19. august 2013

Silas Drejer vil arbejde for bedre normeringer på daginstitutions-området. Se Silas' valgkampsvideo her. 

Ingen kommentarer: