28. august 2013

S nyhedsbrev: Situationen i Syrien

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Det er ekstremt uhyggelige billeder, der i disse dage kommer fra Syrien. I over to år har krigen raset, og vi har jævnligt hørt nye om overgreb og massakrer begået af både Assad-regimet og oprørere. Men efter at hundredvis af uskyldige civile voksne og børn sidste onsdag blev dræbt ved et giftgasangreb, som sandsynligvis er begået af regeringsstyrker, står vi i en ny og langt mere alvorlig situation. Der er sket en dramatisk eskalering af konflikten, som vi skal tage meget alvorligt.

Vi har fået klare indicier fra vores nærmeste allierede, Frankrig, Storbritannien og USA, på, at det er den syriske hær med præsident Assad i spidsen, som står bag brugen af de kemiske våben. Senest har FN's udsending i Syrien bekræftet, at de kemiske våben er blevet anvendt.

At anvende kemiske våben mod civile er en ekstrem grov overtrædelse af de mest basale internationale normer. Det lægger et tungt pres på FN's Sikkerhedsråd om at reagere. Vi forfølger fortsat FN-sporet. Det er endnu ikke udtømt. Man skal huske på, at FN er forpligtiget til at beskytte befolkninger mod ledere, der begår overgreb på sine egne. Men er FN's sikkerhedsråd ikke i stand til at reagere, fordi Rusland og Kina stiller sig i vejen, må vi overveje alternative måder at reagere på. Det er helt i tråd med vores politik og med regeringsgrundlaget.

Det er vigtigt for mig at understrege, at Danmark ikke er blevet kontaktet af vores allierede vedrørende en eventuel militær aktion. Vi tager stilling til en eventuel konkret militær aktion, når og hvis det skulle blive aktuelt.

Vi overvåger situationen tæt og afventer i første omgang den proces, der er sat i gang i Sikkerhedsrådet.

Med venlig hilsen

John Dyrby Paulsen
Udenrigs- og forsvarsordfører

 
 

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Martin Justesen

Bookmark and Share

 

27. august 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Vækst og balance

 

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

 /></div>
                    <div style=

.

Regeringens forslag til finansloven for næste år er nu fremlagt. Forslaget skaber flere arbejdspladser i både den offentlige og den private sektor samtidig med, at den forbedrer vores velfærd. Derfor kalder vi finansloven for 'Vækst og balance'.

Vi afsætter penge til en forstærket indsats mod bandekriminalitet, vi investerer massivt i uddannelse, og vi skærper kampen mod løntrykkeri, så arbejde i Danmark sker på danske vilkår og med fair konkurrence. Vi sætter yderligt tryk på den grønne omstilling af vores samfund, og vi løfter vores fælles sundhedsvæsen. Samtidig sikrer vi mere støtte til udsatte børn og unge.

Alt det havde ikke været muligt, hvis det stod til Venstre. I stedet for vækst og balance ville vi have haft nulvækst og ubalance. Der ville ikke være råd til at ansætte flere varme hænder – der ville tværtimod blive færre. Til gengæld ville velhavende millionærarvinger i landets største virksomheder få markante skattelettelser.

Det er ikke det, der skal til, før vi for alvor får gang i væksten igen. Der er derimod brug for at holde fast i den kurs, regeringen har lagt, og som begynder at give sig udslag i et stemningsskifte i dansk økonomi.

Økonomisk set kom Danmark sløvt ind i 2013, så de 'hårde tal' viser endnu ikke nogen stor fremgang. Men alligevel er der et stemningsskifte i gang, hvor danskerne begynder at turde bruge lidt flere penge, og boligmarkedet er stabiliseret. De tal, der peger fremad, tyder på, at vi nu går lysere tider i møde. Det skal vi som regering understøtte, og det gør vi med finansloven. Vi pumper flere penge ud i samfundet ved at øge de offentlige investeringer, der allerede er på det højeste niveau i 30 år. På samme tid holder vi fast i den ansvarlige linje, der sikrer danske familier lave renter og tryghed om husholdningsøkonomien.

Danmark har brug for vækst og balance – ikke nulvækst og ubalance.

Med venlig hilsen

Jesper Petersen
FinansordførerLæs mere om finanslovsforslaget her

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

 
 
 
Bookmark and Share

 

 

23. august 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: På rette spor

 

 

 

 

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

Vi er gået i gang med en ny politisk sæson efter sommeren.

Efter to år i regering har vi fået Danmark tilbage på sporet. Og selv om det endnu ikke kan ses i de hårde tal, så kan vi mærke et stemningsskifte i økonomien. Det skal vi holde fast i.

Derfor skal der ikke skabes usikkerhed om den økonomiske politik. Det er ikke tiden til at love skattelettelser for 70 milliarder kroner, skære massivt ned i vores beskæftigelsesindsats eller indføre brugerbetaling og nulvækst, som de borgerlige partier vil.

Vi vil holde Danmark på sporet.

Og der er særligt tre udfordringer, vi tager fat på i efteråret.

For det første beder vi udenlandske olieselskaber om at betale det samme i skat som danske selskaber. Det er kun rimeligt. Og det gør det muligt at investere i den kollektive trafik, så det kun tager en time at køre i tog mellem de store byer, og så hele jernbanenettet elektrificeres.

For det andet skal vi forbedre vores erhvervsuddannelser. For få unge tager en erhvervsuddannelse, og for mange falder fra. Vi har brug for dygtige faglærte – og de unge har brug for en god uddannelse. Derfor fremlægger vi i efteråret en reform af erhvervsuddannelserne.

Og for det tredje styrker vi indsatsen mod social dumping. Vi har allerede gjort en del for at sikre, at arbejde i Danmark sker på danske vilkår og med fair konkurrence. Nu øger vi kontrollen, hæver bøderne og vi vil have en bedre brug af arbejdsklausuler.

Vi er klar til at tage fat.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke

 
 

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Martin Justesen

Bookmark and Share

 

20. august 2013

Fuat Yalan er ekskluderet

Socialdemokraterne i Helsingør har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, ”Kredsbestyrelsen anbefaler at Fuat Yalan indstilles til eksklusion”.

Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået Fuat Yalan at han selv kunne træffe beslutning om at trække sig som byrådsmedlem og –kandidat, men det afvistes af Fuat Yalan.

Kredsgeneralforsamlingen tilbød undervejs Fuat Yalan at han kunne trække sig fra sine politiske poster og blive i Socialdemokratiet. Dette blev afslået af Fuat Yalan.

Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen blev derfor at Kredsgeneralforsamlingen fulgte indstillingen og ekskluderede Fuat Yalan.

Vibeke Schmidt
Kredsformand

19. august 2013

Silas Drejer vil arbejde for bedre normeringer på daginstitutions-området. Se Silas' valgkampsvideo her. 

Helsingørborgeres deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2014

Gruppeformand Jørgen E. Hansen's forslag til Økonomiudvalget;

Det ligger ganske klart, at det såkaldte Folkemøde på Bornholm vil blive gentaget igen i forsommeren 2014. Som tilfældet har været i 2013 går jeg ud fra, at det igen vil blive muligt at sende en repræsentant for hvert af de politiske partier i byrådet til mødet betalt af Helsingør Kommune.

Da Folkemødet i pressen og andre steder er blevet betegnet som en stor folkelig succes, hvor ikke alene politikere i stort tal, men også borgere deltager, vil jeg foreslå, at Helsingør Kommune bidrager aktivt til flere borgeres deltagelse.

Det kan ske ved, at Helsingør Kommune omtaler Folkemødets indhold og mange tilbud på hjemmesiden og i ugeannoncen, så borgerne i vores kommune kan orientere sig om, hvorvidt de har interesse i at overvære arrangementet og deltage i de mange politiske og andre debatter, som finder sted.

For at skærpe interessen for at deltage i dette samfundsmøde og for at vise Helsingør Kommunes interesse for sådan borgerinddragelse i den offentlige debat, vil jeg konkret forslå følgende:

Helsingør Kommune beslutter at betale omkostningerne for mindst 5 deltageres t/r-rejse med fly eller færge til og fra Bornholm/Allinge, overnatning/ophold og fortæring samt dagpenge for tre døgn – alt svarende til de vilkår, som byrådsmedlemmer normalt deltager med. Desuden at kommunen er deltagerne behjælpelig med at foretage booking til fly og hotel mv.

For at sikre, at alle interesserede kan få mulighed for at ”vinde” de af kommunen tilbudte pladser til Folkemødet, foreslår jeg, at interesserede inden en bestemt dato i foråret kan tilmelde sig – og at der derefter offentligt trækkes lod mellem de interesserede.

Måske er Helsingør Kommune med dette forsøg på øget folkelighed først. Under alle omstændigheder vil det betyde, at Helsingør-borgere kommer til Folkemødet og at Folkemødet kommer til Helsingør.

17. august 2013

Kære kunstner Jimmy Jørgensen

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokratisk gruppeformand,

Tak for dit læserbrev. Flere har ringet til mig og sagt, at det var noget ubehageligt det du lidt surt diskede op med i dit læserbrev i torsdags – så tillad mig at reagere.
   Du har åbenbart et eller andet på hjerte med ordet ”levebrødspolitiker”. Men jeg kan vist uden at træde nogen over tæerne konstatere, at det er få byrådspolitikere – om nogen overhovedet – der kan leve af at være politiker i et byråd.  
   De fleste lokale politikere har ladet sig vælge, fordi de mener noget med det politiske arbejde og gerne vil gøre en forskel ud fra deres holdninger og synspunkter. De fleste har da også et job, som de skal klare. Det har jeg selv haft i de år jeg har siddet i byrådet og har det forresten stadig, hvis du skulle være i tvivl. At byrådspolitikere får et vederlag for arbejdet, tidsforbruget og ansvaret er vel rimeligt. Bare lige for god ordens skyld inden du finder på det: Hver en krone i vederlag betales der skat af!
   Trods dine lidet venlige udgydelser om, hvad mit parti og jeg selv har fået ud af at tage et ansvar for kommunens drift gennem årene og især seneste 3-4 år, kan jeg berolige dig med, at det er jeg faktisk stolt af. Jeg er også stolt af, at jeg sammen med andre har været igangsætter og taget ansvar for etableringen af Kulturværftet og den Kulturhavn, som nu er på plads og er på v ej til at blive folkeeje. Jeg er meget glad for vore initiativer i forhold til at tænke nye kreative tanker om et helt nyt Sundhedshus til afløsning af det, vi er blevet påduttet af Regionen. Jeg har om nogen skældt ud over måden, vi blev behandlet på af Regionens ledelse.
   Derudover har jeg som idrætsudvalgsformand i den valgperiode, vi snart afslutter, taget

16. august 2013

Valgkampsstart!

Kære medlem,

Så går vi igang med valgkampen og du er inviteret med!

Vi kvitterer med brunch for 2 på Café Chaplin, hvis du kommer med et nyt medlem. Så tag din kæreste, ven, nabo e.a. med til arrangementet.

14. august 2013

Horn (S): Skolemad til Helsingørs elever

Længere skoledage og en generel øget indsigt i konsekvenserne af sultne skolebørn får nu socialdemokraternes Thomas Horn til at foreslå skolemad til Helsingørs elever. 

Thomas Horn: Rundt om i byens skoler sidder der børn som ikke får sund og nærende mad nok til at kunne gennemføre en hel skoledag. Der sidder børn der er kommet i skole uden at have spist morgenmad og der sidder børn som ikke har medbragt en madpakke. 

Udsagn som bliver understøttet af den nyligen udgivet DTU undersøgelse ”Børn og unges måltidsvaner 2005-2008”. Her kan man bl.a. læse at 19-34 % af de 11-19årige springer deres frokostmåltid over mindst to dage om ugen.  I samme undersøgelse kan læses at hver femte elev i femte klasse ikke spiser morgenmad på alle hverdage.


Thomas Horn: Skolerne har med andre ord børn siddende i klasseværelserne som ikke har den nødvendige energi

11. august 2013

Borgmesterens mange læserbreve

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokratiet,

Med beundringsværdig iver har borgmester Johanne Hecht-Nielsen været på tasterne og skrevet læserbreve hen over den gode sommer – om stort alt, hvad der rører sig i vores kommune. Desværre har læserbrevene ikke føjet ret meget nyt til borgernes orientering - bortset fra én ting.
 
Borgmesteren har nemlig formået gennem læserbrevene at fortælle sig selv – og sin nærmeste familie, hvis de har læst læserbrevene, at han synes Helsingør er blevet en god kommune at bo i – igen! Underforstået, at det er blevet bedre, mens han har været borgmester. Man kunne næsten få det indtryk, at Helsingør næsten ikke har været til at opholde sig i før den tid.

Nå, lad nu borgmesteren hygge sig med sin selvforherligelse. Jeg synes nu det er bedre at holde sig til, hvad denne borgmester og hans parti præsenterer. Hvordan var det nu, da debatten om Kulturværftet var på dagsordenen i Helsingør. Hvad var det nu Venstre sagde dengang? Selv om borgmesteren ikke var medlem af byrådet dengang, så var han formentlig enig med Venstre – også dengang!

I den artikelserie, som man nok husker en person beskrev i lokalpressen i 2010 hedder det bl.a.:
Et af Venstres udsagn var: ”det hele måske går ud på at bygge et mindesmærke for den nuværende borgmester og hans kommunale styre? Men hvis det gennemføres bliver der nærmest tale om en skamstøtte.”

Venstre ønskede ved den lejlighed – og har gentaget det ofte senere – at der skulle udarbejdes en helhedsplan for hele værftsområdet – også omfattende HV-turbo-arealerne. Det blev sagt på et tidspunkt, hvor alle vidste, at disse arealer først kunne frigives i år 2023 efter den aftale, der var indgået med Helsingør Kommune.

Venstre fortalte også højlydt, at partiet var imod det påtænkte byggeri af et bibliotek. Derfor ønskede Venstre det protokolført i Økonomiudvalget, at ”Venstre går ikke ind for flytning af kommunebiblioteket til værftsområdet.” Partiet fandt, at de foreliggende ideer var for lidt visionære. Planen bør vente på, at den rigtige idé skabes, hed det fra Venstres partigruppe.

Der er ingen tvivl om, at Venstre dengang mente, hvad de sagde. Det ses bl.a. af, at da Økonomiudvalget i begyndelsen af 2005 fra Kulturudvalget modtog et forslag om at udarbejde en pjece om Kulturværftet til uddeling til alle kommunens husstande, ville Venstre ikke være med til det.

Måske skulle borgmesteren læse Byrådets protokoller fra dengang før han søger at tage hele æren for Kulturværftet og dets store succes.

7. august 2013

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling

Medlemmer af partiforeningerne i Helsingør Kredsen vil i de næste dage modtage invitation til ekstraordinær kredsgeneralforsamling den 20. august.

Kredsbestyrelsen

5. august 2013

PM: Kredsbestyrelsen beder Fuat Yalan om at trække sig.

Kredsbestyrelsen for Socialdemokraterne i Helsingør har med forundring oplevet Fuat Yalan’s udfald som beskrevet i dagspressen.
Det er så voldsomme udmeldinger, der strider imod vores socialdemokratiske værdier, at vi derfor mener at Fuat Yalan ikke kan repræsentere vores parti.
Kredsbestyrelsen kan, som tidligere udmeldt, under ingen omstændigheder acceptere Fuat Yalan’s udtrykte holdninger på trods af hans undskyldning. Vi ser os på den baggrund desværre nødsaget til at træffe følgende beslutning:
En enig kredsbestyrelse beder Fuat Yalan om at udtræde af den socialdemokratiske byrådsgruppe med øjeblikkelig virkning samt trække sig som kandidat til det kommende kommunalvalg.
Fuat Yalan skal meddele sin udtræden af byrådsgruppen senest den 6. august kl. 18.00 til kredsformanden. Sker dette ikke vil kredsbestyrelsen indkalde partiforeningernes medlemmer til en ekstraordinær kredsgeneralforsamling med henblik på at afklare Fuat Yalan’s fortsatte tilknytning til Socialdemokratiet.

Vibeke Schmidt

Kredsformand

2. august 2013

Byrådsmedlem Fuat Yalan: Jeg fortryder. Jeg gik langt over stregen

Selvfølgelig kan man ikke generalisere over en hel befolkning pga. et youtube-klip og selvfølgelig ønsker jeg ingen ondt. Mine følelser løb af med mig.

Jeg er selvfølgelig bekymret over hvordan det muslimske mindretal bliver behandlet i Kina men det retfærdiggør på ingen måde, at jeg selv virker truende og aggressiv. Det er ikke sådan jeg er og det harmonerer heller ikke med mit politiske verdenssyn.

Jeg undskylder over for alle de mennesker jeg har stødt og beklager mit udbrud og de dønninger det har skabt. Jeg har opført mig som et fjols. Der er kun en der kan lave om på det og det er mig selv.

Jeg har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Venlig hilsen,

Fuat Yalan
Byrådsmedlem

Vedrørende Helsingør Dagblads artikel om byrådsmedlem Fuat Yalan’s opdateringer på Facebook

Helsingør Dagblad citerer i dag byrådsmedlem Fuat Yalan for holdninger, som han har givet udtryk for på Facebook.
Helsingør Kredsens bestyrelse mener, at indholdet af disse citater forekommer helt uacceptable og har derfor bedt Fuat Yalan om en redegørelse ved et møde der er aftalt til mandag den 5. august.

I mellemtiden vil vi gerne slå følgende fast:

Socialdemokraterne accepterer ikke på nogen måde udtalelser der har racistisk indhold eller kan opfattes som truende eller forhånende.
Vi tolererer ikke at vores kandidater til politiske embeder udviser en adfærd som kan opfattes som respektløs overfor andre personer.

Med andre ord forventer vi at vores kandidater gennem deres virke, holdninger og udtalelser fremstår som gode repræsentanter for Socialdemokratiet. 

Ønskes ovenstående uddybet kan du kontakte Kredsformand Vibeke Schmidt, via email breiting_schmidt@mail.dk.

1. august 2013

Robotsæler og spiserobotter – gør det livet bedre for vores ældre?

Jeg kender en mand, som er aftenvagt i hjemmeplejen. En dag kom han på besøg hos en af de ældre damer, Kamma på 94. Det var en dejlig sommerdag, og Kamma sad som sædvanlig inden for i sin kørestol. Hjemmeplejeren var på besøg for at lægge hende i seng, klar til natten. Men den aften gav han hende en tår at drikke, og han sagde til hende: ”Kamma, nu får du dit sjal på og så går vi to en lille tur.” Han kørte hende rundt i haven, og de kiggede på træerne og blomsterne – og på hvordan de andre boede. Og så stoppede de i en lille lund på plejeboligernes område, hvor hun kunne sidde mellem birketræerne. Det lyder jo som en rigtig hyggelig historie – men det, han gjorde var meget forkert – for Kamma var kun visiteret til at blive lagt i seng.
 
I de fire år jeg har været kommunalpolitiker har vi talt rigtigt meget om specielt to ting på ældreområdet, nemlig rehabilitering og velfærdsteknologi: Robotstøvsugeren, sælen - den lille sociale robot, og ældre, der skal lære at klare sig i eget hjem. Og der er uden tvivl positive aspekter i det – for visse typer af ældre. Og jeg er klar over, at vi står over for kæmpe udfordringer; i løbet af de næste 10 år forventer FOA, at 31 pct. af social- og sundhedspersonalet har forladt arbejdsmarkedet på grund af alder. Samtidig forventes efterspørgslen efter kommunernes social- og sundhedsydelser at stige, fordi der bliver flere ældre. FOA har beregnet, at på grund af de demografiske ændringer, vil der være behov for 67.000 flere sosu-medarbejdere i 2019, end der er i dag.

Hjemmehjælpskommisionen er netop udkommet med en rapport. En af de vigtigste, og efter min