23. maj 2013

Et nyt sundhedscenter er løsningen


Af Jørgen E. Hansen, Gruppeformand for socialdemokratiske byrådsgruppe

Svend Erik Christensens læserbrev i onsdag om ”skandalelukningen af Helsingør Hospital” er en kommentar til et læserbrev, som jeg havde i HD i midten af marts måned.
Desværre er det sådan, at problemstillingen næsten er den samme som for to måneder siden: Helsingør Sygehus er nedlagt. Bygningerne står der stadig, men forhåbningerne om, at der igen vil blive et sygehus på stedet er utopi i dag. I stedet har Region Hovedstaden indrettet et Sundhedshus i Murergade, der langt fra er tilfredsstillende for Helsingør og kommunens borgere.Desværre retter SEC kritikken mod min person som om jeg har lod eller andel i regionens beslutninger, hvad jeg ikke har. Jeg var derimod – sammen med Socialdemokratiets borgmesterkandidat Henrik Møller i Helsingør – de første til at sætte modaktiviteter i gang, da vi blev bekendt med regionens hensigter og beslutninger. Vi fik sat debatten i gang og sammen med det øvrige byråd fik vi protesteret mod nedlæggelsen. Men desværre uden det ønskede resultat, at regionen ville omgøre deres beslutninger.SEC spørger i læserbrevet om politikerne ved, hvilken situation de har bragt mange syge mennesker i – og nævner som eksempel hans hustrus situation. Normalt har politikerne et overblik over de konsekvenser deres beslutninger har. Jeg har siden beslutningen blev taget af Regionsrådet udtrykt tvivl om, hvorvidt beslutningen om nedlæggelsen af Helsingør Sygehus og etablering af et sundhedshus i Murergade var af hensyn til borgerne – eller alene var en økonomisk beslutning. Det har jeg stadig min tvivl om!SEC forstår ikke, at socialdemokraterne i Helsingør var uvidende om regionens beslutninger, fordi partiet jo har en lokal politiker (Peter Kay Mortensen) i Regionsrådet. Jeg har – sammen med den socialdemokratiske byrådsgruppe – beklaget, at den socialdemokratiske gruppe i Regionsrådet – ikke konsulterede os i Helsingør, før beslutningerne blev truffet. I øvrigt stemte Peter Kay Mortensen imod beslutningerne i Regionsrådet og har loyalt bakket socialdemokraterne i Helsingør op – og holdt os orienteret gennem hele det uheldige forløb.Sluttelig efterlyser SEC forslaget fra den task-force, som Socialdemokratiet i Helsingør har nedsat for at udarbejde et forslag til et rigtigt Sundhedscenter.
Jeg kan glæde SEC og andre med, at task-force-gruppen er færdig med sit forslag. Forslaget om et kombineret regions- og kommunalt sundhedshus (delvist også med private sundhedstilbud) vil blive udsendt i løbet af kort tid. Her bliver der så mulighed for interesserede i at bidrage med yderligere forslag og kommentarer.
Målet for Socialdemokratiet er at samle politisk og folkelig tilslutning til, at et rigtig sundhedscenter vil omfatte alle de læge- og sundhedsfunktioner, som borgerne har brug for. Hvor et nyt sundhedscenter skal placeres har vi ikke taget stilling til endnu..  

Ingen kommentarer: