16. juli 2013

Demokrati

Af Morten Bådstorp, Byrådskandidat, Socialdemokraterne,
 
For nyligt besværede Berner Pedersen sig her i avisen over kommunens nye tiltag sammen med Fredensborg i Vej og Park.
Lokoførerne nedlagde arbejdet onsdag  for at gøre opmærksom på sikkerhedsproblemer i DSB. (jeg blev RAMT! - tager toget hver dag til Kbh.)
En mor var med sin søn i Helsingør Dagblad forleden og gjorde opmærksom på det urimelige i, at man ikke kan tage et løbehjul med i bussen, hvis ikke det kan klappes sammen.
 
Og se. Flere byrådsmedlemmer reagerede på Berners fine indlæg - positivt og negativt, men de reagerede! Så der er en form for dialog..
Trafikministeren kom på banen og udtrykte interesse for lokoførernes synspunkter. Ingen løsninger er lovet, men de taler da sammen.
Og buschaufførerne kom fredag med gode råd om løbehjulene, mens Movias ledelse nok skal bruge sommeren (hvor de unge løber på løbehjul) til forhåbentligt at finde en løsning på den manglende service.
 
Se det er da en sommerhistorie - vort demokrati VIRKER! Vi har ytringsfrihed!
 
GOD SOMMER!

15. juli 2013

Lærerne skal sikres gode arbejdsforhold

Af Thomas Horn, Byrådskandidat, Socialdemokraterne

Forårets konflikt mellem Danmarks Lærerforening og Kommunerne Landsforening (KL) endte som bekendt med regeringsindgreb og efterfølgende nye arbejdstidsregler for lærerne. Kort tid efter fulgt op af en ny folkeskolereform. 
Nu er det vigtigt at de Christiansborgske beslutningerne bliver fulgt til dørs af lokal politisk handling. 
En ting er kommunens formelle ansvar overfor elevernes faglige niveau og deres trivsel. Noget andet er det personalemæssige ansvar som går på at understøtte lærernes professionelle virke. Det er vigtigt at Helsingør kommune også i folkeskolereformens år 0 er beviste om at facilitere en tidssvarende folkeskole. Fremover skal lærerne jo ikke blot undervise mere de skal også til at have generel øget tilstedeværelse på selve skolen.

Fremtidens lærere vil måske skulle bruge helt op til 15-18 timer på møder og kontortid om ugen på deres skole. Tid de indtil videre primært har brugt på deres hjemmekontor. Det sætter altså helt nye krav til vores skoler og åbner op for en drøftelse om hvordan vi definerer en moderne arbejdsplads.  Lærerne bør jo ikke skulle sidde i interimistiske kontorer rundt om i klasserne eller i venteposition til et ledigt mødelokale.    

Kommunen bør sammen med skolerne, bruger de kommende måneder til at afdække behov og ønsker. 

Lærerne og folkeskolerne lægger ofte ører til meget. Helsingør kommune har heldigvis en stærk tradition for at lytte og samarbejde. Det skal vi holde fast i. Folkeskolen er vores alle sammens og vi har alle en interesse i, at lærerne har så optimale rammer som mulig for fortsat at levere spændende og faglig stærk undervisning.

4. juli 2013

Kære Berner – hvad er meningen?

Af Jørgen E. Hansen, Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet                                                    

Helsingør kommune skal være en veldreven kommune med service af høj karat. Det arbejder vi vel alle med på. Vi er vel også alle med på, at alt det ævl og kævl, som har været ved dannelsen af Vækst og Viden på bekostning af Udvikling Nord, har medvirket til at give et meget negativt billede af vores kommune.

Nu har du, J. Berner Pedersen, for anden gang på kort tid og endnu en gang bidraget til at give omgivelserne et negativt billede af vores by og kommune. Hvad er dog meningen med det?

Virksomheden Vej og Park er en kommunal serviceorganisation med mange dygtige og omstillingsparate medarbejdere, som både er konkurrencedygtige og har interesse i, at være gode medarbejdere for deres kommune.

Teknisk Forvaltning og senere Byrådet har besluttet, at vi sammen med Fredensborg kommune slår pjalterne sammen og laver et endnu bedre og effektivt § 60-selskab hen over kommunegrænsen. Det er et fælles ønske for begge kommuner. Hvorfor så lufte din brødnid? Hvad er ellers meningen med dit negative bidrag?

I Socialdemokratiet forsøger vi via møder med jer og andre at finde fælles løsninger til gavn for hele kommunen. Socialdemokratiet er ikke indstillet på at privatisere Vej og Park. Men vi vil selvfølgelig gerne se flere resultater, der får det nye Nordsjællands Vej og Park til at fungere optimalt. Det skal den nye leder nok forstå at  gøre sammen med alle medarbejderne. Tænk på, hvad der gennem rigtig mange år har været igangsat af undersøgelser og målinger via dyre private konsulenter. Nu skal der arbejdes med vej og park!

Lige til sidst: Jeg undrer mig meget over din meget nedladende tone om såvel byråd, Forsyning og kommune. Det fremmer ikke samarbejdet med dig eller dine.

Med ønsket om en god sommer og tone.