11. august 2013

Borgmesterens mange læserbreve

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokratiet,

Med beundringsværdig iver har borgmester Johanne Hecht-Nielsen været på tasterne og skrevet læserbreve hen over den gode sommer – om stort alt, hvad der rører sig i vores kommune. Desværre har læserbrevene ikke føjet ret meget nyt til borgernes orientering - bortset fra én ting.
 
Borgmesteren har nemlig formået gennem læserbrevene at fortælle sig selv – og sin nærmeste familie, hvis de har læst læserbrevene, at han synes Helsingør er blevet en god kommune at bo i – igen! Underforstået, at det er blevet bedre, mens han har været borgmester. Man kunne næsten få det indtryk, at Helsingør næsten ikke har været til at opholde sig i før den tid.

Nå, lad nu borgmesteren hygge sig med sin selvforherligelse. Jeg synes nu det er bedre at holde sig til, hvad denne borgmester og hans parti præsenterer. Hvordan var det nu, da debatten om Kulturværftet var på dagsordenen i Helsingør. Hvad var det nu Venstre sagde dengang? Selv om borgmesteren ikke var medlem af byrådet dengang, så var han formentlig enig med Venstre – også dengang!

I den artikelserie, som man nok husker en person beskrev i lokalpressen i 2010 hedder det bl.a.:
Et af Venstres udsagn var: ”det hele måske går ud på at bygge et mindesmærke for den nuværende borgmester og hans kommunale styre? Men hvis det gennemføres bliver der nærmest tale om en skamstøtte.”

Venstre ønskede ved den lejlighed – og har gentaget det ofte senere – at der skulle udarbejdes en helhedsplan for hele værftsområdet – også omfattende HV-turbo-arealerne. Det blev sagt på et tidspunkt, hvor alle vidste, at disse arealer først kunne frigives i år 2023 efter den aftale, der var indgået med Helsingør Kommune.

Venstre fortalte også højlydt, at partiet var imod det påtænkte byggeri af et bibliotek. Derfor ønskede Venstre det protokolført i Økonomiudvalget, at ”Venstre går ikke ind for flytning af kommunebiblioteket til værftsområdet.” Partiet fandt, at de foreliggende ideer var for lidt visionære. Planen bør vente på, at den rigtige idé skabes, hed det fra Venstres partigruppe.

Der er ingen tvivl om, at Venstre dengang mente, hvad de sagde. Det ses bl.a. af, at da Økonomiudvalget i begyndelsen af 2005 fra Kulturudvalget modtog et forslag om at udarbejde en pjece om Kulturværftet til uddeling til alle kommunens husstande, ville Venstre ikke være med til det.

Måske skulle borgmesteren læse Byrådets protokoller fra dengang før han søger at tage hele æren for Kulturværftet og dets store succes.

Ingen kommentarer: