30. maj 2013

Erhvervsområderne i Helsingør kommune skal fremtidssikres

Af John Christensen, Byrådsmedlem  ( S ), Næstformand i Beskæftigelses- og erhvervsudvalget,

Der har i den senere tid været stor opmærksomhed på erhvervsområderne i Helsingør kommune.
Det gælder primært igennem  omtale i pressen vedrørende  erhvervsområdet på Bybjergvej i Espergærde og gennem en analyse som Cowi consult har udført over erhvervsområdet i Helsingør.
Fælles for de to områder er, at områderne ikke fremstår indbydende  for opstart af  nyt byggeri og hermed  Bortset fra den nys afsluttede analyse fra Cowi consult omhandlende Helsingør erhvervsområde, sker der ikke så meget på så væsentligt et område, som at opretholde erhvervsområderne i Helsingør kommune
Det er en kendsgerning, at erhvervsudviklingen lige her og nu samt nogle år fremover vil foregå i Københavnsområdet. Derfor er det vigtigt, at vi i Helsingør kommune tænker nogle år fremad og gør os klar til,  når udviklingen når vores område og det vil ske.
Det er interessant, at Cowi vurderer, at det ikke kan betale sig at komme udefra som investor og rive eksisterende ned og bygge nyt med udlejning som formål, mens der muligvis vil være en mindre fortjeneste i at gennemføre en lettere renovering af eksisterende bygninger med henblik på at udleje det renoverede til lager og produktion. Der er dog ingen sikkerhed for at det vil give overskud.
Markedsanalysen viser, at udviklingen af området skal komme fra eksisterende ejere og udlejere i området, som gennem indre renovering af eksisterende bygninger muligvis kan forrente investeringer i renovering.
 Det er derfor på tide, at der bliver sat gang i en revitaliseringsproces  for erhvervsområdet i Helsingør, ligesom der så hurtigt som muligt bliver ryddet op på bl.a. Bybjergvej i Espergærde og andre mindre attraktive erhvervsområder i Helsingør kommune. Solgte erhvervsgrunde der ikke er blevet bebygget som hensigtet, bør købes tilbage med investering/nysalg for øje, når udviklingen  vender .
jeg håber erhvervslivet sammen med kommunen vil tage den udfordring op, der ligger i at gøre Helsingør kommunes erhvervsområder attraktive at investere i. Fra kommunens side har vi afsat midler , til at få udfærdiget et oplæg til, hvorledes en sådan proces kunne iværksættes i samarbejde med erhvervslivet.
attraktive og konkurrencedygtige.

etablering af en nye virksomheder. Når der tales om dårligt erhvervsklima i Helsingør, er det som regel kommunen, der står for skud, hvilket der i nogle tilfælde også er belæg for. Derfor vil det også være på sin plads, at erhvervslivet internt  sørger for, at ubebyggede erhvervsgrunde og erhvervsejendomme fremstår  i præsentabel stand. Et område på Bybjergvej  minder mest af alt om en forfalden losseplads, hvor der ses stort på miljøsvineri og respekten for sine naboer. Selv en af  kommunens grunde bliver anvendt ulovligt til affald af en ukendt person. Erhvervsområdet i Helsingør bærer mere præg af, at det er et ældre og nedslidt område, der trænger til en revitalisering .  Endeligt skal det nævnes, at der i Kvistgård også er ejendomme med mindre attraktionsværdi.Socialdemokraternes nyhedsbrev: Ingen svar fra Venstre

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Folketingets afslutningsdebat blev heller ikke dagen, hvor Lars Løkke Rasmussen bevægede sig op på talerstolen, i det han selv kalder landets fornemmeste debatsal.

Venstres formand har altså nu ikke været på Folketingets talerstol i 566 dage. Det er politisk dovenskab.

Når det er så vigtigt at få Lars Løkke Rasmussen på talerstolen, så er det fordi, vi endnu mangler svar på, hvad Venstres politik går ud på.

Det lykkedes ikke Venstre, at forklare hvordan de vil få tusindvis af udfaldstruede dagpengemodtagere i job i år, nu hvor Venstre ikke vil lægge stemmer til regeringens dagpengeløsning. Vi fik ikke svar på Venstres planer for nulvækst. Vi fandt aldrig ud af, om der også skal være nulvækst på sundhedssektoren, på skoleområdet eller på ældreomsorgen.

Venstre har åbenbart ikke noget svar. Lars Løkke Rasmussen har haft travlt med at kalde regeringens vækstplan for "en fin lille plan". Heller ikke under afslutningsdebatten fandt vi ud af, hvad Venstres plan går ud på.

Denne regering har sørget for at redde flere tusinde mennesker, der ellers ville miste en stor del af deres indtægt om bare en måned. Vi har iværksat en ambitiøs vækstplan for 90 milliarder kroner. Vi har løftet niveauet for offentlige investeringer, så vi kan forbedre skoler, børnehaver, veje og jernbaner og samtidig holde hånden under tusindvis af arbejdspladser.

Og vi har lavet en reform af kontanthjælpen, så det skal være slut med, at unge bliver ladt i stikken og hænger fast på offentlig forsørgelse. Det er blot noget af det, som vi har nået på ganske kort tid. Venstre kritiserer det meste, men vil ikke afsløre, hvad deres plan handler om.

Selv om Lars Løkke Rasmussen ikke ønskede at være en del af afslutningsdebatten, så skriver han ind imellem på sin Facebook-side. Derfor har jeg selvfølgelig gjort ham den tjeneste, at stille ham nogle af de spørgsmål, jeg mangler svar på i håb om, han i stedet kan svare på Facebook.

Hvis du derude, sidder og mangler svar fra Lars Løkke Rasmussen, vil det være oplagt at stille dine spørgsmål samme sted. Der er i hvert fald ikke udsigt til, at vi får ham at se på Folketingets talerstol lige foreløbig.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

26. maj 2013

For medlemmer: Hvad skal vi bruge Siemens-området til?

På onsdag den 29. kl. 19 er medlemmer inviteret til idé-møde på Rådhuset i Helsingør.

Hvad skal vi bruge Siemens-området til i fremtiden?

Ses vi?


Vises siden ikke korrekt?

Af Martin Nesheim, webredaktør,

Vi har modtaget et par henvendelser omkring visningen af hjemmesiden. I nogle tilfælde virker det som om at  delene på siden ikke er placeret rigtigt, f.eks. er ude af rammen. Det tager også ret lang tid at loade siden og når man vil "rulle" ned af siden foregår det hakkende.

Hjemmesiden er lavet som en blog i blogger.com. Blogger.com fungerer en hel del bedre med browserne Google Chrome og Mozilla Firefox end med Internet Explorer som er den mest benyttede browser.

Det er lidt paradoksalt og jeg har ikke nogen løsning på problemet udover at downloade enten Chrome eller Firefox, hvilket jeg selv har gjort. Jeg synes at disse browsere fungerer bedre end Internet Explorer gør. Du kan også have alle browsere installeret på samme tid.

Download Google Chrome: http://www.google.com/intl/da/chrome/browser/

Download Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/da/firefox/new/

Kommenter meget gerne på det her, hvis du har gode forslag.

25. maj 2013

Forslag om ”Det kommunale Spørgeforum”


Af Jørgen E. Hansen, gruppeformand,

I Helsingør Kommune er vi omfattet af de almindelige regler for offentlighed i forvaltningen. Det betyder, at borgerne kan søge aktindsigt på stort set alt – og at vi som politikere gennem forvaltningerne får informationer, som kan bruges i vores politiske arbejde.
De ændringer af Offentlighedsloven, som er diskuteret så meget i Folketinget og pressen, betyder ikke specielt noget for forholdene i Helsingør Kommune. Vi er fortsat enige om, at vores kommune skal være en åben og troværdig kommune, hvor borgerne skal kunne følge med i de politiske processer og beslutninger.
Alligevel vil jeg foreslå, at Helsingør Kommune tager et skridt længere i ønsket om at gøre processer og beslutninger endnu mere åbne. Jeg vil derfor foreslå, at vi etablerer det jeg som arbejdstitel vil kalde ”Det kommunale Spørgeforum”.
Mit forslag lyder således: Helsingør Kommune etablerer ”Det kommunale Spørgeforum”, hvor medlemmerne af byrådet har mulighed for at stille spørgsmål til kommunens administration. Der er som udgangspunkt ikke begrænsninger i antal af spørgsmål, som den enkelte politiker

24. maj 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: DF's populisme koster iværksættere/Slut med skattely/Hjælp til tolke

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Folkeparti har taget danske iværksættere som gidsler i deres EU-kovending, mener Socialdemokraternes EU-ordfører, Jens Joel.

Ofte er det svært at sætte en pris på hykleri og populisme. Men i tilfældet europæisk patentdomstol og Dansk Folkeparti er det ret lige til. Omkring en kvart million kroner kan hykleriet fra Dansk Folkeparti koste danske iværksættere og virksomheder.

Dansk Folkeparti vil nemlig ikke stemme for forslaget om en samlet europæisk patentdomstol. Forslaget vil kort fortalt betyde, at virksomheder og iværksættere kan nøjes med at søge patent et sted.

I dag skal der søges i hvert af EU's 27 lande, hvis man vil have beskyttet sin idé i hele EU. En udgift der nemt kan løbe op i knap en kvart million kroner. Med patentdomstolen sparer virksomheder oceaner af tid, og de kan nøjes med at betale 5-10.000 kr.

Socialdemokraternes EU-ordfører, Jens Joel, er skuffet over Dansk Folkepartis modstand.

- Det er helt ufatteligt, at Dansk Folkeparti nu begynder at tage danske virksomheder og iværksættere som gidsler i deres modstand mod EU, siger han.

Da et lignende forslag, der ville betyde samme grad suverænitetsafgørelse som det nuværende patentforslag, var oppe i 2006 stemte Dansk Folkeparti for uden forbehold. En klokkeklar kovending, mener Jens Joel.

- Nu er Dansk Folkeparti så pludselig modstandere af, at man afgiver noget suverænitet til europæiske patentmyndigheder. Det lugter langt væk af, at Dansk Folkeparti gør det af rent taktiske årsager, siger han.

Et nej fra Dansk Folkeparti vil betyde, at forslaget skal til folkeafstemning for at blive til noget. Først efter et ja fra befolkningen vil danske virksomheder kunne få glæde af den nye EU-domstol.

Socialdemokraterne tager i denne uge sammen med en lang række europæiske socialdemokrater initiativ til, at det ikke længere kan lade sig gøre at gemme store summer væk i andre lande

- Vi skal selvfølgelig ikke acceptere, at der hvert år bliver snydt eller på kreativ vis undveget skat for op mod 7.500 milliarder kroner i EU. Derfor skal vi have strammere fælles regler i EU. Vi skal gå efter de firmaer og mennesker, som har mere travlt med at snyde, end at betale skat der hvor de tjener deres penge, siger Socialdemokraternes skatteordfører Thomas Jensen.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt var onsdag i Bruxelles for at lægge pres på EU, så vi kan få nogle fælles regler for at afsløre skattely.

- Vores fællesskab og velfærd bygger på, at alle betaler den skat, de skal ifølge loven. Hverken mere eller mindre. Derfor skal vi selvfølgelig ikke se passivt til, når der er nogen som tilsyneladende vil gemme sine penge for skattemyndighederne, siger Thomas Jensen, der henviser til, at EU netop nu, hvor debatten også raser i andre lande, skal sætte målrettet ind for at få lukket skattely.

Det bliver nu muligt for de tolke, der har arbejdet for de danske styrker i Afghanistan at søge asyl. Tolkene vil også få tilbudt hjælp lokalt.

Danmark tager hånd om de tolke, der arbejder eller har arbejdet for de danske styrker i Afghanistan. Det sker med mulighed for asyl eller lokal hjælp.

- De tolke, som vi har ansat i dag, får automatisk deres sag vurderet efter den danske asyllovgivning. Hvis det vurderes, at der er en lokal trussel mod tolkene, vil de få tilbudt visum til Danmark. Her vil de kunne søge asyl på lige fod med andre befolkningsgrupper, siger socialdemokraternes forsvarsminister, Nick Hækkerup.

Hvis danske myndigheder i Afghanistan vurderer, at en tolk ikke er tilstrækkeligt truet, vil de blive tilbudt lokal hjælp, der kan minimere trusselsniveauet.

- Vi vil ikke svigte vores tolke. Vi tager hånd om dem med en bred vifte af løsninger, heriblandt asyl, siger Nick Hækkerup.

Aftalen er kommet i stand mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

23. maj 2013

Et nyt sundhedscenter er løsningen


Af Jørgen E. Hansen, Gruppeformand for socialdemokratiske byrådsgruppe

Svend Erik Christensens læserbrev i onsdag om ”skandalelukningen af Helsingør Hospital” er en kommentar til et læserbrev, som jeg havde i HD i midten af marts måned.
Desværre er det sådan, at problemstillingen næsten er den samme som for to måneder siden: Helsingør Sygehus er nedlagt. Bygningerne står der stadig, men forhåbningerne om, at der igen vil blive et sygehus på stedet er utopi i dag. I stedet har Region Hovedstaden indrettet et Sundhedshus i Murergade, der langt fra er tilfredsstillende for Helsingør og kommunens borgere.Desværre retter SEC kritikken mod min person som om jeg har lod eller andel i regionens beslutninger, hvad jeg ikke har. Jeg var derimod – sammen med Socialdemokratiets borgmesterkandidat Henrik Møller i Helsingør – de første til at sætte modaktiviteter i gang, da vi blev bekendt med regionens hensigter og beslutninger. Vi fik sat debatten i gang og sammen med det øvrige byråd fik vi protesteret mod nedlæggelsen. Men desværre uden det ønskede resultat, at regionen ville omgøre deres beslutninger.SEC spørger i læserbrevet om politikerne ved, hvilken situation de har bragt mange syge mennesker i – og nævner som eksempel hans hustrus situation. Normalt har politikerne et overblik over de konsekvenser deres beslutninger har. Jeg har siden beslutningen blev taget af Regionsrådet udtrykt tvivl om, hvorvidt beslutningen om nedlæggelsen af Helsingør Sygehus og etablering af et sundhedshus i Murergade var af hensyn til borgerne – eller alene var en økonomisk beslutning. Det har jeg stadig min tvivl om!SEC forstår ikke, at socialdemokraterne i Helsingør var uvidende om regionens beslutninger, fordi partiet jo har en lokal politiker (Peter Kay Mortensen) i Regionsrådet. Jeg har – sammen med den socialdemokratiske byrådsgruppe – beklaget, at den socialdemokratiske gruppe i Regionsrådet – ikke konsulterede os i Helsingør, før beslutningerne blev truffet. I øvrigt stemte Peter Kay Mortensen imod beslutningerne i Regionsrådet og har loyalt bakket socialdemokraterne i Helsingør op – og holdt os orienteret gennem hele det uheldige forløb.Sluttelig efterlyser SEC forslaget fra den task-force, som Socialdemokratiet i Helsingør har nedsat for at udarbejde et forslag til et rigtigt Sundhedscenter.
Jeg kan glæde SEC og andre med, at task-force-gruppen er færdig med sit forslag. Forslaget om et kombineret regions- og kommunalt sundhedshus (delvist også med private sundhedstilbud) vil blive udsendt i løbet af kort tid. Her bliver der så mulighed for interesserede i at bidrage med yderligere forslag og kommentarer.
Målet for Socialdemokratiet er at samle politisk og folkelig tilslutning til, at et rigtig sundhedscenter vil omfatte alle de læge- og sundhedsfunktioner, som borgerne har brug for. Hvor et nyt sundhedscenter skal placeres har vi ikke taget stilling til endnu..  

14. maj 2013

Nyhedsbrev: Alle skal have tryghed

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

I dag fremlægger regeringen en løsning på et problem, som har optaget os socialdemokrater meget, nemlig, at mange mennesker risikerer at komme i klemme, fordi den forkortede dagpengeperiode rammer dem her og nu.

I 2010 gennemførte VKO en dagpengereform. Og de gjorde det med et snuptag. Det betød blandt andet, at den såkaldte indfasning gik over stok og sten. Vi står nu i den situation, at op mod 30.000 mennesker frem mod årsskiftet risikerer at miste deres forsørgelse.

Det skaber utryghed i mange familier. Særligt fordi det desværre fortsat er svært for mange at finde et job.

Vi har allerede gjort meget for at afhjælpe skaden fra VKOs dagpengereform. Vi har forlænget dagpengeperioden midlertidigt. Vi har gennemført to akutpakker. Vi har skabt akutjob, som uanset den megen kritik har været med til at skaffe arbejde til flere tusinde arbejdsløse. Og vi har indført en midlertidig uddannelsesydelse.

I dag kommer vi så med en holdbar løsning på det problem, som VKO har skabt. Det er en løsning, der rækker helt frem til 2017.

Uddannelsesydelsen forlænges frem til udgangen af 2013, og i forlængelsen af den indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Personer, der modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, har ret og pligt til aktivering med et virksomhedsrettet fokus f.eks. nyttejobs.

På den måde er der ingen, som står uden hjælp, når de har opbrugt deres toårige dagpenge. Det skaber tryghed.

Konkret betyder det, at mennesker, som er ved at have opbrugt deres toårige dagpengeret her i første halvår af 2013 vil have mulighed for at få en midlertidig ydelse i 1 ¾ år.

Vi ønsker, at der er tryghed for mennesker i dagpengesystemet. Derfor betyder vores udspil også, at der i de kommende år vil være en midlertidig mulighed for at få en ydelse, der rækker ud over de 2 år.

Vores udspil er finansieret krone til krone. Det største bidrag kommer fra, at vi hæver bidraget til a-kasserne i perioden 2013–2015 med godt 1 kr. om dagen i gennemsnit.

Der har været meget debat om dagpengesystemet. Det er en debat, jeg synes er helt forståelig. For dagpengene er en vigtig del af sikkerhedsnettet i mange familier. Derfor vil regeringen nedsætte en kommission, der vil komme med anbefalinger til fremtidens dagpengesystem. Ingen skal være i tvivl: Vi socialdemokrater står vagt om et solidarisk dagpengesystem. Det vil vi fortsat gøre.

Det er mit klare ønske, at vi hurtigst muligt kan forhandle en samlet løsning på plads. Det skylder vi de mennesker, som er kommet i klemme.

Mange hilsener

Helle Thorning-Schmidt

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

Hvad skal Siemens området bruges til?


Dine meninger og ideer er vigtige. Socialdemokraterne vil have medborgerinddragelse omkring udviklingen af
Siemens-grunden. Kom til mødet og fortæl os, hvad du synes at området skal bruges til i fremtiden – til glæde for Helsingoranere og turisterne.

Onsdag den 29. maj
På Rådhuset
Kl. 19.00

Der vil være en kort introduktion med efterfølgende debat.

12. maj 2013

Hvor blev demokratiet af?

Af Kredsformand Vibeke Schmidt
(artikel fra Partiposten)
Lige så velbesøgt, positivt og inspirerende som 1. maj-mødet i Konventum Helsingør blev i år, lige så flovt var det at opleve arbejdernes festdag andre steder i landet. Vedvarende buh-råb og pibekoncerter, der standsede taler, kasteskyts, spytklatter, vold og aggressivitet mod talere. Uanset om begivenhederne var orkestrerede eller ej, af hvem, og uanset hvem det gik ud over, er det en opførsel vi som demokrater ikke kan acceptere og må fordømme på det stærkeste. I Danmark skal vi altid være de første til at reagere, når politikere – uanset partifarve - bliver så groft chikaneret, at de ikke får mulighed for at gennemføre planlagte møder. Når ytringsfriheden krænkes som ved 1. maj møderne i år, bør vi netop gå på barrikaderne. For os socialdemokrater er 1. maj, ligesom Grundlovsdagen, en vigtig del af den kernetradition for åbenhed og politisk gennemsigtighed, som vores parti har været fortalere for i over 100 år. Vi vil høre vores politikeres meninger – uanset om vi er enige med dem eller ej. Og trods den blå presses hang til at udråbe 1. maj som ideologisk død, fastholder vi, at det fortsat er et vigtigt ideologisk samlingspunkt omkring vores socialdemokratiske bevægelse, der giver mulighed for – endda opfordrer - alle til at give deres mening til kende. Men det skal ske på en måde, der viser lige så megen respekt for talerstolen, som man selv forlanger.

»Livets Kilde« og Per(Artikel fra Partiposten)
Søndag den 5. maj var en helt særlig dag for Per Christensen - efter et par års ihærdigt arbejde kom
vandkunsten til Hornbæk Torv. Kunststykket, produceret af kunstneren Jun-Ichi Inoue har haft en noget
flakkende tilværelse siden 2009, hvor kunstneren døde.
Men endelig, hin søndag, blev den indviet på torvet foran biblioteket i Hornbæk med jazzorkester fra
Musikskolen, mange tilskuere og Per som ceremonimester. Der var ingen tvivl hos de tilstedeværende, at
det var Pers utrættelige arbejde for at få »Livets Kilde« til Hornbæk, der gjorde at vandkunsten kom
sikkert i havn i byen.
Med til festen var også Jun-Ichis irske enke Sheena Inoue: - Det var Jun-Ichis allersidste værk, og
arbejdet med den skulptur specielt til Hornbæk gav ham en stor drivkraft og vilje, selv om han var meget
syg og ofte sengeliggende, fortalte Sheena Inoue til Helsingør Dagblad.

8. maj 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Kritikken af den nye offentlighedslov

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Hvad ændrer sig med den nye offentlighedslov, og hvorfor skal den moderniseres?
Der har været meget kritik i medierne af den kommende nye offentlighedslov, som regeringen sammen med et bredt flertal af Folketinget er blevet enige om.

Den nye lov vil betyde, at journalister og almindelige borgere vil kunne få aktindsigt i en lang række områder, der i dag er lukket land for offentligheden. Udover statsejede virksomheder vil den nye lov også gælde Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. De vil med forslaget langt om længe blive underlagt samme regler som andre offentlige myndigheder.

Men offentlighedsloven vil også betyde, at man i visse tilfælde vil kunne undtage ministerbetjening for aktindsigt. Det kan man allerede i dag, så længe ministerbetjeningen foregår indenfor departementet. Men i dag får en minister i mange tilfælde også rådgivning uden for de tykke mure på Slotsholmen.

Justitsminister Morten Bødskov, hvorfor er det nødvendigt at undtage rådgivning der kommer "udefra"?
En minister og hans eller hendes embedsmænd er nødt til i visse tilfælde at have mulighed for at kunne kommunikere i fortrolighed. Der er brug for mange forskellige personers faglige rådgivning for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Hvis de råd og kommentarer bliver tilgængelige for alle, så vil det betyde, at folk ikke altid på skrift giver udtryk for det samme, som de gør mundtligt over for ministeren, siger Morten Bødskov.

Da den gamle offentlighedslov blev vedtaget i 1985 arbejdede ministerierne ikke med rådgivning udefra på samme måde, som de gør i dag. I dag er det sådan, at den rådgivning man tidligere fik internt i ministeriet nu i mange tilfælde hentes eksternt. Uanset at det er de samme input, man som minister har brug for, mener justitsministeren.

Et eksempel kan være, når ministeren hvert tredje år forhandler ny aftale for Kriminalforsorgen. Til brug for de meget vigtige forhandlinger vil ministeren og hans folk have brug for råd og bistand fra bl.a. institutioner under Kriminalforsorgens område og politiet. Men hvis ansatte der frygter, at det de rådgiver om kan ende på forsiden af en avis, vil de måske holde igen med deres vigtige viden.

Men hvorfor er den her offentlighedslov så vigtig for regeringen?
Fordi den nuværende lov er fra en anden tid. Som det har været fremhævet i debatten, indretter myndighederne sig efter en forældet lovgivning. Og så er det også vigtigt for regeringen at lave en lov, der skaber åbenhed, hvor der i dag er lukkethed. Det er f.eks. blevet meget lettere for det offentlige at hente data ud til journalister, fordi så meget er digitaliseret. Den nye virkelighed skal borgere og journalister have glæde af. Det gør de ikke med den nuværende lov, siger Morten Bødskov.


Områder hvor den nye offentlighedslov skaber mere åbenhed:

1:
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner underlægges samme regler som andre offentlige myndigheder.

2: Åbenhed om ledelseskontrakter i det offentlige. Det kunne f.eks. være Rigspolitichefens direktørkontrakt.

3: Aktindsigt i temaer. Det gør det lettere for journalister at få alle dokumenter om et specielt emne. Det kan f.eks. være "sager om afslag på SU til udenlandske studerende".

4: Nemmere adgang til data. Journalister og andre skal kunne få udleveret udtræk fra interne databaser. Der vil med andre ord være tale om, at myndigheden skal udarbejde et dokument, der ikke allerede eksisterer. Det er en total nyskabelse.

5: Bødeforlæg og andre afgørelser. Det betyder, at virksomheder ikke længere bare kan vælge at betale en bøde, for dermed at slippe for at deres dårlige sager kommer frem i offentligheden. Det kan fx være et bødeforlæg for at overtræde arbejdsmiljøloven, fordi en byggeplads ikke er indrettet forsvarligt.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share