26. september 2013

Ensomhed blandt ældre – det skal vi gøre noget ved!

Af Pernille Schnoor, Socialdemokraterne, folketingskandidat i Helsingørkredsen.

Næsten hver fjerde borger over 80 år bruger i dag antidepressivt medicin. Formanden for praktiserende læger i Danmark, Henrik Dibbern, har udtalt, at han ikke vil udelukke, at mange af de ældre, der får den
type medicin, har symptomer, som ligner en depression, men som ikke nødvendigvis er det (Politiken 17.03.12) . Symptomer som sorg og savn. Disse ældre kunne være ”behandlet” med socialt samvær i stedet for medicin.

De nye ord på ældreområdet er: hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi og digitalisering. Oversat til dansk: ældre skal gøre det hele selv - så længe som overhovedet muligt. Det er der visse fordele ved – ikke mindst økonomisk.

Jeg frygter, at store grupper af de ældre, der ikke har det nødvendige sociale netværk, vil blive ensomme og syge som konsekvens af de nye politiske tiltag. Ifølge Psykiatrifonden øger mangel på netværk risikoen for sygdom og for tidlig død med 50 %.
Varde kommune afskedigede for nylig 10 medarbejdere i hjemmeplejen på baggrund af velfærdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Fra et økonomisk synspunkt, fint, men for de i forvejen ensomme ældre kan de nye tiltag gøre dem endnu mere ensomme og syge.

Ensomhed blandt ældre bliver, efter min overbevisning, en af vores største og mest alvorlige udfordringer på ældreområdet i fremtiden. Teknologi, rehabilitering og digitalisering skal ikke bruges som et sparetiltag, som det bliver i mange kommuner nu. Det skal bruges til at frigøre tid til personlig pleje og omsorg.
Antidepressive piller til hver 4. borger over 80 år – det er ganske enkelt trist og uværdigt!

Ingen kommentarer: