27. august 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Vækst og balance

 

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

 /></div>
                    <div style=

.

Regeringens forslag til finansloven for næste år er nu fremlagt. Forslaget skaber flere arbejdspladser i både den offentlige og den private sektor samtidig med, at den forbedrer vores velfærd. Derfor kalder vi finansloven for 'Vækst og balance'.

Vi afsætter penge til en forstærket indsats mod bandekriminalitet, vi investerer massivt i uddannelse, og vi skærper kampen mod løntrykkeri, så arbejde i Danmark sker på danske vilkår og med fair konkurrence. Vi sætter yderligt tryk på den grønne omstilling af vores samfund, og vi løfter vores fælles sundhedsvæsen. Samtidig sikrer vi mere støtte til udsatte børn og unge.

Alt det havde ikke været muligt, hvis det stod til Venstre. I stedet for vækst og balance ville vi have haft nulvækst og ubalance. Der ville ikke være råd til at ansætte flere varme hænder – der ville tværtimod blive færre. Til gengæld ville velhavende millionærarvinger i landets største virksomheder få markante skattelettelser.

Det er ikke det, der skal til, før vi for alvor får gang i væksten igen. Der er derimod brug for at holde fast i den kurs, regeringen har lagt, og som begynder at give sig udslag i et stemningsskifte i dansk økonomi.

Økonomisk set kom Danmark sløvt ind i 2013, så de 'hårde tal' viser endnu ikke nogen stor fremgang. Men alligevel er der et stemningsskifte i gang, hvor danskerne begynder at turde bruge lidt flere penge, og boligmarkedet er stabiliseret. De tal, der peger fremad, tyder på, at vi nu går lysere tider i møde. Det skal vi som regering understøtte, og det gør vi med finansloven. Vi pumper flere penge ud i samfundet ved at øge de offentlige investeringer, der allerede er på det højeste niveau i 30 år. På samme tid holder vi fast i den ansvarlige linje, der sikrer danske familier lave renter og tryghed om husholdningsøkonomien.

Danmark har brug for vækst og balance – ikke nulvækst og ubalance.

Med venlig hilsen

Jesper Petersen
FinansordførerLæs mere om finanslovsforslaget her

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Martin Justesen

 
 
 
Bookmark and Share

 

 

Ingen kommentarer: