3. maj 2013

Nyhedsbrev: Vores sundhedsvæsen skal være for alle

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

Regeringen fremlægger et nyt sundhedsudspil, der vil sætte ind over for den store ulighed i danskernes sundhed. I dag støder du helt sikkert på historier om udspillet i medierne. Vi ønsker et stærkt fælles offentligt sundhedsvæsen, der er til for patienten. Også dem, der har brug for en ekstra hjælpende hånd. Sundhedsvæsenet skal være for os alle.

Der er i dag en markant forskel i danskernes sundhed, og det kan ses på både sygedage og levetid. Direktøren og buschaufføren har lige adgang til vores sundhedsvæsen. Alligevel lever de rigeste danske mænd 10 år længere end de fattigste. En ulighed, der næsten er fordoblet på kun 25 år. Det er en skræmmende udvikling, der kræver handling.

Regeringen vil derfor indføre et tjek, så vi får mere viden om, hvor man kan sætte målrettet ind og komme uligheden til livs. Derudover vil vi styrke forebyggelsesindsatsen ved at opstille nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Vi gør det, fordi vi ikke kan være andet bekendt. Dette er socialdemokratisk hjerteblod.

Lægerne skal følge med udviklingen
Vi kan ikke undvære de praktiserende læger. Den praktiserende læge er næsten altid borgernes indgang til sundhedsvæsenet. Sådan skal det også være fremover. Men der er behov for at modernisere almen praksis, så alle de praktiserende læger følger med udviklingen i resten af sundhedsvæsenet.

Derfor kan man i dag i nyhederne se historier om lovforslag og lægekonflikt. Det er rigtigt, at vi ikke på alle områder er enige med lægerne. Men det er ikke korrekt, når konflikten bliver sammenlignet med den netop overståede lærerkonflikt. Lægerne er nemlig i modsætning til lærerne selvstændige erhvervsdrivende. Lægerne har altså en aftale med regionerne om at løse en opgave. Det kan sammenlignes med Falck, der flere steder løser opgaven med ambulancekørsel for det offentlige. Nu er det tid til at få moderniseret denne aftale med lægerne.

Det er i dag vanskeligt at stille flere krav til de praktiserende læger. Men når det offentlige betaler for udgifterne til almen praksis – så er det kun rimeligt, at det offentlige i langt højere grad kan beslutte, hvilke opgaver der skal løses og hvordan. Sådan er det ikke i dag, fordi de praktiserende læger kan nedlægge veto mod næsten alle beslutninger om opgaver og organisering. Det har udgjort en barriere for at sikre sammenhæng til sygehuse og kommunale sundhedsopgaver – ikke mindst i en tid, hvor sygehuse og kommunale sundhedsopgaver udvikler sig hastigt. Det er udfordringer, som også er påpeget af rigsrevisor, og det kan vi naturligvis ikke lukke øjnene for.

Alle danskere skal have adgang til lægen
Vi ønsker, at det skal være lettere at få kontakt til sin læge, og at de praktiserende læger i højere grad samarbejder med det kommunale sundhedsvæsen og sygehusene, så ingen patienter falder mellem to eller flere stole.

Vi ønsker at lægerne i større omfang arbejder sammen i større lægehuse, så vi skaber bedre mulighed for samarbejde mellem fx læger og hjemmepleje. Og så skal alle danskere naturligvis have adgang til en praktiserende læge, uanset hvor i landet man bor. Det kniber i dag, og det er ikke i orden.

Vi lukker naturligvis heller ikke øjnene for, at de praktiserende læger truer med lukning. Men det er en nødvendighed, at regeringen går ind ved lov og sikrer, at vi fremover får en moderne lægepraksis med høj kvalitet og patientsikkerhed.

Læs hele sundhedsudspillet her

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

Bookmark and Share

 

Ingen kommentarer: