29. september 2013

Hvordan vil Socialdemokrater støtte erhvervslivet?

Helsingør skal udvikle sig til at være en magnet for såvel handelssegmentet som produktionssegmentet. Men intet kommer af sig selv, og der skal en mere aktiv politik til.
Hos socialdemokraterne vil vi:

  • Udvikle de forskellige erhvervsområder
  • Aktivt opsøge nyt erhverv, der passer til Helsingørs profil
  • Forbedre den kommunale service og sagsbehandling
  • Så vidt det er muligt, skal det lokale erhverv begunstiges frem for udefrakommende
  • Gøre kædeansvar gældende

Folketingskandidat Perrnille Schnoors tale ved Socialdemokraternes kongres

Jeg er folketingskandidat for Helsingørkredsen.
Jeg vil gerne tale lidt om togfonden.
Rejsen mellem Odense og Århus bliver skåret ned til 55 minutter med togfonden og investeringen i vores fælles infrastruktur.
Satsningen skal knytte vores landsdele sammen.
Og det er jo rigtigt dejligt og positivt. Tak for det.
Pernille på kongressens talerstol

Men tillad mig at komme med en appel:
55 minutter mellem Århus og Odense. Det er præcis den samme tid det tager med Kystbanen fra Helsingør til København i dag!
55 minutter for at flytte os 44 km!
Der er kun 44 km. fra Helsingør til København. Og det tager lige så lang tid som det kommer til at tage for de 144 km. fra Odense til Århus.
Vi synes, at regeringen skal tage alvorligt, at Helsingør er nødt til at tiltrække borgere, der også arbejder i København. Det kræver hurtig og driftssikker togdrift.
Det har vi ikke i dag!
Helsingør skal være en del af regeringens satsning på infrastruktur.
Vi mener, at I skal genoverveje den såkaldte timemodel.
Kære regering. En hurtigere og mere driftssikker kystbane, tak!

Tag Helsingør med i planerne!

JØRGEN ELKORN – de fem skarpe

5 skarpe spørgsmål til byrådskandidat Jørgen Elkorn:

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Aktivt fortælle i pressen og i de sociale medier om, hvad der foregår der, hvor jeg kommer til at sætte mine
aftryk på den førte politik.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
Arbejde for at få vore socialt svageste borgere tilbage på banen ved at sikre dem uddannelse og arbejde, så de igen kan blive en del af fællesskabet.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Løse manglen på uddannelsespladser i kommunen – både lærepladser til håndværkere og til de videregående uddannelser.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
Jeg kan ikke være andet. Det er for mig grundlæggende værdier, at partiet står for fællesskab og for at tage hånd om de svage i samfundet.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
Det betyder, at jeg vil kæmpe for mine mærkesager, men også at jeg vil varetage de interesser som de, der ikke har valgt mig, har til gavn for fællesskabet.

28. september 2013

PER CHRISTENSEN – de fem skarpe

5 skarpe spørgsmål til byrådsmedlem Per Christensen:

Hvordan vil du fortælle borgerne om dit politiske arbejde?
Skabe debat omkring partiets politik. Sprede det glade budskab. Møde op hvor borgerne samles. Afprøve de nye ideer i det virkelige liv.

Hvilke konkrete opgaver vil du gerne prioritere højt, hvis du selv kan vælge?
At få folkeskolereformen på plads. At styrke de kulturelle vækstlag (forenings Danmark). Et rigtigt sundhedscenter ”Sundhed og Sikkerhed for Alle”.

Hvilke opgaver synes du Helsingør Kommunes Byråd skal prioritere at løse?
Som ovenfor samt skabe rum for vore børn. Skabe tryghed i de svage ældres hverdag. Få trygheden tilbage i familierne. Det giver lyst til nye udfordringer.

Hvorfor er du blevet socialdemokrat?
I min opvækst var politik ikke et emne. Men jeg var ikke i tvivl om, hvor ”vi” hørte til. Jeg meldte mig ind i Helsingør afd. i 1969 og har været partisoldat lige siden.

Som byrådsmedlem vil du være såkaldt folkevalgt. Hvad betyder det for dig?
For mig betyder ”folkevalgt” en person, der favner udfordringen i forhold til baglandet, samarbejdet og de politiske mål. Uden bagland og uden samarbejde spilder du alles tid.

27. september 2013

Seneste udgave af Partiposten kan nu hentes her: https://app.box.com/s/gxzkkcbrn8tcy5ffuxid

VI HAR GJORT DET – IGEN!

Af Henrik Møller, Borgmesterkandidat
Atter en gang og for 2. år i træk, har socialdemokraterne stået fadder til et budgetforlig hen over midten. Det er et forlig, der sikrer, at Helsingør Kommune i det første år af en ny byrådsperiode, skal arbejde økonomisk forsvarligt og socialt afbalanceret. Et bredt flertal omkring økonomien er en væsentlig faktor til at sikre fundamentet for det videre arbejde. Man skal kunne tælle til 13, men vi socialdemokrater mener, at det
allerbedste er at tælle til 25, når grundlaget for næste års byrådsarbejde dannes.
Det socialdemokratiske budgetforslag, der har dannet basis for forhandlingerne, har båret frugt. Det er et budget som en kommune som Helsingør kan være bekendt – såvel menneskelig som økonomisk. Alle kan ikke få alt igennem i en sådan proces; men når vi har ryddet de sidste mindre knaster af vejen, vil man på mandag kunne se et klart socialdemokratisk og rødt fodtryk.
Alle partier der deltager i forliget vil kunne sige, at de har vundet noget. Sådan skal det også være i et forhandlingsforløb. Men Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har atter en gang vist, at centrum-venstre er vejen frem for Helsingør Kommune.

26. september 2013

Borgmesterkandidat Henrik Møller og A-holdet. Klar til KV13


Ensomhed blandt ældre – det skal vi gøre noget ved!

Af Pernille Schnoor, Socialdemokraterne, folketingskandidat i Helsingørkredsen.

Næsten hver fjerde borger over 80 år bruger i dag antidepressivt medicin. Formanden for praktiserende læger i Danmark, Henrik Dibbern, har udtalt, at han ikke vil udelukke, at mange af de ældre, der får den
type medicin, har symptomer, som ligner en depression, men som ikke nødvendigvis er det (Politiken 17.03.12) . Symptomer som sorg og savn. Disse ældre kunne være ”behandlet” med socialt samvær i stedet for medicin.

De nye ord på ældreområdet er: hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi og digitalisering. Oversat til dansk: ældre skal gøre det hele selv - så længe som overhovedet muligt. Det er der visse fordele ved – ikke mindst økonomisk.

Jeg frygter, at store grupper af de ældre, der ikke har det nødvendige sociale netværk, vil blive ensomme og syge som konsekvens af de nye politiske tiltag. Ifølge Psykiatrifonden øger mangel på netværk risikoen for sygdom og for tidlig død med 50 %.
Varde kommune afskedigede for nylig 10 medarbejdere i hjemmeplejen på baggrund af velfærdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Fra et økonomisk synspunkt, fint, men for de i forvejen ensomme ældre kan de nye tiltag gøre dem endnu mere ensomme og syge.

Ensomhed blandt ældre bliver, efter min overbevisning, en af vores største og mest alvorlige udfordringer på ældreområdet i fremtiden. Teknologi, rehabilitering og digitalisering skal ikke bruges som et sparetiltag, som det bliver i mange kommuner nu. Det skal bruges til at frigøre tid til personlig pleje og omsorg.
Antidepressive piller til hver 4. borger over 80 år – det er ganske enkelt trist og uværdigt!

8. september 2013

Vi beskæftiger os normalt kun med lokal og regional politik med udgangspunkt i Helsingør og omegn, men i dag gør vi en sjælden undtagelse.

Professor Steen Hildebrandt skriver under overskriften "Hold nu op!" at  "Ingen dansk regering og statsminister er nogensinde i fredstid blevet jagtet så meget, så ensidigt og så vedholdende i danske medier, som Helle Thorning-Schmidt.
Det er ganske enkelt ikke i orden."

Læs hele blogindlægget her: Hold nu op! | Mandag Morgen

-MN

5. september 2013

Regeringen indfører ligestillingsbonus i stedet for øremærket barsel

Socialdemokraterne
Nyhedsbrev

Regeringen indfører ligestillingsbonus i stedet for øremærket barsel

Regeringen har besluttet at indføre en skattefri bonus til familier, der deler barslen mere ligeligt - i stedet for en model med øremærket barsel. Det sker som konsekvens af, at øremærket barsel vil have for store økonomiske konsekvenser for nogle familier, så de samlet set tager mindre barsel end i dag.
 
Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, understreger, at regeringens mål er uændret:
 
- Lad mig slå helt fast. Regeringen arbejder målrettet på at sikre fædre bedre mulighed for at holde forældreorlov. Der er en række barriere, som i dag afholder dem fra barsel. Det kommer vi nu med en løsning på, siger Rasmus Horn Langhoff.
 
Et grundigt udvalgsarbejde, som regeringen har gennemført, har klart vist, at øremærkning af fædrebarsel ikke er den bedste måde at få flere mænd til at tage mere barsel på. Det er de klare konklusioner, som regeringen nu handler på:
 
- Mange lønmodtagergrupper på det private arbejdsmarked har ikke samme omfang af barsel med fuld løn som for eksempel ansatte i det offentlige. Hvis dele af orloven øremærkes fædrene, vil orloven for mange familiers vedkommende skulle holdes for f.eks. barselsdagpenge eller nedsat løn, siger Rasmus Horn Langhoff.
 
I stedet indfører regeringen nu en ligestillingsbonus, hvor familier kan få op til 8.400 kroner skattefrit, hvis de deler forældreorloven mere ligeligt.
 
- Med den model holder vi fast i regeringens klare mål om, at fædre skal have bedre mulighed for at holde forældreorlov. Det er i dag økonomien, der afholder mange fædre fra at få tid med barnet. Med det her initiativ rydder vi nu en stor del af den økonomiske barriere af vejen, så fædrene får bedre mulighed for at holde orlov, siger Rasmus Horn Langhoff.


Frameld dig vores nyhedsbrev | Ret dine indstillinger.
Socialdemokraterne Danasvej 7 Frederiksberg 1910

Leveret af

4. september 2013

Skolemad – varsågoda

Af byrådskandidat Thomas Horn (S),

Det socialdemokratiske forslag om indførsel af en skolemadsordning i Helsingør kommune har fået en flot
modtagelse. Undtaget de konservative som tilsyneladende hellere vil have skattelettelser. En smagssag fristes man til at sige.

Fakta er dog, at Helsingør har en meget høj andel af børn som vokser op i fattigdom. Nationale undersøgelser viser desuden, at helt op til en tredjedel af de 11-19 årige springer deres frokostmåltid over mindst to gange om ugen.

Ligeledes ved vi, at en stor gruppe børn ikke får spist morgenmad inden den lange skoledag. Rundt om i byens skoler sidder der altså børn som ikke får sund og nærende mad nok til at kunne gennemføre en hel skoledag. Der sidder børn der er kommet i skole uden at have spist morgenmad og der sidder børn som ikke har medbragt en madpakke.

Sultne børn er urolige, ukoncentreret og trætte.

Forældrenes ansvar – ja utvivlsomt. Men hvis forældrene af den ene eller anden grund ikke kan leve op til deres forpligtelser kan vi som samfund jo ikke blot kigge på. (Til de konservatives forståelse kan man sige, at det er lidt ligesom med bankpakkerne). Som socialdemokrat tror jeg på, at sundere og mere mætte børn præsterer bedre og dermed får et bedre liv til gavn for såvel sig selv som for kommunen.

 Det er tid til sunde skoleelever - Varsågoda

3. september 2013

HOTELSKIB I HAVNEN – ET SOCIALDEMOKRATISK FORSLAG.

Henrik Møller
Helsingør oplevede en fantastisk sommer, hvor der var gang i byen og et spændende byliv udspandt sig. Det
var en fornøjelse at opleve sommeren i Helsingør i år, der var byliv med international stemning. Der har været rigtig mange gode aktiviteter til borgere og turister udtaler Henrik Møller.

Det skal vi glæde os over, men også være klar til at komme med nye ideer til hvordan vi skaffer flere turister til byen, samt sørger for at de bliver der.

Derfor vil Jeg foreslå at vi i Kommunen/Havnebestyrelsen arbejder på at skaffe et Hotelskib til havnen, hvor det kan ligge i turistsæsonen. Der vil være mange gevinster ved et sådan Hotelskib, der vil kunne præstere at man vågner op, med udsigten til Kronborg. Vi vil få et nyt og spændende overnatningstilbud, som samtidig vil kunne være med til at skabe liv i havnen. Denne tanke er ikke noget som ikke er set før andre steder, bla. I Stockholm har man ”The red boat hotel and hostel i Stockholm”, som er et charmerende Holtelskib, der klart ville passe til Helsingør Havn (se billeder på www.theredboat.com/ ) Der findes desuden også et Hotelskib i København, som hedder CPHLIVING, der er en lidt anden type, men som også kunne være et spændende indslag (Se billeder på www.cphliving.com/ )

Jeg er helt overbevist om at dette vil kunne give Helsingør et løft på turismeområdet. Vi har rigtig meget at tilbyde, med et Hotelskib, vil det blive endnu mere. Lad os komme i gang.

1. september 2013

Ulovlighederne på Nordre Strandvej i Ålsgårde skal stoppes

Af John Christensen, Byrådsmedlem ( S ), Medlem af Ejendoms- og miljøudvalget.

På byrådsmødet mandag den 26 august var der et dagsordenpunkt omhandlende - Nordre Strandvejsager generelt. Dagsordenens tekst var stort set intetsigende, men dækkede i virkeligheden over en mega stor sag, der er kommet for dagens lys hen over det tidlige forår. I store træk handler den om, at forvaltning, centre og politikkere i en længere årrække har vendt både det blinde øje og det døve øre til en accelererende ulovlig opførelse af plankeværker og murer ud mod Nordre Strandvej. De registrerede ulovligheder omfatter også ulovligt opførte terrasser, badehuse samt både- og badebroer. Af flere forskellige årsager, mente socialdemokraterne, at denne på mange måder yderst alvorlige og omfangsrige sag, krævede ansættelse af en sagkyndig medarbejder her og nu. Der skal handles hurtigt nu, hvor ulovlighederne er kendte og i færd med at blive registrerede, så der ikke bliver dømt nøl overfor kommunen i eventuelle retssager og ankesager.
Den meget store arbejdsbyrde dette må kræve må heller ikke gå ud over nye og verserende sager i de kommunale centre. Nu er det endelig lykkedes efter mange kritisable år med lange sagsbehandlingstider, at fremvise helt acceptable behandlingstider til glæde for borgerne og erhvervslivet. Da der i byrådssalen ikke