5. august 2013

PM: Kredsbestyrelsen beder Fuat Yalan om at trække sig.

Kredsbestyrelsen for Socialdemokraterne i Helsingør har med forundring oplevet Fuat Yalan’s udfald som beskrevet i dagspressen.
Det er så voldsomme udmeldinger, der strider imod vores socialdemokratiske værdier, at vi derfor mener at Fuat Yalan ikke kan repræsentere vores parti.
Kredsbestyrelsen kan, som tidligere udmeldt, under ingen omstændigheder acceptere Fuat Yalan’s udtrykte holdninger på trods af hans undskyldning. Vi ser os på den baggrund desværre nødsaget til at træffe følgende beslutning:
En enig kredsbestyrelse beder Fuat Yalan om at udtræde af den socialdemokratiske byrådsgruppe med øjeblikkelig virkning samt trække sig som kandidat til det kommende kommunalvalg.
Fuat Yalan skal meddele sin udtræden af byrådsgruppen senest den 6. august kl. 18.00 til kredsformanden. Sker dette ikke vil kredsbestyrelsen indkalde partiforeningernes medlemmer til en ekstraordinær kredsgeneralforsamling med henblik på at afklare Fuat Yalan’s fortsatte tilknytning til Socialdemokratiet.

Vibeke Schmidt

Kredsformand

Ingen kommentarer: