5. juni 2013

Grundlovstale i Egebæksvang 2013

Af borgmesterkandidat Henrik Møller,

I DAG FEJRER VI GRUNDLOVEN, SOM HAR VÆRET MED TIL AT GIVE OS DE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER SOM VORES DEMOKRATISKE SAMFUND BYGGER PÅ. DET SKAL VI GLÆDE OS OVER OG VÆRNE OM.

Borgmesterkandidat Henrik Møller
MEN DERFOR ER DET OGSÅ LIDT MÆRKELIGT AT FOLKETINGET I GÅR VEDTOG EN OFFENTLIGHEDSLOV, SOM MAN HAR HAFT SVÆRT VED AT FORMIDLE OG HVOR VI SOM BORGERE HAR HAFT MEGET SVÆRT VED FORSTÅ BEHOVET FOR ÆNDRINGEN.

DET STÅR I HVETFALD STADIG IKKE LYSENDE KLART HVORFOR DENNE LOV HAR VÆRET SÅ VIGTIG AT GENNEMFØRE. MAN KAN VEL OGSÅ SIGE AT ALLE HAR STÅET BAG JUSTITSMINISTEREN – MEGET LANGT BAG HAM.
DET HAR VEL VÆRET HELT TYDELIGT AT DER IKKE HAR VÆRET DET STORE BEHOV FOR AT FREMTURE I MEDIERNE MED LIGE DENNE SAG. DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE I FREMTIDEN OGSÅ SELVOM DET VAR EN SAG DER BLEV ARVET FRA DEN TIDLIGERE REGERING.

JEG VIL IGEN I ÅR FREMHÆVE AT BÅDE DANMARK OG RESTEN AF VERDEN SER MEGET ANDERLEDES UD, END DA DEN SENESTE GRUNDLOVSÆNDRING KOM.
ENDNU ENGANG VIL JEG PEGE PÅ IT UDVIKLINGEN, HVOR VI BEGYNDER AT STILLE KRAV ISÆR TIL VORES ÆLDRE MEDBORGERE, MEN JEG FØLER AT VI GLEMMER AT DISKUTERE RETTIGHEDER.
JEG MENER AT GRUNDLOVEN I HØJERE GRAD SKAL AFSPEJLE DEN TID VI LEVER I, DERFOR ER DER BEHOV FOR EN DISKUSSION OM EN NY OG MERE MODERNE GRUNDLOV.

NÅR VI I DAG HAR BESØG AF SOCIALMINISTEREN, ER DET VEL PÅ SIN PLADS AT KOMME LIDT IND PÅ DEN SOCIALE ARV OG DE SOCIALT UDSATTE BØRN. VI MÅ SOM SAMFUND GÅ LANGT FOR AT SIKRE AT VORES BØRN IKKE BLIVER UDSAT FOR SVIGT OG VANRØGT, MEN JEG TROR OGSÅ DET ER VIGTIGT AT ERKENDE AT VI IKKE KAN LEVE ANDRES LIV.  MEN VI KAN VÆRE MED TIL AT SKABE DE BEDST MULIGE RAMMER FOR HVORDAN ET LIV SKAL UDFOLDES.
 VI ER OFTE I KOMMUNERNE GÅET LANGT MED INDSATSEN FOR DE FAMILIER VI HØRER OM I MEDIERNE OG DERFOR SKAL MAN VÆRE VARSOM MED AT FORDØMME – VI HAR NU VÆRET HOS GARAGEFAMILIEN IGEN, HVOR TIT KAN VI GØRE DET, FØR DER KOMMER EN DEBAT OM HVORVIDT VI CHIKANERER FAMILIEN OG KRÆNKER DEM. MEN VI I KOMMUNERNE TAGER GERNE IMOD BEDRE MULIGHEDER FOR AT GRIBE IND SÅ TIDLIGT SÅ MULIGT.

NOGEN GANGE SÅ BLIVER ENS TALE MERE AKTUEL ÅR EFTER, DER ER HOLDT. JEG VIL HER CITERE FRA MIN GRUNDLOVSTALE I 2010.

Citat FRA TALEN I 2010
10 ÅR ER LANG TID OG MEGET KAN SKE, MEN JEG MENER DET ER VIGTIGT AT VI NU STARTER EN DISKUSSION OM, HVAD VI SOM MINIMUM HAR AF ØNSKER TIL DET KOMMENDE LOKALE SUNDHEDSBEREDSKAB, TIL AFLØSNING FOR ET HOSPITAL.
VI SKAL DESUDEN DISKUTERE LOKALT, HVAD BYGNINGERNE I GIVET FALD KAN BRUGES TIL.
JEG VIL GODT STARTE DEN DEBAT MED AT FORESLÅ AT DER SELVFØLGELIG SKAL VÆRE EN FORM FOR SUNDHEDSTILBUD.
MEN EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTION KUNNE OGSÅ VÆRE EN MULIGHED, SAMMEN MED RASMUS KNUDSENSVEJ KAN DER SKABES ET NYT SPÆNDENDE UDDANNELSESMILJØ.
DET KUNNE JO OGSÅ BLIVE TIL KOMMUNENS NYE RÅDHUS!!.

10 ÅR VAR LANG TID, FOR LANG TID KAN MAN SIGE. MEN I DAG KAN JEG PRÆSENTERE VORES FOLDER SOM FORTÆLLER HVAD VI VIL MED ET KOMMENDE SUNDHEDSCENTER – BYGNINGERNE SKAL SÆLGES OG HVIS PRISEN ER RIGTIG, JA SÅ SKAL VI SELVFØLGELIG KØBE DET!!!

I HELSINGØR HAR BYRÅDET PÅ BAGGRUND AF ET FORSLAG FRA SOCIALDEMOKRATERNE, VEDTAGET AT DER SKAL INDFØRES KÆDEANSVAR.
SÅ DET FIRMA DER BYDER PÅ EN OPGAVE OGSÅ HAR ANSVARET FOR LØN OG ARBEJDSVILKÅR OVERHOLDES, OGSÅ SELVOM OPGAVERNE LØSES AF UNDERLEVERANDØRER.
EKSEMPLERNE FRA RENGØRINGSBRANCHEN HAR JO MED TYDELIGHED VIST HVORFOR DET ER NØDVENDIGT.

MEN VI VED AT DET IKKE ER NOK MED EN BESLUTNING, DEN SKAL OGSÅ FØLGES OP MED KONTROL, MEN DET VILLE DE BORGERLIGE IKKE, DA DET VAR UNØDVENDIG BUREAUKRATI.
DET ER EN SKAM FOR DET LOKALE ERHVERVSLIV, DER VILLE VÆRE VINDERNE VED AT VI SIKRE, AT DET IKKE UNDERBETALT ARBEJDSKRAFT DER LØBER MED OPGAVERNE.
ERHVERVSPOLITIK ER I HØJ GRAD OGSÅ ET SPØRGSMÅL OM OVENSTÅENDE OG IKKE KUN SKATTER OG AFGIFTER.

DE BORGERLIGE HAR SAGT AT DE IKKE VIL HAVE MERE ALMENT BYGGERI I KOMMUNEN.
JEG DELER IKKE DENNE AFVISNING. FOR MIG ER DET IKKE AFGØRENDE HVILKEN EJERFORM BOLIGEN HAR, DERFOR VIL JEG IKKE AFVISE NOGEN BOLIGTYPER PÅ FORHÅND.
DET MÅ VÆRE ET SPØRGSMÅL OM HVEM DER KAN OG VIL BYGGE DE BOLIGER SOM KOMMUNEN HAR BRUG FOR. IKKE HVILKEN EJERFORM BOLIGEN HAR.
DENNE KOMMUNE ER I HØJ GRAD BYGGET PÅ FOLK DER BOR I ALMENE BOLIGER, AT DET NU IKKE ER GODT NOK, MENER JEG ER EN NEDVURDERING AF BOLIGFORMEN OG DE MENNESKER DER BOR DER.

DET KAN VI SIMPELTHEN IKKE VÆRE BEKENDT. LAD OS DOG FÅ GANG I BYGGERIET OG BESKÆFTIGELSEN. LIGE NU ER DET DEN ALMENE SEKTOR, DER POSTER MILLIADER AF KRONER UD I SAMFUNDET.
HVIS VI SER PÅ HELSINGØR BOLIGSELSKAB, SÅ BRUGER DE OVER 1 MILLIARD I RENOVERING AF BOLIGMASSEN.

VI HAR LIGE NU TO KONKRETE PROJEKTER DER KUNNE SKABE NYE OG SPÆNDENDE BOLIGER I KOMMUNEN, VED BIRKEBO OG PÅ BADEVEJ – MEN MED DE BORGERLIGES HOLDNING, SÅ BLIVER DE PROJEKTER IKKE TIL NOGET. DET ER EN SKAM. DISSE BOLIGER VILLE HAVE VÆRET MED TIL AT GIVE KOMMUNEN ET LØFT.

VI HAR MED BESLUTNINGEN OM AT DER KUN SKAL INDSKRIVES 24 ELEVER I VORES FOLKESKOLEKLASSER FREMOVER. TRUFFET EN BESLUTNING DER ER MODIG OG SOM SENDER ET SIGNAL OM AT VI VIL SKABE DE BEDSTE RAMMER FOR VORES LOKALE FOLKESKOLE.
DERFOR ER DET EKSTRA ÆRGELIGT HVIS FORHANDLINGERNE OM EN NY FOLKESKOLEREFORM NU MUNDER UD I, AT VI SKAL HAVE MERE AF DET SAMME. VI HAR NETOP NU MULIGHEDEN FOR AT SKABE EN FOLKESKOLE, DER KAN RUMME ALLE OG VÆRE MED TIL AT SKABE HELHED I HVERDAGEN. VI VIL EN HELHEDSKOLE, IKKE FOR AT STRAFFE BØRNENE, MEN FOR AT BELØNNE BØRNENE MED EN BEDRE FOLKESKOLE, DER GIVER DEM EN BEDRE BALLAST TIL DERES FREMTIDIGE LIV.

DER ER ALTSÅ EN FORSKEL PÅ HVILKE VÆRDIER, DER SKAL GÆLDE FOR VORES SAMFUND, DET GÆLDER PÅ LANDSPLAN OG PÅ LOKALT PLAN. SÅ LAD VÆRE MED AT TRO PÅ AT DER IKKE ER EN FORSKEL. DET ER DER OG JEG MENER MED DENNE TALE AT KUNNE PÅVISE AT DEN ER MARKANT.


JEG VIL ØNSKE ALLE EN GOD GRUNDLOVSDAG.

Ingen kommentarer: