17. august 2013

Kære kunstner Jimmy Jørgensen

Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokratisk gruppeformand,

Tak for dit læserbrev. Flere har ringet til mig og sagt, at det var noget ubehageligt det du lidt surt diskede op med i dit læserbrev i torsdags – så tillad mig at reagere.
   Du har åbenbart et eller andet på hjerte med ordet ”levebrødspolitiker”. Men jeg kan vist uden at træde nogen over tæerne konstatere, at det er få byrådspolitikere – om nogen overhovedet – der kan leve af at være politiker i et byråd.  
   De fleste lokale politikere har ladet sig vælge, fordi de mener noget med det politiske arbejde og gerne vil gøre en forskel ud fra deres holdninger og synspunkter. De fleste har da også et job, som de skal klare. Det har jeg selv haft i de år jeg har siddet i byrådet og har det forresten stadig, hvis du skulle være i tvivl. At byrådspolitikere får et vederlag for arbejdet, tidsforbruget og ansvaret er vel rimeligt. Bare lige for god ordens skyld inden du finder på det: Hver en krone i vederlag betales der skat af!
   Trods dine lidet venlige udgydelser om, hvad mit parti og jeg selv har fået ud af at tage et ansvar for kommunens drift gennem årene og især seneste 3-4 år, kan jeg berolige dig med, at det er jeg faktisk stolt af. Jeg er også stolt af, at jeg sammen med andre har været igangsætter og taget ansvar for etableringen af Kulturværftet og den Kulturhavn, som nu er på plads og er på v ej til at blive folkeeje. Jeg er meget glad for vore initiativer i forhold til at tænke nye kreative tanker om et helt nyt Sundhedshus til afløsning af det, vi er blevet påduttet af Regionen. Jeg har om nogen skældt ud over måden, vi blev behandlet på af Regionens ledelse.
   Derudover har jeg som idrætsudvalgsformand i den valgperiode, vi snart afslutter, taget
initiativ til at fastholde vores idrætslinje for 7-8-9. klasserne – suppleret med sidste skud på stammen: Helsingør Elite Akademi som overbygning. Jeg er fortsat på banen og fortaler for, at Helsingør kommune skal have en idrætsefterskole eller et sportscollege med overnatningsmuligheder i nærheden.
   Som formand for Idrætsudvalget arbejder jeg sammen med andre gode kræfter på en omstrukturering af hele foreningsområdet og hermed også for idrætten. Jeg har været med til at få Snekkerstenhallen op at stå og skaffet bedre og unikke faciliteter til atletikken på Rønnebæralle. Jeg vil da også lige – specielt for dig – nævne at jeg har taget en masse initiativer på sundhedsområdet, bl.a. er jeg en stærk fortaler for sundhed på gadeplan, så borgerne kan få mere information om, hvad sundhed er.
   Sammen med en række foreninger og klubber er vi klar til den sidste dag i august, at invitere alle +60-borgere til en Sundheds- og Idrætsfestival i Helsingør hallen, du skal være så velkommen.
For lige at slutte – der er jo desværre ikke plads her til en omtale af alle vore gode gerninger – så har jeg vel heller ikke brændt nallerne på de øvrige store begivenheder, som jeg har taget initiativ til f.eks. Post Danmarks succes i Helsingør, Grand Fondo cykelløbet, 2 år i træk og nu d. 7 september den meget store begivenhed
Go Epic Kronborg, Triatlon Festival på Sommariva med over 1000 deltagere.
Så kære Jimmy. Jeg syntes, at du er for langt ude med din kritik. Jeg ved jo godt, at du gerne vil være byrådspolitiker (levebrødspolitiker på dine ældre dage?) Jeg synes det er godt med forskellige meninger i vores demokrati. Men jeg synes også, at lokalpolitikere, der som bekendt har karakter af fritidspolitikere og som arbejder på opgaven, at være politiker og i al fordragelighed, skal respekteres for, at de /vi ikke kommer sovende til det og ikke aflønnes, som du antyder, med høje lønninger.

Ingen kommentarer: