7. juni 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: I dag gør vi en god skole bedre

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

Vi har i dag en skole, som kan rigtig meget. Og hvor de allerfleste børn trives godt. Men vi har også en skole, hvor mange børn ikke lærer nok, hvor vores børn ikke får nok bevægelse, og hvor der ikke er nok sammenhæng i dagen.

Det gør vi nu noget ved.

I dag har regeringen indgået en aftale, som vil give vores folkeskole et stort løft. Det er en aftale, som jeg er utrolig glad for. Den gør en god skole bedre.

Med den nye aftale sker der blandt andet følgende:

Vores børn får flere timer sammen med deres lærere. Det er uden tvivl vigtigt for, at de lærer mere. I fremtiden vil eleverne til og med 3. klasse have 30 timer om ugen. Eleverne fra 4. til 6. klasse vil have 33 timer. Og de ældste vil have 35 timer.

Vores børn får flere timer i dansk og matematik. Det er to vigtige fag for at få en uddannelse senere.

Vores børn får engelsk fra 1. klasse.

Vores børn får 2. fremmedsprog – tysk eller fransk – allerede fra 5. klasse.

Vores børn får mulighed for at få hjælp til lektierne på skolen eller til at fordybe sig fagligt.

Vores børn skal hver dag have motion og bevægelse. Det er sundt, og det er sjovt.

Alt i alt får vores børn markant flere timer, end de har i dag. Og det skal til for, at vores børn lærer mere. Men vi gør det også på en ny måde. For skoledagen skal ikke bare være mere af det samme. Derfor bliver der nye og mere varierede undervisningsformer.

Og lærerne får mulighed for at få et kompetenceløft. Det er der sat penge af til.

Aftalen er indgået mellem regeringspartierne, Venstre og Dansk Folkeparti. Tilsammen er der 146 mandater bag aftalen. Det er en bred aftale. Det er godt for folkeskolen, at så mange partier tager ansvar for den. Det giver ro til at gå i gang med det meget store arbejde, som venter.

De seneste måneder har der været sagt og skrevet meget om vores folkeskole. Vi har været gennem en lockout, hvor alle savnede deres skole. Forældrene og ikke mindst børnene og lærerne.

Ingen kan i dag være i tvivl om, hvor meget vi holder af vores skole i Danmark. Og derfor er jeg så glad for, at vi har besluttet at gøre en god skole bedre.

Mange hilsener

Helle Thorning-Schmidt

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Martin Justesen

Bookmark and Share

 

Ingen kommentarer: