30. maj 2013

Erhvervsområderne i Helsingør kommune skal fremtidssikres

Af John Christensen, Byrådsmedlem  ( S ), Næstformand i Beskæftigelses- og erhvervsudvalget,

Der har i den senere tid været stor opmærksomhed på erhvervsområderne i Helsingør kommune.
Det gælder primært igennem  omtale i pressen vedrørende  erhvervsområdet på Bybjergvej i Espergærde og gennem en analyse som Cowi consult har udført over erhvervsområdet i Helsingør.
Fælles for de to områder er, at områderne ikke fremstår indbydende  for opstart af  nyt byggeri og hermed  Bortset fra den nys afsluttede analyse fra Cowi consult omhandlende Helsingør erhvervsområde, sker der ikke så meget på så væsentligt et område, som at opretholde erhvervsområderne i Helsingør kommune
Det er en kendsgerning, at erhvervsudviklingen lige her og nu samt nogle år fremover vil foregå i Københavnsområdet. Derfor er det vigtigt, at vi i Helsingør kommune tænker nogle år fremad og gør os klar til,  når udviklingen når vores område og det vil ske.
Det er interessant, at Cowi vurderer, at det ikke kan betale sig at komme udefra som investor og rive eksisterende ned og bygge nyt med udlejning som formål, mens der muligvis vil være en mindre fortjeneste i at gennemføre en lettere renovering af eksisterende bygninger med henblik på at udleje det renoverede til lager og produktion. Der er dog ingen sikkerhed for at det vil give overskud.
Markedsanalysen viser, at udviklingen af området skal komme fra eksisterende ejere og udlejere i området, som gennem indre renovering af eksisterende bygninger muligvis kan forrente investeringer i renovering.
 Det er derfor på tide, at der bliver sat gang i en revitaliseringsproces  for erhvervsområdet i Helsingør, ligesom der så hurtigt som muligt bliver ryddet op på bl.a. Bybjergvej i Espergærde og andre mindre attraktive erhvervsområder i Helsingør kommune. Solgte erhvervsgrunde der ikke er blevet bebygget som hensigtet, bør købes tilbage med investering/nysalg for øje, når udviklingen  vender .
jeg håber erhvervslivet sammen med kommunen vil tage den udfordring op, der ligger i at gøre Helsingør kommunes erhvervsområder attraktive at investere i. Fra kommunens side har vi afsat midler , til at få udfærdiget et oplæg til, hvorledes en sådan proces kunne iværksættes i samarbejde med erhvervslivet.
attraktive og konkurrencedygtige.

etablering af en nye virksomheder. Når der tales om dårligt erhvervsklima i Helsingør, er det som regel kommunen, der står for skud, hvilket der i nogle tilfælde også er belæg for. Derfor vil det også være på sin plads, at erhvervslivet internt  sørger for, at ubebyggede erhvervsgrunde og erhvervsejendomme fremstår  i præsentabel stand. Et område på Bybjergvej  minder mest af alt om en forfalden losseplads, hvor der ses stort på miljøsvineri og respekten for sine naboer. Selv en af  kommunens grunde bliver anvendt ulovligt til affald af en ukendt person. Erhvervsområdet i Helsingør bærer mere præg af, at det er et ældre og nedslidt område, der trænger til en revitalisering .  Endeligt skal det nævnes, at der i Kvistgård også er ejendomme med mindre attraktionsværdi.Ingen kommentarer: