19. august 2013

Helsingørborgeres deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2014

Gruppeformand Jørgen E. Hansen's forslag til Økonomiudvalget;

Det ligger ganske klart, at det såkaldte Folkemøde på Bornholm vil blive gentaget igen i forsommeren 2014. Som tilfældet har været i 2013 går jeg ud fra, at det igen vil blive muligt at sende en repræsentant for hvert af de politiske partier i byrådet til mødet betalt af Helsingør Kommune.

Da Folkemødet i pressen og andre steder er blevet betegnet som en stor folkelig succes, hvor ikke alene politikere i stort tal, men også borgere deltager, vil jeg foreslå, at Helsingør Kommune bidrager aktivt til flere borgeres deltagelse.

Det kan ske ved, at Helsingør Kommune omtaler Folkemødets indhold og mange tilbud på hjemmesiden og i ugeannoncen, så borgerne i vores kommune kan orientere sig om, hvorvidt de har interesse i at overvære arrangementet og deltage i de mange politiske og andre debatter, som finder sted.

For at skærpe interessen for at deltage i dette samfundsmøde og for at vise Helsingør Kommunes interesse for sådan borgerinddragelse i den offentlige debat, vil jeg konkret forslå følgende:

Helsingør Kommune beslutter at betale omkostningerne for mindst 5 deltageres t/r-rejse med fly eller færge til og fra Bornholm/Allinge, overnatning/ophold og fortæring samt dagpenge for tre døgn – alt svarende til de vilkår, som byrådsmedlemmer normalt deltager med. Desuden at kommunen er deltagerne behjælpelig med at foretage booking til fly og hotel mv.

For at sikre, at alle interesserede kan få mulighed for at ”vinde” de af kommunen tilbudte pladser til Folkemødet, foreslår jeg, at interesserede inden en bestemt dato i foråret kan tilmelde sig – og at der derefter offentligt trækkes lod mellem de interesserede.

Måske er Helsingør Kommune med dette forsøg på øget folkelighed først. Under alle omstændigheder vil det betyde, at Helsingør-borgere kommer til Folkemødet og at Folkemødet kommer til Helsingør.

Ingen kommentarer: