14. august 2013

Horn (S): Skolemad til Helsingørs elever

Længere skoledage og en generel øget indsigt i konsekvenserne af sultne skolebørn får nu socialdemokraternes Thomas Horn til at foreslå skolemad til Helsingørs elever. 

Thomas Horn: Rundt om i byens skoler sidder der børn som ikke får sund og nærende mad nok til at kunne gennemføre en hel skoledag. Der sidder børn der er kommet i skole uden at have spist morgenmad og der sidder børn som ikke har medbragt en madpakke. 

Udsagn som bliver understøttet af den nyligen udgivet DTU undersøgelse ”Børn og unges måltidsvaner 2005-2008”. Her kan man bl.a. læse at 19-34 % af de 11-19årige springer deres frokostmåltid over mindst to dage om ugen.  I samme undersøgelse kan læses at hver femte elev i femte klasse ikke spiser morgenmad på alle hverdage.


Thomas Horn: Skolerne har med andre ord børn siddende i klasseværelserne som ikke har den nødvendige energi til at kunne gennemføre en hel skoledag. Fra min egen skole ved jeg at det medfører urolige og ukoncentrerede børn. Dette til stor skade for både børnene selv men også undervisningen for klassen som helhed.

Horn arbejder derfor nu på et internt oplæg til sit eget parti som lægger op til at skolemad skal højt på dagsordenen ved det kommende kommunalvalg.

Horn: Problemet er til dels af økonomisk karakter men i høj grad også socialt betinget. Hvad er der tradition for i familien og hvad gør vennerne? En madordning skal derfor ikke kun bestå af et sundt mad-tilbud, der skal også skabes lokale rammer på skolerne for at sikre en sund madkultur.
Horn forestiller sig en madordning hvor nogle ville skulle betale og hvor andre børn ville kunne få en form for tillskud. 

Horn: Det skal selvfølgelig være en løsning som er tilpasset lokale forhold på skolerne måske endda med lokale aktører. Man kan sagtens forestille sig at de enkelte skoler har forskellige behov.
Politisk vil det være en afvejning mellem forebyggelse og økonomi. Vil man tro på at sundere og mere mætte børn præsterer bedre og dermed får et bedre liv til gavn for såvel sig selv som for kommunen?

Thomas Horn: Jeg er ikke i tvivl. Og med den nye folkeskolereform og de længere skoledage bliver vi som kommune nødt til at løfte udfordringen.

NOTE: ca 6% af Helsingørs børn vokser op i relativ fattigdom / kilde AE-rådet
NOTE: DTU´s rapport: http://www.food.dtu.dk/~/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2013/Rapport_Børn%20og%20unges%20måltidsvaner%202005-2008.ashx

Ingen kommentarer: