25. maj 2013

Forslag om ”Det kommunale Spørgeforum”


Af Jørgen E. Hansen, gruppeformand,

I Helsingør Kommune er vi omfattet af de almindelige regler for offentlighed i forvaltningen. Det betyder, at borgerne kan søge aktindsigt på stort set alt – og at vi som politikere gennem forvaltningerne får informationer, som kan bruges i vores politiske arbejde.
De ændringer af Offentlighedsloven, som er diskuteret så meget i Folketinget og pressen, betyder ikke specielt noget for forholdene i Helsingør Kommune. Vi er fortsat enige om, at vores kommune skal være en åben og troværdig kommune, hvor borgerne skal kunne følge med i de politiske processer og beslutninger.
Alligevel vil jeg foreslå, at Helsingør Kommune tager et skridt længere i ønsket om at gøre processer og beslutninger endnu mere åbne. Jeg vil derfor foreslå, at vi etablerer det jeg som arbejdstitel vil kalde ”Det kommunale Spørgeforum”.
Mit forslag lyder således: Helsingør Kommune etablerer ”Det kommunale Spørgeforum”, hvor medlemmerne af byrådet har mulighed for at stille spørgsmål til kommunens administration. Der er som udgangspunkt ikke begrænsninger i antal af spørgsmål, som den enkelte politiker
kan stille eller hvilke områder, der kan stilles spørgsmål om. Spørgsmål om udbudssager eller lignende samt personfølsomme spørgsmål af enhver art er selvsagt undtaget.
I dag er reglen den, at anmodninger fra borgere om aktindsigt normalt skal besvares inden 10 dage. Den svarfrist synes jeg også er passende når det drejer sig spørgsmål fra politikere.
Alle spørgsmålene og svarene bringes efter svarafgivelse på kommunens hjemmeside under et særligt punkt, der hedder ”Det kommunale Spørgeforum”.
Mine argumenter for at foreslå denne nydannelse i kommunens informationsarbejde er, at det vil give politikerne mulighed for at få politiske emner frem til borgernes kendskab i en mere overskuelig form end nu, hvor det ikke altid er let for borgerne at orientere sig i dagsordener og referater fra fagudvalgene. Det vil også give politikerne mulighed for at få belyst et emne grundigt uden, at der nødvendigvis skal komme en sag ud af det.
Jeg er orienteret om, at en lignende ordning findes i Hovedstadsregionen. Den har eksisteret siden 2007 og er blevet evalueret og ændret et par gange siden. Interessen for at bruge denne kanal til at få belyst politiske emner har været stor blandt medlemmerne af Regionsrådet. Fra starten og frem til 2012 er antallet af spørgsmål steget fra ca. 50 til 500 om året.
I Regionen kaldes denne ordning for ”Spørgsmålsinstituttet”. Listen over spørgsmål og svar kan læses på www.regionh.dk/menu/politik/Regionsrådet/ .

Ingen kommentarer: