14. maj 2013

Nyhedsbrev: Alle skal have tryghed

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

I dag fremlægger regeringen en løsning på et problem, som har optaget os socialdemokrater meget, nemlig, at mange mennesker risikerer at komme i klemme, fordi den forkortede dagpengeperiode rammer dem her og nu.

I 2010 gennemførte VKO en dagpengereform. Og de gjorde det med et snuptag. Det betød blandt andet, at den såkaldte indfasning gik over stok og sten. Vi står nu i den situation, at op mod 30.000 mennesker frem mod årsskiftet risikerer at miste deres forsørgelse.

Det skaber utryghed i mange familier. Særligt fordi det desværre fortsat er svært for mange at finde et job.

Vi har allerede gjort meget for at afhjælpe skaden fra VKOs dagpengereform. Vi har forlænget dagpengeperioden midlertidigt. Vi har gennemført to akutpakker. Vi har skabt akutjob, som uanset den megen kritik har været med til at skaffe arbejde til flere tusinde arbejdsløse. Og vi har indført en midlertidig uddannelsesydelse.

I dag kommer vi så med en holdbar løsning på det problem, som VKO har skabt. Det er en løsning, der rækker helt frem til 2017.

Uddannelsesydelsen forlænges frem til udgangen af 2013, og i forlængelsen af den indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Personer, der modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, har ret og pligt til aktivering med et virksomhedsrettet fokus f.eks. nyttejobs.

På den måde er der ingen, som står uden hjælp, når de har opbrugt deres toårige dagpenge. Det skaber tryghed.

Konkret betyder det, at mennesker, som er ved at have opbrugt deres toårige dagpengeret her i første halvår af 2013 vil have mulighed for at få en midlertidig ydelse i 1 ¾ år.

Vi ønsker, at der er tryghed for mennesker i dagpengesystemet. Derfor betyder vores udspil også, at der i de kommende år vil være en midlertidig mulighed for at få en ydelse, der rækker ud over de 2 år.

Vores udspil er finansieret krone til krone. Det største bidrag kommer fra, at vi hæver bidraget til a-kasserne i perioden 2013–2015 med godt 1 kr. om dagen i gennemsnit.

Der har været meget debat om dagpengesystemet. Det er en debat, jeg synes er helt forståelig. For dagpengene er en vigtig del af sikkerhedsnettet i mange familier. Derfor vil regeringen nedsætte en kommission, der vil komme med anbefalinger til fremtidens dagpengesystem. Ingen skal være i tvivl: Vi socialdemokrater står vagt om et solidarisk dagpengesystem. Det vil vi fortsat gøre.

Det er mit klare ønske, at vi hurtigst muligt kan forhandle en samlet løsning på plads. Det skylder vi de mennesker, som er kommet i klemme.

Mange hilsener

Helle Thorning-Schmidt

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

Ingen kommentarer: