeskolen er for os alle sammen.

Mange hilsener

Helle Thorning-Schmidt

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Martin Justesen

Bookmark and Share

 

Ingen kommentarer: