3. maj 2013

Møllers 1.Maj tale til LO-skolen

Af borgmesterkandidat Henrik Møller (S)

Det er skønt men også lidt mærkeligt at stå her i år.
Denne gang er det med en socialdemokratisk regering, men det jo unægtelig svært at påstå, at det er en populær regering.
Denne gang er det ikke med en konservativ borgmester, men med en fra venstre og det er jo unægtelig svært at påstå, at det er en populær borgmester.
Målet næste år er, at jeg på denne talerstol står som socaldemokratisk borgmester og med en socialdemokratisk regering og lad mig så tilføje at begge dele gerne må være med en højere grad af popularitet.
Meningsmålingerne gennem den sidste tid har bestemt ikke været opløftende læsning. Hvis de skal tolkes
positivt, så må det blive at vi ikke har toppet for tidligt.
15% er ikke godt nok, det må og skal vi have ændret på.
Mange mener at forklaringen ligger i denne kuglepen, rød uden på, men blå inden i.
Jeg tror det vil være for enkelt at lade en kuglepen være forklaringen.
Det er klart at den meget store focus på beskæftigelse, erhvervslivets rammebetingelser og økonomisk ansvarlighed som regeringen har, er medvirkende til at man får opfattelsen af, at det er en borgerlig dagsorden der bliver sat.
Vækstpakke klinger bare ikke, når focus bliver lagt på nedsættelse af selskabsskat og da slet ikke når su og kontanthjælpsreform skal finansiere det. Elementer der hver for sig kan forklares og giver god mening, men som når de bliver sammenkædet virker modsat af hvad vi giver udtryk for.
At timingen og kommunikationen i mange sager så har været helt til rotterne, gør det bestemt heller ikke bedre.
Men, men, men.
Der er en helt klar forskel på os og dem – selvom det ikke altid kan ses i mediernes dækning, så kan det altså ses på resultaterne.
Massiv investering i bekæmpelse af social dumping af danske arbejdsvilkår, fordi vi ikke skal sætte hundrede års tilkæmpede rettigheder over styr.

En bred politisk aftale om en kontanthjælpsreform, der bygger på ret og pligt og styrker hjælpen til
mennesker med problemer, fordi ingen skal opgives.

Alle skal have en uddannelse. Ingen skal overlades til sig selv på passiv forsørgelse.
Vi nægter at give op på mennesker. Fordi det handler om respekt for den enkelte – og for fællesskabet.

Det er derfor, vi reformerer kontanthjælpen. Vi kræver mere, af dem, der kan. Og vi gør mere for at hjælpe dem, der har det svært.

Fattigdomsydelserne er afskaffet, så alle mennesker nu er sikret er rimeligt forsørgelsesgrundlag.

Skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er afskaffet, så alle danskere ikke længere skal betale for, at personer med en privat forsikring kommer hurtigere i behandling . Den positive særbehandlingen af privathospitaler er væk

Kommuner og regioner tvinges ikke længere til at konkurrenceudsætte, men kan selv bestemme, hvordan man får mest velfærd og sundhed til gavn for borgerne.

Den kriminelle lavalder er forhøjet til 15 år igen, så børn ikke skal i fængsel.

Grænsebommene er væk. Vi har et udsyn og ikke et snævert syn.

Politik på christiansborg bliver ikke længere vedtaget af et snævert flertal. Der er gjort op med blokpolitiken.

Disse eksempler viser klart at der en forskel på hvilket værdier og holdninger, der skal være bærende for det samfund vi ønsker.

De sidste par dage har været svære, sønnen kasper er nemlig startet i skole igen efter en lock out.
En lock out der har fået nogle til at stille spørgsmålstegn ved den danske model.
Lad mig slå fast den danske model lever og har det godt.

At mange påstod at det hele var helle t og bjarne c´s skyld, hænger måske sammen med, at det åbenbart var vigtigt at få lanceret en ny folkeskolereform før der var forhandlet en ny overenskomst på plads.
Men igen indholdet fejler ikke noget. For indholdet i en ny folkeskolereform er baseret på 3 nationale mål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Denne reform vil løfte folkeskolen fagligt, den vil arbejde på at bryde den sociale arv,  men også sikre at der er en sammenhængskraft i vores fælles folkeskole.

Den vil i den grad understøtte den gode udvikling vores lokale folkeskoler er i gang med. Jeg er rigtig stolt over at vi fra socialdemokratiets side i byrådet har stillet forslaget og vedtaget at der maks. Skal indskrives 24 elever i klassen fra næste skoleår og frem.
Det var hvad a og sf ville i fair forandring. Dette harmonere godt sammen med de læringsmiljøer vi har skabt på kommunens skoler, den it satsning var har lavet og de tanker vi har om inklusion. Vi er på rette vej med vores lokale folkeskoler.

Mærk jer datoerne 25 maj og 29 juni – så får vi kulturhavn og søfartsmuseum i verdensklasse.
Vi har i a haft modet til at skabe noget stort og et nyt kapitel i byens historie er skrevet. Men et nyt skal starte i de gamle værfts haller. Jeg ønsker at vi får et sted der lever hele året, at det vil appelere til både lokale og turister, at det vil understøtte og værdiforøge det spændende sted vi allerede har skabt nede på området. Men kom med et bud ballet er åbnet.

Vil vi udvikle vores kommune, så må vi også investere og heldigvis så er listen af begivenheder i kommunen lang og spændende og ikke kun kommunal financieret. Se bare på conventums arrangement d. 22 juni, det begynder at lugte lidt af en større helsingør musik festival.

Vi havde i mandags en fantastisk chance for at sikre at helsingør kommune ikke bliver et sted hvor man kan spekulere i social dumping. Der var et konkret forslag om en kontrol funktion, der skulle sikre at de sociale klausuler bliver overholdt. Erfaringerne viser med al tydelighed at det desværre er nødvendigt – men de borgerlige i helsingør ville ikke være med, da det vil give unødig byrokrati overfor virksomhederne. Dette er bare ikke et område som interesserer de borgerlige.
Jeg forstår det simpelthen ikke, det er danske håndværkere der i høj grad betaler prisen for denne ligehyldighed. Det er altså ikke ok at virksomheder tager østeuropæsik arbejdskraft ind til den halve løn og væsentlig længere arbejdstid. Lad dem komme, men på samme vilkår, så konkurrencen er fair.
Jeg er dybt skuffet, vi kunne have gjort en stor forskel – der er altså en stor forskel på dem og os!!!!!
Denne sag viser jo også at erhvervspolitik ikke kun handler om skatter og afgifter. Men om mange elementer
Områdernes udseende, infrastruktur, sociale klausuler, sagsbehandlingstid, kommunal service, arbejdsstyrken, udd. Niveau, attraktion. Så stop med klagesangen om at lykken er gjort hvis bare skatter og afgifter bliver sat ned – kom ind i kampen.

Vi har taget ansvaret på os. Ulven er aflyst og kommunen kommer alligevel ikke under administration – at der var det ”røde” flertal der sikrede kommunen økonomisk kommer vel for nogle som en overraskelse.

Men det viser bare at påstande om at de ”røde” er gode til det med mennesker, men ikke kan finde ud af det med pengene, er en skræmmekampagne, der ikke har bund i virkeligheden.

Vi kan og vi vil sikre at økonomisk ansvarlighed og udvikling af kommunen går hånd i hånd. Det har vi vist før – det har vi vist nu – og det vil vi vise i fremtiden

Tryghed og nærhed er vigtige elementer når vi snakker sundhed. Det er vel også derfor at vi lokalt har været så forbandet på regionen – det er lige præcis vores tryghed og nærhed der er taget fra os med lukningen af helsingør hospital. Det har været svært at forstå hvorfor det skulle ske, før der stod et nyt hospital i hillerød, som vi var stillet i udsigt. Det har været svært at acceptere at det skulle gå så djævlens hurtigt med lukningen, at vi ikke kunne få svar på spørgsmål. Hospitalet er lukket og det er naivt at tro på en genåbning af helsingør hospital – derfor vil mine og socialdemokratiets kræfter nu blive lagt i at få skabt et sundhedscenter, hvor der er private, kommunale og regionale sundhedstilbud, der genskaber tryghed og nærhed i det sundhedstild borgerne i helsingør kommune får. Når vi fællesskab med regionen er blevet enige om rammen, så kan vi drøfte hvor det i givet fald skal ligge.

Helsingør er på mange måder en usleben diamant – der er skønhed, potentiale og enorme muligheder – der mangler bare nogen som er i stand til at slibe den til, så den bliver perfekt.

Jeg vil gerne sammen med jer, være den som sliber den perfekte diamant.

God 1. Maj til alle.

Ingen kommentarer: